Gebruiksaanwijzing LG LAC-M8410R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG LAC-M8410R. Wij hopen dat dit LG LAC-M8410R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG LAC-M8410R te teleladen.


LG LAC-M8410R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5561 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG LAC-M8410R (5244 ko)
   LG LAC-M8410R ANNEXE 1000 (779 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG LAC-M8410R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het uitroepteken in een driehoek maakt de gebruiker attent op op belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies in de bijgevoegde handleiding. Zorg dat u niet afgeleid wordt van het rijden, en let altijd goed op het verkeer. Stop de auto op een veilige plaats als u instellingen of functies wilt veranderen. Gebruik het apparaat niet bij extreem lage of hoge temperaturen (-10~60°C) Verminder het risico op een elektrische schok en verwijder de kap of achterkant van dit product niet. [. . . ] De zes sterkste uitzendfrequenties worden opgeslagen onder programmatoets 1-6, in volgorde van signaalsterkte. Druk op U/AS om te annuleren. Zenderfrequenties opslaan en oproepen 1. Selecteer de gewenste frequentie en druk op een van de voorkeurtoetsen 1-6 en houd deze ingedrukt tot u een piepgeluid hoort. Als u de volgende keer op hetzelfde programmanummer drukt, zal de stationsfrequentie in het geheugen worden opgevraagd. Voorkeurstations scannen Druk op u/PS. Druk op u/PS om te annuleren. Afstemmen op voorkeurstations Druk op BAND om de gewenste band te selecteren en druk op de gewenste voorkeurtoets 1-6 (voorkeurtoets 1-6 op de afstandsbediening). Opmerking Indien een station is opgeslagen op de programmanummers waar zich al een ander station bevond, wordt het vorige opgeslagen station automatisch verwijderd. AUTO CD/MP3/WMA radio/spelercombinatie 11 Luisteren naar een CD OP SPELER 1. Open het bedieningspaneel. [Alleen LAC-M8410R] OP AFSTANDSBEDIENING Draai aan PWR VOLUME Opmerking Indien u tijdens het willekeurig afspelen op -?b drukt, keert u niet terug naar het vorige nummer. MP3/WMA nummer -10 / +10 (Als er geen of slechts één map beschikbaar is. ) Druk tijdens het afspelen op u/PS om 10 nummers terug te gaan, en druk op U/AS om 10 nummers vooruit te gaan. 2. Pas het volume aan. Luisteren naar een CD ­ nog meer mogelijkheden Pauzeren of opnieuw opstarten van een cd Druk op B[] op de speler (B[] op de afstandsbediening) tijdens het afspelen. Druk B opnieuw op deze knop om het afspelen te hervatten. MP3/WMA Map OMHOOG/OMLAAG (Als er meer dan twee mappen zijn. ) Druk tijdens het afspelen op u/PS om naar de vorige map te gaan, en druk op U/AS om naar de volgende map te gaan. De informatie over uw muziek MP3/WMA bestanden zijn vaak van z. g. Indien er geen informatie is, zal "NO TEXT" worden getoond op het beeldscherm. Opmerking · : Het pictogram wordt getoond tijdens het afspelen van MP3/WMA. Indien de privé modus geselecteerd is op dit apparaat drukt u op B/T om terug te keren naar de handsfree modus. (Deze functie is alleen beschikbaar bij telefoons met een handsfree profiel. ) Of houd B/T ingedrukt om terug te keren naar de handsfree modus. (Deze functie is alleen beschikbaar bij telefoons met een headset profiel. ) Draadloze Bluetooth technologie gebruiken - nog meer mogelijkheden Een telefoon ontkoppelen Zie bladzijde 16. Ga naar het menu (B/T -> CONNECTION -> Naam aangesloten toestel -> DISCONNECT) Laatste oproep bellen Uw telefoon houdt een lijst bij met recent ontvangen en gebelde nummers, ook als er geen verbinding mogelijk was. De lijsten worden gesorteerd volgens de laatste tot en met de oudste oproepen. Uw apparaat houdt een lijst bij van recent ontvangen en gebelde nummers op de telefoon. Opmerking · Als u international wilt bellen, drukt u op B?+ en voegt u "+" toe, druk opnieuw om het te verwijderen. · "+" kan alleen worden toegevoegd in de detaillijst van Gemiste Oproepen, Geplaatste Oproepen of Ontvangen Oproepen. · Een oproep weigeren / Een oproep maken naar een geprogrammeerde nummer / Gemiste oproep melding (Deze functies zijn alleen beschikbaar bij telefoons met een headset profiel. ) Gesprekken beantwoorden en beëindigen Druk, zodra uw toestel overgaat, op B/T om een oproep te beantwoorden. Houd B/T ingedrukt om een gesprek te beëindigen. Een oproep weigeren Houd B/T ingedrukt als uw toestel overgaat. 14 AUTO CD/MP3/WMA radio/spelercombinatie Uw toestel en apparaat koppelen met Bluetooth draadloze technologie (MP3 Speler, MP3 Telefoon. . . ) Indien u uw via Bluetooth gekoppelde toestel activeert, kunt u luisteren naar MP3 via draadloze verbindingen. De gebruiksmethode voor een Bluetooth toestel is hetzelfde als bij gebruik van een Bluetooth telefoon. [. . . ] De overige in deze documentatie gebruikte handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve rechthebbenden. De draadloze Bluetooth® technologie is een systeem dat een radioverbinding tussen elektronische apparaten mogelijk maakt tot op een afstand van maximaal 10 meter. Aan het gebruik van draadloze radioverbindingen tussen met Bluetooth® technologie werkende apparaten zijn geen kosten verbonden. Een mobiele telefoon die is voorzien van draadloze Bluetooth® technologie kan bediend worden via cascadetechniek indien de verbinding door middel van draadloze Bluetooth® technologie tot stand is gebracht. Bedrijfsvoorwaarden voor het gebruik van een functie van draadloze Bluetooth technologie - Sluit de autoramen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG LAC-M8410R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG LAC-M8410R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag