Gebruiksaanwijzing LG L1511S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG L1511S. Wij hopen dat dit LG L1511S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG L1511S te teleladen.


LG L1511S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2012 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG L1511S (2013 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG L1511S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor een goede werking van alle veiligheidsvoorzieningen van deze monitor moet u de volgende basisrichtlijnen voor installatie, gebruik en onderhoud in acht nemen. Veiligheid Gebruik alleen het netsnoer dat bij het apparaat wordt geleverd. Als u een snoer gebruikt dat niet door de leverancier van dit apparaat wordt geleverd, controleert u of het snoer voldoet aan de toepasselijke nationale normen. Als het netsnoer niet goed is, neemt u voor vervanging contact op met de fabrikant of de dichtstbijzijnde geautoriseerde reparateur. Het netsnoer wordt gebruikt als belangrijkste uitschakelingsvoorziening. [. . . ] scheiden. N6 Monitor aansluiten Voordat u de monitor in elkaar zet, controleert u of de voeding van de monitor, het computersysteem en andere aangesloten apparaten zijn uitgeschakeld. Het schem plaatsen 1. Pas de positie van het scherm aan voor maximaal comfort. Kantelbereik: -5°~20° Draaibereik : 358° *De functie is niet in alle landen beschikbaar. 20 L1753H / L1753HR / L1953H / L1953HR Hoogte : maximaal 3, 94 inch (100 mm) 100 mm Waarschuwing: Plaats tijdens het aanpassen van de hoogte van de monitor uw vingers niet tussen monitor en onderkant van de steun. U kunt uw vingers bezeren. Ergonomie Voor een ergonomische en comfortabele positie wordt aanbevolen de kantelhoek van de monitor op maximal 5 graden in te stellen. N7 Monitor aansluiten Voordat u de monitor in elkaar zet, controleert u of de voeding van de monitor, het computersysteem en andere aangesloten apparaten zijn uitgeschakeld. Het schem plaatsen L1753HM / L1953HM Hoogte : maximaal 2, 36 inch (60 mm) 60 mm OPMERKING: Let bij het gebruik van de luidsprekers op dat u eerst de stopkap plaatst, zoals afgebeeld. Indien u de hoogtefunctie gebruikt, zullen de luidsprekers de basiskap niet aanraken. stop cover Stopkap is alleen voor luidspreker modellen L1753HM, L1953HM. Waarschuwing: Plaats tijdens het aanpassen van de hoogte van de monitor uw vingers niet tussen monitor en onderkant van de steun. U kunt uw vingers bezeren. N8 Monitor aansluiten Computer gebruiken 1. Plaats de monitor op een geschikte, goed geventileerde locatie dicht bij de computer. Steek het netsnoer in een geaard stopcontact dat goed toegankelijk is en zich in de buurt van de monitor bevindt. 1 Netsnoer Signaalkabel Analoog signaal Digitaal signaal DVI D-sub Afhankelijk van model. OPMERKING Dit is een vereenvoudigde voorstelling van het achteraanzicht. Mogelijk ziet uw monitor er anders uit. Naar stopcontact 2 1 Naar pc-uitgang PC Digitaal signaal DVI(Deze functie is niet in alle landen beschikbaar. ) PC MAC Mac-adapter Als u de monitor op een Apple Macintosh wilt aansluiten, hebt u een aparte connectoradapter nodig om de 15-pins hoge-densiteit (3 rijen) D-sub VGA-connector van de meegeleverde kabel te converteren naar een 15-pins connector met 2 rijen. 4. Druk op de -knop op het schakelpaneel vóór om de monitor in te schakelen. Als de monitor is ingeschakeld, dan wordt automatisch de 'Self Image Setting Function' (de functie 'Automatische beeldafstelling') uitgevoerd. OSD POSITION Hiermee regelt u de positie van het schermmenuvenster op het scherm. WHITE Als de uitgang van de videokaart niet BALANCE overeenkomt met de vereiste specificaties, dan kan het kleurniveau verslechteren door vervorming van het videosignaal. Met deze functie kunt u het signaalniveau afstemmen op het standaard uitgangsniveau van de videokaart, om een optimaal beeld te krijgen. POWER INDICATOR (AAN/UITINDICATOR) Gebruik deze functie om de aan/uitindicator vooraan op de monitor in te stellen op ON (AAN) of OFF(UIT). Als u de indicator op ON (AAN) zet, zal hij automatisch ingeschakeld worden. SETUP MENU : Afsluiten : Instellen : Instellen SET : Een ander submenu selecteren FACTORY Hiermee zet u alle fabrieksinstellingen terug, behalve "LANGUAGE". RESET Druk op de -knop om terug te keren naar de originele instelling. Als het schermbeeld niet verbetert, herstel dan de standaard fabrieksinstellingen. Deze functie wordt alleen geactiveerd als het ingangssignaal analoog is. N17 Schermmenu - selecteren en aanpassen Als u de verschijnen. Naam menu Pictogrammen Submenu's -knop vooraan op de monitor indrukt, zal het OSD-scherm FLATRON F-ENGINE Als u F-ENGINE uitvoert, zullen er twee tonen verschijnen op het scherm, zie voorbeeld. Het scherm dat wordt gebruikt, verschijnt aan de linkerkant, het scherm dat niet wordt gebruikt verschijnt aan de rechterkant. Druk op de knop SET om de aanpassingen aan het scherm te bevestigen. Scherm wanneer toegepast Scherm wanneer niet toegepast Hoofdmenu Vervolgmenu MOVIE TEXT Beschrijving Dankzij deze feature kunt u gemakkelijk de gewenste beeldkwaliteit in functie van de omgeving (verlichting, beeldtype enz. . . ) instellen. MOVIE: Voor animatiebeelden in video-opnamen of films TEXT: Voor weergave van teksten (tekstverwerking enz. . . ) USER Gebruiker U kunt manueel de helderheid van het scherm aanpassen met ACE of RCM. U kunt de aangepaste waarde bewaren of herstellen zelfs als u in gegevens van een andere omgeving bent. Om het submenu USER in te stellen, drukt u op de SET-knop USER BRIGHTNESS ACE . . . [. . . ] · Controleer via Configuratiescherm --> Beeldscherm --> Instellingen of de frequentie of de resolutie is gewijzigd. Als dit het geval is, moet u de resolutie van de videokaart wijzigen. G Op de achtergrond van · Druk op de knop AUTO/SET om het beeld het scherm zijn automatisch de optimale instelling te geven. Als verticale balken of de resultaten onvoldoende zijn, vermindert u de strepen zichtbaar. G Horizontale ruis in een beeld of tekens worden niet duidelijk weergegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG L1511S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG L1511S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag