Gebruiksaanwijzing LG LAC3700R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG LAC3700R. Wij hopen dat dit LG LAC3700R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG LAC3700R te teleladen.


LG LAC3700R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (486 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG LAC3700R (477 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG LAC3700R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees alstublieft de gebruikershandleiding aandachtig zodat u het product correct gebruikt en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. Neem contact op met een goedgekeurd service station indien het product onderhoud nodig heeft (zie service procedure). Gebruik van controleknoppen, aanpassingen of de performance van de procedures, anders dan hierin gespecificeerd kan leiden tot stralingsgevaar. Voorkom blootstelling aan de laserstraal, probeer de kast niet te openen. [. . . ] op de afstandsbediening) om het geluid uit te zetten. De klok controleren U kunt de klok zien door op DISP (DISP. op de afstandsbediening) te drukken. Opmerking · Indien de speler een RDS uitzending met CT (Klok tijd) ontvangt, zal de klok automatisch in het display venster getoond worden. AF (Alternatieve frequentie) AAN / UIT Indien de ontvangstkwaliteit slechter wordt, zal de tuner automatisch overschakelen naar een ander station in het netwerk, waar de ontvangst beter is, met behulp van de PI en AF codes. AF AAN ("AF" wordt op het schermvenster getoond) : Dit betekent dat waar u ook rijdt, u kunt blijven luisteren naar hetzelfde programma zonder storingen. AF UIT ("AF" verdwijnt van het schermvenster): Alleen stationsnaam wordt getoond. Er kan in het geval van slechte ontvangst geen alternatief station worden gebruikt. REG (Regio) AAN / UIT REG AAN : Het toestel schakelt naar een ander station, in hetzelfde netwerk, met hetzelfde programma, indien de ontvangstsignalen van het station te zwak worden. REG UIT : Het toestel schakelt naar een ander station, in hetzelfde netwerk indien de ontvangstsignalen van het station te zwak worden (in deze modus kan het programma verschillen). De EQ (Equalizer) gebruiken Druk herhaaldelijk op EQ. POP t CLASSIC t ROCK t JAZZ t VOCAL t SALSA t SAMBA t USER1 t USER2 t OFF · POP : Geoptimaliseerd voor R&B, Soul en Country muziek. · USER1 : Gebruik het menu om uw gewenst geluidsniveau in te stellen. · USER2 : Gebruik het menu om uw gewenst geluidsniveau in te stellen. Zodra u GEBRUIKER modus heeft geselecteerd en een aanpassing maakt, wordt deze automatisch opgeslagen in de geselecteerde GEBRUIKER modus. Zie "Geluidsniveau aanpassen op bladzijde 14. 13 Standaard gebruik Het geluidsniveau aanpassen 1 Druk op de SEL [S] (SEL op de afstandsbediening) herhaaldelijk om de modus waarvan u het volume, equalizer, balans en fader wilt aanpassen, te selecteren. VOL t BAS t MID t TRB t BAL t FAD Draai aan de MUTE/PWR knop (Druk op VOLUME op de afstandsbediening) om de geluidskwaliteit aan te passen. Verlaag het niveau van de achter speaker(s). 2 VOL BAS MID TRB BAL FAD Opmerking Indien EQ en XDSS+ is ingesteld op "Off" kunt u de geluidsniveau (BAS, MID, TRB) instellingen aanpassen. XDSS+ (Extreem Dynamisch Geluidssysteem) 1 2 Druk op XDSS. Om te annuleren drukt u opnieuw op XDSS. 14 Radio gebruik Naar radio stations luisteren 1 2 3 Druk op SRC S om de tuner te selecteren. De indicator brandt in de volgende volgorde: FM1 t FM2 t FM3 t MW(AM) B Auto Seek (Auto Zoeken): Druk op - [b/B[ + (?m m/M M?op de afstandsbediening) ingedrukt totdat "HANDMATIG" verschijnt, en druk herhaaldelijk. De frequenties gaan stap voor stap omhoog of omlaag. Uitzendfrequenties opslaan en oproepen U kunt eenvoudig tot 6 uitzendfrequenties opslaan om deze later met een druk op een toets op te roepen. 3 Druk op een van de programmatoetsen 1-6 en houd vast totdat u een beep geluid hoort. Het nummer dat u heeft ingevoerd knippert in de programmanummer indicator en blijft vervolgens branden. De geselecteerde preset station frequentie is opgeslagen in het geheugen. [. . . ] op de afstandsbediening) tijdens MP3/WMA/CD TEKST bestand afspelen. Snel oproepen (+10/-10 Stappen) (geen map of één map. ) MP3 WMA Druk op F+ om naar de volgende 10e track te gaan en druk op F- om de vorige 10 tracks over te slaan. Naar volgende of vorige map gaan (Indien er meer dan twee mappen zijn. ) MP3 WMA Druk op F+ om naar de volgende map te gaan en druk op F- om de vorige map over te slaan. Opmerking Tijd weergave die op het scherm wordt getoond kan tijdens het afspelen van VBR bestanden verschillen en er kan een verschil optreden ten opzichte van de werkelijke tijd (zowel voortgangstijd en VBR worden tegelijkertijd getoond tijdens het afspelen van een bestand). 18 Problemen oplossen Symptoom De speler werkt niet, kan niet worden ingeschakeld. Schakel de speler uit en weer in. Lawaai en andere factoren zorgen ervoor dat de ingebouwde microprocessor niet goed functioneert. De speler functioneert niet goed zelfs indien de geschikte knoppen op de afstandbediening zijn ingedrukt. Sluit de kabels goed aan. Het volumeniveau is te laag. De speler is niet goed bevestigd. Pas het volume aan Bevestig de speler goed. De batterijen zijn bijna leeg. Laadt een nieuwe batterij. 19 Specificaties De MP3/WMA Schijf compatibiliteit met deze speler is als volgt beperkt: 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG LAC3700R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG LAC3700R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag