Gebruiksaanwijzing LG LAC-M5500R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG LAC-M5500R. Wij hopen dat dit LG LAC-M5500R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG LAC-M5500R te teleladen.


LG LAC-M5500R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4384 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG LAC-M5500R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] KIJK NIET RECHT IN DE STRAAL. 2 Opmerkingen betreffende veiligheid/Inhoudsopgave · Een beschadigde of vuile cd in het apparaat kan tot gevolg hebben dat het geluid wegvalt tijdens afspelen. Plak geen sticker, papier of plakband etc op het oppervlak. Voorkom dat de cd in direct zonlicht of uitzonderlijke hitte terecht komt. 8 cm U kunt geen 8cm cd's gebruiken in dit apparaat (alleen 12cm). · Reinig de cd voordat u deze gaat afspelen. Maak de contactpunten aan de achterkant regelmatig schoon met een wattenstaafje gedoopt in alcohol. Opmerkingen betreffende veiligheid . 19 Dit product werd vervaardigd in overeenstemming met de vereisten voor radio-interferentie zoals vermeld in de EEG RICHTLIJNEN 89/336/EEC, 93/68/EEC en 73/23/EEC. 3 Voor gebruik Afneembaar Voorpaneel Het voorpaneel van dit product kan worden verwijderd om diefstal te voorkomen. [. . . ] Deze kabel is voor verbinding met de Accu (back-up) terminal vanwaar de stroomtoevoer altijd komt. Deze kabel is voor verbinding met de power antenne. 8 7 6 5 4 3 2 1 · ORANJE : Deze kabel is voor aansluiting van de telefoonlijn. L · GEEL : Voorkant FRONT Impedantie · BLAUW : R · BLAUW/WIT : Deze kabel is voor verbinding met de versterker afstandbediening on. L Achterkant REAR Impedantie R Aan auxiliar apparatuur aansluiten (Optioneel) Verbindt de AUDIO INPUT verbinder van deze speler met de AUDIO OUTPUT verbinder van de Auxiliar apparatuur. FL (Voor Links) FR (Voor Rechts) RL (Achter Links) RR (Achter Rechts) Naar AUDIO OUT Naar AUDIO IN Naar AUDIO IN Versterker (speler) 9 Standaard gebruik De speler inschakelen Druk op PWR (POWER/MUTE toets. op de afstandsbediening) of op een willekeurige andere Opmerking Het toestel schakelt zichzelf in indien u een CD laadt. De speler uitschakelen Druk langer dan 1. 2 seconden op PWR (POWER/MUTE op de afstandsbediening). Een schijf laden 1 2 Druk op EJECT (UITWERPEN). Lade wordt gesloten en afspelen start automatisch. Een schijf uitwerpen Druk op EJECT (UITWERPEN). Indien de schijf is uitgeworpen tijdens het afspelen door op EJECT te drukken, zal deze automatisch weer na 10 seconden worden geladen indien u de schijf niet verwijdert. Een bron selecteren Druk herhaaldelijk op SRC om een bron te selecteren. Tuner CD Tuner. . . Het volume aanpassen Draai aan de VOL/MUTE knop (Druk VOLUME U u op de afstandsbediening) om het volumeniveau aan te passen. Opmerking De speler onthoudt bij uitschakeling het huidig ingesteld volume niveau. Dit volume niveau zal ingesteld zijn zodra u de speler weer inschakelt. De klok controleren U kunt de klok zien door op DISP/CLK (DISP. op de afstandsbediening) te drukken. Mute 1 2 Druk op VOL/MUTE (POWER/MUTE op de afstandsbediening) om het geluid uit te zetten. Om te annuleren drukt u opnieuw op VOL/MUTE (POWER/MUE op de afstandsbediening). XDSS (Extreem Dynamisch Geluidssysteem) Druk de XDSS knop in en houdt deze ingedrukt om het hoge, lage tonen en surround effect te activeren. XDSS uit (Geen weergave) t XDSS 10 Standaard gebruik De EQ (Equalizer) gebruiken De equalizer laat uw de equalizering aan het interieur van uw auto aanpassen, zoals u het wenst. POP t CLASSIC t ROCK t JAZZ t VOCAL t SALSA t SAMBA t USER1 t USER2 t EQ uit (Geen weergave) · POP : Geoptimaliseerd voor R&B, Soul en Country muziek. PI SOUND mode Indien er geregeld een station met een andere PI te horen is, zal het geluid na 1 seconden wegdraaien. PI MUTE mode Indien bovenstaande situatie voorkomt zal de receiver het geluid meteen wegdraaien. BEEP 2ND mode De piep is alleen te horen indien een knop lang wordt ingedrukt (1 seconde). BEEP ALL mode De piep is te horen bij elke knop die ingedrukt wordt. 15 CD/MP3/WMA gebruik Een Audio CD en MP3 schijf afspelen Deze speler kan MP3/WMA geformatteerde opnames afspelen op CD-ROM, CD-R of CD-RW schijven. Lees voor gebruik de opmerkingen betreffende MP3/WMA op bladzijde 19 voordat u P3/WMA opnames gaat afspelen. Dit toestel onthoudt de laatste track van de laatste CD die is beluisterd. De laatste track blijft in het geheugen zelfs indien u de schijf uit het toestel verwijdert of het toestel uitschakelt. De track wordt automatisch opgeroepen indien u de schijf laadt waarvan de track is opgeslagen. Druk op de NUMMER (#) knop en voer vervolgens het tracknummer in met de 0-9 nummer knoppen om een bestand direct af te spelen. Pause 1 2 CD MP3 WMA Druk op B/X tijdens het afspelen. Druk opnieuw op B/X om het afspelen te hervatten. CD MP3 MP3 WMA Ga naar volgende track/bestand Ga naar vorige track/bestand CD Druk kort op de B?op de afstandsbediening) om de volgende te selecteren. WMA CD MP3 WMA Druk kort op de ?b (?m m op de afstandsbediening) binnen 3 seconden van de afspeeltijd. Ga terug naar het begin van huidige track/bestand. [. . . ] Schakel de speler uit en weer in. Lawaai en andere factoren zorgen ervoor dat de ingebouwde microprocessor niet goed functioneert. De speler functioneert niet goed zelfs indien de geschikte knoppen op de afstandbediening zijn ingedrukt. Sluit de kabels goed aan. Het volume niveau is te laag. De speler is niet goed bevestigd. Pas het volume aan Bevestig de speler goed. De batterijen zijn bijna leeg. Sommige bedieningen zijn verboden op deze schijf. Laadt een nieuwe batterij. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG LAC-M5500R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG LAC-M5500R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag