Gebruiksaanwijzing LG L1530BSNT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG L1530BSNT. Wij hopen dat dit LG L1530BSNT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG L1530BSNT te teleladen.


LG L1530BSNT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2817 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG L1530BSNT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor een goede werking van alle veiligheidsvoorzieningen van deze monitor moet u de volgende basisrichtlijnen voor installatie, gebruik en onderhoud in acht nemen. Veiligheid Gebruik alleen het netsnoer dat bij het apparaat wordt geleverd. Als u een snoer gebruikt dat niet door de leverancier van dit apparaat wordt geleverd, controleert u of het snoer voldoet aan de toepasselijke nationale normen. Als het netsnoer niet goed is, neemt u voor vervanging contact op met de fabrikant of de dichtstbijzijnde geautoriseerde reparateur. Het netsnoer wordt gebruikt als belangrijkste uitschakelingsvoorziening. [. . . ] U kunt hierbij uw vinger(s) bezeren. Ergonomie Voor een ergonomische en comfortabele positie wordt aanbevolen de kantelhoek van de monitor op maximal 5 graden in te stellen. N8 Monitor aansluiten Computer gebruiken 1. Plaats de monitor op een geschikte, goed geventileerde locatie dicht bij de computer. Steek het netsnoer in een geaard stopcontact dat goed toegankelijk is en zich in de buurt van de monitor bevindt. 1 19 inch-monito Signaalkabel Netsnoer OPMERKING Dit is een vereenvoudigde voorstelling van het achteraanzicht. Afhankelijk van model. Naar stopcontact Analoog signaal Digitaal signaal DVI D-sub 2 1 Naar pc-uitgang PC MAC Mac-adapter Als u de monitor op een Apple Macintosh wilt aansluiten, hebt u een aparte connectoradapter nodig om de 15-pins hoge-densiteit (3 rijen) D-sub VGA-connector van de meegeleverde kabel te converteren naar een 15-pins connector met 2 rijen. PC Digitaal signaal DVI(Deze functie is niet in alle landen beschikbaar. ) N9 Monitor aansluiten 20, 1 inch-monito Signaalkabel Analoog signaal Digitaal signaal DVI D-sub Netsnoer Afhankelijk van model. Naar stopcontact OPMERKING Dit is een vereenvoudigde voorstelling van het achteraanzicht. Mogelijk ziet uw monitor er anders uit. 1 2 Naar pc-uitgang PC Digitaal signaal DVI(Deze functie is niet in alle landen beschikbaar. ) PC MAC Mac-adapter Als u de monitor op een Apple Macintosh wilt aansluiten, hebt u een aparte connectoradapter nodig om de 15-pins hoge-densiteit (3 rijen) D-sub VGA-connector van de meegeleverde kabel te converteren naar een 15-pins connector met 2 rijen. 4. Druk op de -knop op het schakelpaneel vóór om de monitor in te schakelen. Als de monitor is ingeschakeld, dan wordt automatisch de 'Self Image Setting Function' (de functie 'Automatische beeldafstelling') uitgevoerd. Als de gebruiker de monitor voor het eerst aansluit, stemt deze functie het beeld automatisch af op de optimale instellingen voor aparte ingangssignalen. Als u de monitor tijdens het gebruik wilt instellen of deze functie nogmaals handmatig wilt uitvoeren, druk dan op de knop 'AUTO/SET' op het voorpaneel van de monitor. Uw eigen kleurenniveau voor blauw instellen. RED GREEN MENU: Afsluiten : Lager BLUE : Hoger SET : Een ander submenu selecteren POSITION POSITION HORIZONTAL VERTICAL Hiermee verplaatst u het beeld naar links en naar rechts. Hiermee verplaatst u het beeld omhoog en omlaag. MENU: Afsluiten : Lager : Hoger SET : Een ander submenu selecteren N17 Schermmenu - selecteren en aanpassen Hoofdmenu Vervolgmenu Beschrijving TRACKING TRACKING CLOCK Hiermee beperkt u het aantal zichtbare verticale balken of strepen op de achtergrond van het scherm. Hiermee verwijdert u eventuele horizontale ruis en verscherpt u het beeld van tekens. PHASE MENU: Afsluiten : Lager : Hoger SHARPNESS Hiermee regelt u de scherpte van het SET : Een ander submenu selecteren scherm. SETUP SETUP LANGUAGE Hiermee kiest u de taal waarin u de namen van de besturingselementen wilt weergeven. OSD POSITION Hiermee regelt u de positie van het schermmenuvenster op het scherm. WHITE Als de uitgang van de videokaart niet BALANCE overeenkomt met de vereiste specificaties, dan kan het kleurniveau verslechteren door vervorming van het videosignaal. Met deze functie kunt u het signaalniveau afstemmen op het standaard uitgangsniveau van de videokaart, om een optimaal beeld te krijgen. POWER INDICATOR (AAN/UITINDICATOR) Gebruik deze functie om de aan/uitindicator vooraan op de monitor in te stellen op ON (AAN) of OFF(UIT). Als u de indicator op ON (AAN) zet, zal hij automatisch ingeschakeld worden. SETUP MENU: Afsluiten : Instellen : Instellen SET : Een ander submenu selecteren FACTORY Hiermee zet u alle fabrieksinstellingen terug, behalve "LANGUAGE". RESET Druk op de -knop om terug te keren naar de originele instelling. Als het schermbeeld niet verbetert, herstel dan de standaard fabrieksinstellingen. Deze functie wordt alleen geactiveerd als het ingangssignaal analoog is. N18 Schermmenu - selecteren en aanpassen AAA Als u de verschijnen. Naam menu Pictogrammen Submenu's -knop vooraan op de monitor indrukt, zal het OSD-scherm FLATRON F-ENGINE Als u F-ENGINE uitvoert, zullen er twee tonen verschijnen op het scherm, zie voorbeeld. Het scherm dat wordt gebruikt, verschijnt aan de linkerkant, het scherm dat niet wordt gebruikt verschijnt aan de rechterkant. [. . . ] de aanbevolen resolutie heeft en stel deze in, of stel de beeldscherminstellingen in op de ideale waarden. Stel de kleur in op meer dan 24 bits (ware kleuren). Belangrijk Controleer via Configuratiescherm --> Beeldscherm --> Instellingen of de frequentie of de resolutie is gewijzigd. De wijze van instellen kan per computer of besturingssysteem anders zijn en de hierboven genoemde resolutie wordt wellicht niet ondersteund door de grafische kaart van de computer. Neem in een dergelijk geval contact op met de leverancier of fabrikant van de computer of de grafische kaart. N21 Problemen oplossen Weergegeven beeld is incorrect G De schermkleur is monochroom of wijkt af. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG L1530BSNT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG L1530BSNT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag