Gebruiksaanwijzing LG L1520P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG L1520P. Wij hopen dat dit LG L1520P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG L1520P te teleladen.


LG L1520P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3207 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG L1520P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor een goede werking van alle veiligheidsvoorzieningen van deze monitor moet u de volgende basisrichtlijnen voor installatie, gebruik en onderhoud in acht nemen. Veiligheid Gebruik alleen het netsnoer dat bij het apparaat wordt geleverd. Als u een snoer gebruikt dat niet door de leverancier van dit apparaat wordt geleverd, controleert u of het snoer voldoet aan de toepasselijke nationale normen. Als het netsnoer niet goed is, neemt u voor vervanging contact op met de fabrikant of de dichtstbijzijnde geautoriseerde reparateur. Het netsnoer wordt gebruikt als belangrijkste uitschakelingsvoorziening. [. . . ] Indien u de hoogtefunctie gebruikt, zullen de luidsprekers de basiskap niet aanraken. stop cover Stopkap is alleen voor luidspreker modellen L1752HM, L1952HM. Waarschuwing: Plaats tijdens het aanpassen van de hoogte van de monitor uw vingers niet tussen monitor en onderkant van de steun. U kunt uw vingers bezeren. N6 Monitor aansluiten Computer gebruiken 1. Plaats de monitor op een geschikte, goed geventileerde locatie dicht bij de computer. Steek het netsnoer in een geaard stopcontact dat goed toegankelijk is en zich in de buurt van de monitor bevindt. 1 Netsnoer Signaalkabel Analoog signaal Digitaal signaal DVI D-sub Afhankelijk van model. OPMERKING Dit is een vereenvoudigde voorstelling van het achteraanzicht. Mogelijk ziet uw monitor er anders uit. Naar stopcontact 2 1 Naar pc-uitgang PC Digitaal signaal DVI(Deze functie is niet in alle landen beschikbaar. ) PC MAC Mac-adapter Als u de monitor op een Apple Macintosh wilt aansluiten, hebt u een aparte connectoradapter nodig om de 15-pins hoge-densiteit (3 rijen) D-sub VGA-connector van de meegeleverde kabel te converteren naar een 15-pins connector met 2 rijen. 4. Druk op de -knop op het schakelpaneel vóór om de monitor in te schakelen. Als de monitor is ingeschakeld, dan wordt automatisch de 'Self Image Setting Function' (de functie 'Automatische beeldafstelling') uitgevoerd. Als de gebruiker de monitor voor het eerst aansluit, stemt deze functie het beeld automatisch af op de optimale instellingen voor aparte ingangssignalen. Als u de monitor tijdens het gebruik wilt instellen of deze functie nogmaals handmatig wilt uitvoeren, druk dan op de knop 'AUTO/SET' op het voorpaneel van de monitor. U kunt ook de optie 'Factory reset' (fabrieksinstellingen) in het menu voor OSD-instellingen uitvoeren. Met deze functie kunt u het signaalniveau afstemmen op het standaard uitgangsniveau van de videokaart, om een optimaal beeld te krijgen. POWER INDICATOR (AAN/UITINDICATOR) Gebruik deze functie om de aan/uitindicator vooraan op de monitor in te stellen op ON (AAN) of OFF(UIT). Als u de indicator op ON (AAN) zet, zal hij automatisch ingeschakeld worden. SETUP MENU : Afsluiten : Instellen : Instellen SET : Een ander submenu selecteren FACTORY Hiermee zet u alle fabrieksinstellingen terug, behalve "LANGUAGE". RESET Druk op de -knop om terug te keren naar de originele instelling. Als het schermbeeld niet verbetert, herstel dan de standaard fabrieksinstellingen. Deze functie wordt alleen geactiveerd als het ingangssignaal analoog is. N15 Schermmenu - selecteren en aanpassen Als u de verschijnen. Naam menu Pictogrammen Submenu's -knop vooraan op de monitor indrukt, zal het OSD-scherm FLATRON F-ENGINE Als u F-ENGINE uitvoert, zullen er twee tonen verschijnen op het scherm, zie voorbeeld. Het scherm dat wordt gebruikt, verschijnt aan de linkerkant, het scherm dat niet wordt gebruikt verschijnt aan de rechterkant. Druk op de knop SET om de aanpassingen aan het scherm te bevestigen. Scherm wanneer toegepast Scherm wanneer niet toegepast Hoofdmenu Vervolgmenu MOVIE TEXT Beschrijving Dankzij deze feature kunt u gemakkelijk de gewenste beeldkwaliteit in functie van de omgeving (verlichting, beeldtype enz. . . ) instellen. MOVIE: Voor animatiebeelden in video-opnamen of films TEXT: Voor weergave van teksten (tekstverwerking enz. . . ) USER Gebruiker U kunt manueel de helderheid van het scherm aanpassen met ACE of RCM. U kunt de aangepaste waarde bewaren of herstellen zelfs als u in gegevens van een andere omgeving bent. Om het submenu USER in te stellen, drukt u op de SET-knop USER BRIGHTNESS ACE . . . . . . ACE(Adaptive Clarity Enhancer): selecteert de helderheidsmodus . . . RCM(Real Color Management): selecteert de kleurenmodus 0 1 2 3 1 RCM 2 SAVE Niet toegepast Meer groen Flesh tone Color Enhance Selecteer het submenu SAVE met de SETknop en sla de waarde YES op met de -knoppen. NORMAL Voor normale werkomstandigheden. N16 Problemen oplossen Controleer het volgende voordat u een beroep doet op de technische ondersteuning. Geen beeld G Is het netsnoer van de monitor aangesloten? [. . . ] · Controleer via Configuratiescherm --> Beeldscherm --> Instellingen of de frequentie of de resolutie is gewijzigd. Als dit het geval is, moet u de resolutie van de videokaart wijzigen. G Op de achtergrond van · Druk op de knop AUTO/SET om het beeld het scherm zijn automatisch de optimale instelling te geven. Als verticale balken of de resultaten onvoldoende zijn, vermindert u de strepen zichtbaar. G Horizontale ruis in een beeld of tekens worden niet duidelijk weergegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG L1520P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG L1520P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag