Gebruiksaanwijzing LG LAC-M6600R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG LAC-M6600R. Wij hopen dat dit LG LAC-M6600R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG LAC-M6600R te teleladen.


LG LAC-M6600R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2505 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG LAC-M6600R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voorkom blootstelling aan de laserstraal, probeer de kast niet te openen. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen. [. . . ] U dient de optie schijfformaat in te stellen op [Mastered] om tijdens het formatteren van herschrijfbare schijven, deze compatibel te maken met de LGspelers. Indien u de optie instelt op Live File systeem, kunt u het niet gebruiken op LG-spelers. (Mastered/Live File Systeem : Schijfformatteringssyteem voor Windows Vista) AUTO CD/MP3/WMA Ontvanger 3 Voorpaneel / Afstandsbediening (optioneel) 1 2 3 INT 10 INT 11 12 13 14 15 16 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 BRON [SRC] Overslaan / Zoeken / Vinden / Afstemmen -?b / B?+ U · Auto Opslaan [U/AS] u · Voorkeur Scan [u/PS] u · MP3/WMA Track +10/-10 U/u u · Map Omhoog/ Omlaag U/u · Volume · [MUTE] · Power [PWR] Sensor Afstandsbediening (Optioneel) [MENU] · Equalizer [EQ] · Extreem Dynamisch Geluidssysteem [XDSS+] · Verkeersmededeling [TA] · Programmatype [PTY] Scherm [DISP] AUTO CD/MP3/WMA Ontvanger 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Schijf uitstoten Z Vrijgeven AUX in Voorkeurstation [1~6] Willekeurig [SHF] Herhaal [RPT] Intro Scan [INT] Afspelen/Pauzeren B/X [BAND] Selecteren [SEL] 1 2 3 4 5 6 7 8 Voeding [POWER] / Stilschakelen Selecteren [MENU/SEL] Bron [SRC] Afspelen / pauze B/X Introscan [INT] Willekeurig afspelen [SHF] · MP3/WMA nummers +10 · Map omhoog U · Cd overslaan/zoeken · Zoeken/afstemmen ?m m 9 [BAND] 10 Geluidsvolume hoger / Lager 11 Nummer [#] 12 Herhalen [RPT] 13 Nummer [0 -9] 14 · Cd overslaan/zoeken · Zoeken/afstemmen M M?15 Scherm [DISP. ] 16 · MP3/WMA nummer -10 · Map neer u Het afneembare bedieningspabeel Het bedieningspaneel bevestigen 1 2 Lijn de linkerkant van het paneel uit met de stopper. Duw op de rechterkant van het paneel totdat het vastklikt. Het bedieningspaneel loskoppelen 1 1 2 2 3 4 Druk op (Vrijgeven) om het bedieningspaneel te openen. Plaats het bedieningspaneel in het meegeleverde etui. 2 3 1 Attentie · De knoppen werken niet goed indien het bedieningspaneel niet goed bevestigd is. · Laat het bedieningspaneel niet liggen op plekken met een hoge temperatuur of direct zonlicht. · Laat het bedieningspaneel niet vallen, en stel het niet bloot aan klappen. · Zorg ervoor dat agressieve producten zoals benzine, thinner, of insecticiden niet in contact komen met het oppervlakte van het bedieningspaneel. 4 Bedieningspaneel Etui Opmerking Veeg regelmatig de contactpunten aan de achterkant van het bedieningspaneel schoon met een wattenstaafje vochtig gemaakt met alcohol. Uit veiligheidsoverwegingen draait u de contactsleutel om en verwijdert u de sleutel uit het dashboardcontact. AUTO CD/MP3/WMA Ontvanger 5 Installeren Basis Installatie Buig de klemmen volgens de dikte van het dashboard. ISO-DIN installatie Controleer dat het dashboardcontact op OFF staat voordat u begint met installeren en schakel de auto accu uit om kortsluiting te voorkomen. 2 Plaats de noodzakelijke aansluitingen 3 Installeer de installatieslede. Pas het volume aan. SRC Draai aan PWR SRC VOLUME Uitzendfrequenties opslaan en oproepen 1 Druk op BAND om de band die u wilt opslaan, te selecteren. 2 Selecteer de gewenste frequentie en druk op een van de voorkeurtoetsen 1-6 en houd ingedrukt tot u een piep geluid hoort. Als u de volgende keer op hetzelfde programmanummer drukt, zal de radiostation frequentie in het geheugen worden opgevraagd. Voorkeurstations scannen Druk op u/PS. Druk op u/PS om te annuleren. Afstemmen op voorkeurstations Druk op BAND om de gewenste band te selecteren en druk op de gewenste voorkeurtoets 1-6 (voorkeurtoets 1-6 op de afstandsbediening). Opmerking Indien een station is opgeslagen op de programmanummers waar zich al een ander station bevond, wordt het vorige opgeslagen station automatisch verwijderd. AUTO CD/MP3/WMA Ontvanger 9 Luisteren naar een Cd OP SPELER 1. Draai aan PWR OP AFSTANDSBEDIENING Opmerking Indien u tijdens het willekeurig afspelen op -?b drukt, keert u niet terug naar de vorige track. VOLUME MP3/WMA Track -10 / +10 (Geen map of één map. ) Druk tijdens het afspelen op u/PS om 10 tracks terug te gaan, en druk op U/AS om 10 tracks vooruit te gaan. Luisteren naar een Cd - wat u nog meer kunt doen Pauzeren of opnieuw opstarten van een CD Druk op B[] op de speler (B[] op de afstandsbediening) tijdens het afspelen. Druk de knop opnieuw in om te annuleren. Willekeurig Houd SHF op de speler (SHF op de afstandsbediening) ingedrukt. Alle bestanden in de momenteel geselecteerde map ( SHF) of alle tracks/bestanden (SHF) op de schijf worden willekeurig afgespeeld. Druk opnieuw op SHF om te annuleren. 10 AUTO CD/MP3/WMA Ontvanger Problemen Oplossen Symptoom Oorzaak Oplossing Algemeen De speler werkt niet, kan niet worden ingeschakeld. Kabels en verbindingen zijn niet goed gemaakt. Afspelen is niet mogelijk. Lawaai en andere factoren zorgen ervoor dat de ingebouwde microprocessor niet goed functioneert. De batterijen zijn bijna leeg. Controleer of alle verbindingen correct zijn aangelegd. [. . . ] REG UIT : Het toestel schakelt naar een ander station, in hetzelfde netwerk indien de ontvangstsignalen van het station te zwak worden (in deze modus kan het programma verschillen). TA(Verkeersmededeling) ALARM / ZOEKEN TA ALARM : Er zal een dubbele piep te horen zijn indien het station waar nieuw op is afgestemd geen TP informatie heeft voor 5 seconden. TA ZOEKEN : Indien het station waar nieuw op is afgestemd 5 seconden lang geen TP informatie ontvangt, zal de receiver afstemmen op het volgende station met hetzelfde PI als het vorige station, maar met TP informatie. PI (Programma Identificatie) GELUID / MUTE PI GELUID : Indien het geluid van een station met een andere PI gelijktijdig te horen is, zal de receiver na 1 seconde het geluid wegdraaien. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG LAC-M6600R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG LAC-M6600R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag