Gebruiksaanwijzing LG L1520B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG L1520B. Wij hopen dat dit LG L1520B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG L1520B te teleladen.


LG L1520B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1250 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG L1520B (2367 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG L1520B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u een snoer gebruikt dat niet door de leverancier van dit apparaat wordt geleverd, controleert u of het snoer voldoet aan de toepasselijke nationale normen. Als het netsnoer niet goed is, neemt u voor vervanging contact op met de fabrikant of de dichtstbijzijnde geautoriseerde reparateur. Het netsnoer wordt gebruikt als belangrijkste uitschakelingsvoorziening. Sluit de monitor alleen aan op een voedingsbron die voldoet aan de specificaties die in deze handleiding zijn opgegeven of op de monitor zijn vermeld. [. . . ] Houd de kolom van de steun vast zoals op de onderkant van de voet bevinden. Houd de tweesteun met de andere hand vast en de kolom van in zoals afgebeeld. De kolom en de voet laten zich nu scheiden. N5 Monitor aansluiten De voet verwijderen: Type. Houd de kolom van de steun vast zoals de onderkant van de voet bevinden. afgebeeld. 3. Druk de vier vergrendelingen stuk voor stuk naar buiten. 4. Zet de monitorsteun op een vlakke ondergrond en trek de kolom omhoog terwijl u de voet met de andere hand vasthoudt. 5. De kolom en de voet laten zich nu scheiden. N6 Monitor aansluiten Voordat u de monitor in elkaar zet, controleert u of de voeding van de monitor, het computersysteem en andere aangesloten apparaten zijn uitgeschakeld. Het schem plaatsen 1. Pas de positie van het scherm aan voor maximaal comfort. Kantelbereik : -5°~20° 20 Waarschuwing : Plaats uw vingers niet tussen het toestel en de steun als u de hoek van het scherm aanpast. U kunt hierbij uw vinger(s) bezeren. Ergonomie Voor een ergonomische en comfortabele positie wordt aanbevolen de kantelhoek van de monitor op maximal 5 graden in te stellen. N7 Monitor aansluiten Computer gebruiken 1. Plaats de monitor op een geschikte, goed geventileerde locatie dicht bij de computer. Steek het netsnoer in een geaard stopcontact dat goed toegankelijk is en zich in de buurt van de monitor bevindt. 1 Netsnoer Signaalkabel Analoog signaal Digitaal signaal DVI D-sub Afhankelijk van model. OPMERKING Dit is een vereenvoudigde voorstelling van het achteraanzicht. Druk tweemaal op de MENU-knop om het OSD af te sluiten. N11 Schermmenu - selecteren en aanpassen De volgende tabel bevat alle menu's voor besturingselementen, aanpassingen en instellingen van het schermmenu. Hoofdmenu PICTURE Vervolgmenu BRIGHTNESS CONTRAST GAMMA COLOR PRESET sRGB 6500K 9300K De kleur van het scherm regelen A D Functie De helderheid en het contrast van het scherm regelen RED GREEN BLUE POSITION HORIZONTAL VERTICAL TRACKING CLOCK PHASE SHARPNESS SETUP LANGUAGE OSD HORIZONTAL De positie van het scherm regelen De leesbaarheid en stabiliteit van het scherm verbeteren De status van het scherm aan uw gebruiksomgeving aanpassen POSITION VERTICAL WHITE BALANCE POWER INDICATOR FACTORY RESET FLATRON F-ENGINE MOVIE / TEXT USER NORMAL De gewenste beeldinstellingen selecteren of aanpassen : Regelbaar A: Analoge ingang D: Digitale ingang OPMERKING De volgorde van de pictogrammen is afhankelijk van het model (N12~N16). N12 Schermmenu - selecteren en aanpassen In het vorige gedeelte is beschreven hoe u een item selecteert en aanpast met behulp van het schermmenu. Het volgende gedeelte bevat het pictogram, de pictogramnaam en een pictogrambeschrijving van alle items in het menu. Naam menu PICTURE Pictogrammen Submenu's Knoptip MENU: Afsluiten : Instellen (hoger/lager) SET : Invoeren : Een ander submenu selecteren OPMERKING De taal van de menu's in het schermmenu op de monitor kan afwijken van de handleiding. N13 Schermmenu - selecteren en aanpassen Hoofdmenu Vervolgmenu Beschrijving PICTURE PICTURE BRIGHTNESS Hiermee regelt u de helderheid van het scherm. Stel uw eigen gammawaarde in. :50/0/50 Met hoge gammawaarden worden op het beeldscherm witachtige afbeeldingen weergegeven en met lage gammawaarden afbeeldingen met een hoog contrast. CONTRAST GAMMA MENU: Afsluiten : Lager : Hoger SET : Een ander submenu selecteren COLOR COLOR PRESET Selecteer de schermkleur. · sRGB: Stel de schermkleur zo in zodat deze overeenkomt met de sRGBstandaardkleurspecificaties. Het scherm dat wordt gebruikt, verschijnt aan de linkerkant, het scherm dat niet wordt gebruikt verschijnt aan de rechterkant. Druk op de knop SET om de aanpassingen aan het scherm te bevestigen. Scherm wanneer toegepast Scherm wanneer niet toegepast Hoofdmenu Vervolgmenu MOVIE TEXT Beschrijving Dankzij deze feature kunt u gemakkelijk de gewenste beeldkwaliteit in functie van de omgeving (verlichting, beeldtype enz. . . ) instellen. MOVIE: Voor animatiebeelden in video-opnamen of films TEXT: Voor weergave van teksten (tekstverwerking enz. . . ) USER Gebruiker U kunt manueel de helderheid van het scherm aanpassen met ACE of RCM. U kunt de aangepaste waarde bewaren of herstellen zelfs als u in gegevens van een andere omgeving bent. Om het submenu USER in te stellen, drukt u op de SET-knop USER BRIGHTNESS ACE . . . . . . ACE(Adaptive Clarity Enhancer): selecteert de helderheidsmodus . . . RCM(Real Color Management): selecteert de kleurenmodus 0 1 2 3 1 RCM 2 SAVE Niet toegepast Meer groen Flesh tone Color Enhance Selecteer het submenu SAVE met de SETknop en sla de waarde YES op met de -knoppen. NORMAL Voor normale werkomstandigheden. N16 Problemen oplossen Controleer het volgende voordat u een beroep doet op de technische ondersteuning. Geen beeld Is het netsnoer van de monitor aangesloten? [. . . ] · Druk op de knop AUTO/SET om het beeld automatisch de optimale instelling te geven. Als de resultaten onvoldoende zijn, past u de beeldpositie aan met de positiepictogrammen voor de horizontale en verticale positie in het schermmenu. · Controleer via Configuratiescherm --> Beeldscherm --> Instellingen of de frequentie of de resolutie is gewijzigd. Als dit het geval is, moet u de resolutie van de videokaart wijzigen. Op de achtergrond van · Druk op de knop AUTO/SET om het beeld het scherm zijn automatisch de optimale instelling te geven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG L1520B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG L1520B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag