Gebruiksaanwijzing LG L1550S-BN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG L1550S-BN. Wij hopen dat dit LG L1550S-BN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG L1550S-BN te teleladen.


LG L1550S-BN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2153 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG L1550S-BN (2161 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG L1550S-BN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg dat kinderen geen objecten in de openingen in de behuizing van de monitor laten vallen of duwen. Haal het netsnoer uit het stopcontact tijdens een onweersbui (om blikseminslag te voorkomen) of wanneer u de monitor langere tijd niet gaat gebruiken. N1 Belangrijke voorzorgsmaatregelen Installatie Plaats of rol niets op of over het netsnoer en zet de monitor niet op een plaats waar het netsnoer beschadigd kan raken. Gebruik deze monitor niet in de buurt van water, zoals een bad, wasbak, gootsteen, waskuip, vochtige kelder of zwembad. De monitorbehuizing is voorzien van ventilatieopeningen voor de afvoer van warmte tijdens de werking. [. . . ] De monitor kan dan vallen en beschadigd raken of letsel aan uw voeten veroorzaken. Om verwondingen te voorkomen, moet u erop letten dat uw vingers niet klem raken bij het verschuiven van een deur of bij het verwijderen/bevestigen van de bekleding van de voet. N3 Monitor aansluiten Voordat u de monitor in elkaar zet, controleert u of de voeding van de monitor, het computersysteem en andere aangesloten apparaten zijn uitgeschakeld. Het schem plaatsen 1. Pas de positie van het scherm aan voor maximaal comfort. Kantelbereik : -5°~25° Draaibereik : 345° 345 Ergonomie Voor een ergonomische en comfortabele positie wordt aanbevolen de kantelhoek van de monitor op maximal 5 graden in te stellen. N4 Monitor aansluiten Computer gebruiken 1. Plaats de monitor op een geschikte, goed geventileerde locatie dicht bij de computer. Draai na het aansluiten de duimschroeven aan om de verbinding vast te zetten. 3. Steek het netsnoer in een geaard stopcontact dat goed toegankelijk is en zich in de buurt van de monitor bevindt. Netsnoer Signaalkabel Afhankelijk van model. OPMERKING Dit is een vereenvoudigde voorstelling van het achteraanzicht. Mogelijk ziet uw monitor er anders uit. Naar stopcontact 2 1 Naar pc-uitgang PC MAC Mac-adapter Als u de monitor op een Apple Macintosh wilt aansluiten, hebt u een aparte connectoradapter nodig om de 15-pins hogedensiteit (3 rijen) D-sub VGA-connector van de meegeleverde kabel te converteren naar een 15-pins connector met 2 rijen. 4. Druk op de -knop op het schakelpaneel vóór om de monitor in te schakelen. Als de monitor is ingeschakeld, dan wordt automatisch de 'Self Image Setting Function' (de functie 'Automatische beeldafstelling') uitgevoerd. OPMERKING Automatische beeldafstelling?Als de gebruiker de monitor voor het eerst aansluit, stemt deze functie het beeld automatisch af op de optimale instellingen voor aparte ingangssignalen. Druk eenmaal op de MENU-knop om naar het hoofdmenu terug te keren en een andere functie te selecteren. Druk tweemaal op de MENU-knop om het OSD af te sluiten. Automatisch opslaan Als OSD is geopend, dan worden alle aangebrachte wijzigingen automatisch door de monitor opgeslagen, zelfs als u het menu afsluit of een ander menu opent. Ook als u instellingen wijzigt en vervolgens wacht totdat het OSD verdwijnt, zullen de wijzigingen worden opgeslagen. N9 Schermmenu - selecteren en aanpassen De volgende tabel bevat alle menu's voor besturingselementen, aanpassingen en instellingen van het schermmenu. Hoofdmenu PICTURE Vervolgmenu BRIGHTNESS CONTRAST GAMMA COLOR PRESET RED GREEN BLUE POSITION HORIZONTAL VERTICAL TRACKING CLOCK PHASE SETUP LANGUAGE OSD HORIZONTAL Functie De helderheid en het contrast van het scherm regelen De kleur van het scherm regelen 6500K 9300K De positie van het scherm regelen De leesbaarheid en stabiliteit van het scherm verbeteren De status van het scherm aan uw gebruiksomgeving aanpassen POSITION VERTICAL WHITE BALANCE POWER INDICATOR FACTORY RESET FLATRON MOVIE / TEXT F-ENGINE( - ) USER NORMAL De gewenste beeldinstellingen selecteren of aanpassen : Regelbaar OPMERKING De volgorde van de pictogrammen is afhankelijk van het model (N10~N14). N10 Schermmenu - selecteren en aanpassen In het vorige gedeelte is beschreven hoe u een item selecteert en aanpast met behulp van het schermmenu. Het volgende gedeelte bevat het pictogram, de pictogramnaam en een pictogrambeschrijving van alle items in het menu. Naam menu PICTURE Pictogrammen Submenu's Knoptip MENU: Afsluiten - + : Instellen (hoger/lager) SET : Invoeren : Een ander submenu selecteren OPMERKING De taal van de menu's in het schermmenu op de monitor kan afwijken van de handleiding. N11 Schermmenu - selecteren en aanpassen Hoofdmenu Vervolgmenu Beschrijving PICTURE PICTURE BRIGHTNESS Hiermee regelt u de helderheid van het scherm. : -50/0/50 Met hoge gammawaarden worden op het beeldscherm witachtige afbeeldingen weergegeven en met lage gammawaarden afbeeldingen met een hoog contrast. CONTRAST GAMMA MENU: Afsluiten - : Lager + : Hoger SET : Een ander submenu selecteren COLOR COLOR PRESET Selecteer de schermkleur. Deze functie wordt alleen geactiveerd als het ingangssignaal analoog is. N13 Schermmenu - selecteren en aanpassen Als u de (-) -knop vooraan op de monitor indrukt, zal het OSDscherm verschijnen. Naam menu Pictogrammen Submenu's FLATRON F-ENGINE Als u F-ENGINE uitvoert, zullen er twee tonen verschijnen op het scherm, zie voorbeeld. Het scherm dat wordt gebruikt, verschijnt aan de linkerkant, het scherm dat niet wordt gebruikt verschijnt aan de rechterkant. Druk op de knop SET om de aanpassingen aan het scherm te bevestigen. Scherm wanneer toegepast Scherm wanneer niet toegepast Hoofdmenu Vervolgmenu MOVIE TEXT Beschrijving Dankzij deze feature kunt u gemakkelijk de gewenste beeldkwaliteit in functie van de omgeving (verlichting, beeldtype enz. . . ) instellen. MOVIE Voor animatiebeelden in video-opnamen of films TEXT Voor weergave van teksten (tekstverwerking enz. . . ) USER Gebruiker U kunt manueel de helderheid van het scherm aanpassen met ACE of RCM. U kunt de aangepaste waarde bewaren of herstellen zelfs als u in gegevens van een andere omgeving bent. Om het submenu USER in te stellen, drukt u op de SET-knop (Brightness [Helderheid]): past de helderheid van het scherm aan ACE(Adaptive Clarity Enhancer) selecteert de helderheidsmodus RCM(Real Color Management) selecteert de kleurenmodus Niet toegepast Meer groen Flesh tone Color Enhance Selecteer het submenu met de SETknop en sla de waarde YES op met de -knoppen. NORMAL Voor normale werkomstandigheden. N14 Problemen oplossen Controleer het volgende voordat u een beroep doet op de technische ondersteuning. Geen beeld Is het netsnoer van de monitor aangesloten? [. . . ] Controleer of de beeldschermkabel correct is aangesloten en gebruik indien nodig een schroevendraaier om deze vast te zetten. Stel de kleur in op meer dan 24 bits (ware kleuren) via Beeldscherm in het Configuratiescherm Controleer of het beeldscherm op Interliniëring is ingesteld. N16 Op de achtergrond van het scherm zijn verticale balken of strepen zichtbaar. Horizontale ruis in een beeld of tekens worden niet duidelijk weergegeven. De schermkleur is monochroom of wijkt af. Het scherm knippert. Problemen oplossen Hebt u het monitorstuurprogramma geïnstalleerd? Hebt u het monitorstuurprogram ma geïnstalleerd? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG L1550S-BN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG L1550S-BN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag