Gebruiksaanwijzing LG L1510M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG L1510M. Wij hopen dat dit LG L1510M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG L1510M te teleladen.


LG L1510M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2340 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG L1510M (2371 ko)
   LG L1510M Install Guide (1000 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG L1510M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg dat kinderen geen objecten in de openingen in de behuizing van de monitor laten vallen of duwen. Haal het netsnoer uit het stopcontact tijdens een onweersbui (om blikseminslag te voorkomen) of wanneer u de monitor langere tijd niet gaat gebruiken. N1 Belangrijke voorzorgsmaatregelen Installatie Plaats of rol niets op of over het netsnoer en zet de monitor niet op een plaats waar het netsnoer beschadigd kan raken. Gebruik deze monitor niet in de buurt van water, zoals een bad, wasbak, gootsteen, waskuip, vochtige kelder of zwembad. De monitorbehuizing is voorzien van ventilatieopeningen voor de afvoer van warmte tijdens de werking. [. . . ] Wanneer u het apparaat naar een andere locatie wilt verplaatsen, gebruikt u het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal. Correct sorteren De fluorescerende lamp die wordt gebruikt in dit product bevat een kleine hoeveelheid kwik. Sorteer dit product volgens de reglementen van uw gemeente. N2 Monitor aansluiten Voordat u de monitor in elkaar zet, controleert u of de voeding van de monitor, het computersysteem en andere aangesloten apparaten is uitgeschakeld. Monitorsteun bevestigen 1. Plaats de haakjes van de monitorsteun tegenover de desbetreffende 2. uitsparingen in de onderkant van de monitor. Schuif de haakjes in de uitsparingen. Haakje Belangrijk Dit is een voorbeeld van het algemene aansluitingsmodel. Mogelijk verschilt uw monitor van de items die in de illustratie worden getoond. De monitor kan dan vallen en beschadigd raken of letsel aan uw voeten veroorzaken. Monitorsteun N3 Monitor aansluiten Computer gebruiken 1. Draai na het aansluiten de duimschroeven aan om de verbinding vast te zetten. Steek het netsnoer in een geaard stopcontact dat goed toegankelijk is en zich in de buurt van de monitor bevindt. OPMERKING Dit is een vereenvoudigde voorstelling van het achteraanzicht. Mogelijk ziet uw monitor er anders uit. Netsnoer Signaalkabel Analoog signaal D-sub *Afhankelijk van model. * Naar stopcontact 2 Mac-adapter Als u de monitor op een Apple Macintosh wilt aansluiten, hebt u een aparte connectoradapter nodig om de 15-pins hoge-densiteit (3 rijen) Dsub VGA-connector van de meegeleverde kabel te converteren naar een 15pins connector met 2 rijen. 1 Naar pc-uitgang * PC MAC 3. Druk op de OPMERKING -knop op het schakelpaneel vóór om de monitor in te schakelen. Hieronder vindt u een kort voorbeeld dat u vertrouwd maakt met het gebruik van de besturingselementen. Het volgende gedeelte bevat een overzicht van de beschikbare regelingen en selecties die u met het schermmenu kunt instellen. OPMERKING Laat de monitor minimaal 30 minuten stabiliseren voordat u het beeld aanpast. Ga als volgt te werk om wijzigingen aan te brengen in het schermmenu: MENU AUTO/SELECT MENU MENU Druk op de knop MENU om het hoofdmenu weer te geven. Wanneer het gewenste pictogram gemarkeerd is, drukt u op de knop AUTO/SELECT. Gebruik de knoppen om het gewenste niveau in te stellen. Accepteer de wijzigingen door op de knop MENU te drukken. Sluit het schermmenu af door op de knop MENU te drukken. N8 Schermmenu - selecteren en aanpassen De volgende tabel bevat alle menu's voor besturingselementen, aanpassingen en instellingen van het schermmenu. Hoofdmenu PICTURE Vervolgmenu BRIGHTNESS CONTRAST GAMMA COLOR PRESET 6500K 9300K RED GREEN BLUE POSITION HORIZONTAL VERTICAL TRACKING CLOCK PHASE SETUP LANGUAGE OSD HORIZONTAL De leesbaarheid en stabiliteit van het scherm verbeteren De status van het scherm aan uw gebruiksomgeving aanpassen De positie van het scherm regelen De kleur van het scherm regelen Functie De helderheid en het contrast van het scherm regelen POSITION VERTICAL WHITE BALANCE POWER INDICATOR FACTORY RESET : Regelbaar OPMERKING De volgorde van de pictogrammen is afhankelijk van het model (N9~N11). N9 Schermmenu - selecteren en aanpassen In het vorige gedeelte is beschreven hoe u een item selecteert en aanpast met behulp van het schermmenu. Het volgende gedeelte bevat het pictogram, de pictogramnaam en een pictogrambeschrijving van alle items in het menu. OPMERKING De taal van de menu's in het schermmenu op de monitor kan afwijken van de handleiding. De helderheid en het contrast van het scherm regelen Schermmenuregeling PICTURE Beschrijving BRIGHTNESS Hiermee regelt u de helderheid van het scherm. (-50~50) Met hoge gammawaarden worden op het beeldscherm witachtige afbeeldingen weergegeven en met lage gammawaarden afbeeldingen met een hoog contrast. MENU De kleur van het scherm regelen Schermmenuregeling COLOR Beschrijving PRESET 6500K/9300K Selecteer de schermkleur. RED GREEN BLUE Stel uw eigen kleurniveaus in. MENU De positie van het scherm regelen Schermmenuregeling POSITION Beschrijving Horizontal Position Hiermee verplaatst u het beeld naar links en naar rechts. Vertical Position Hiermee verplaatst u het beeld omhoog en omlaag. MENU N10 Schermmenu - selecteren en aanpassen De leesbaarheid en stabiliteit van het scherm verbeteren OSD Adjust TRACKING Description CLOCK Hiermee beperkt u het aantal zichtbare verticale balken of strepen op de achtergrond van het scherm. Hiermee verwijdert u eventuele horizontale ruis en verscherpt u het beeld van tekens. PHASE MENU De status van het scherm aan uw gebruiksomgeving aanpassen Schermmenuregeling SETUP Beschrijving LANGUAGE Hiermee kiest u de taal waarin u de namen van de besturingselementen wilt weergeven. OSD POSITION Hiermee regelt u de positie van het schermmenuvenster op het scherm. [. . . ] Controleer via Configuratiescherm --> Beeldscherm --> Instellingen of het beeldscherm de aanbevolen resolutie heeft en stel deze in, of stel de beeldscherminstellingen in op de ideale waarden. Controleer of de beeldschermkabel correct is aangesloten en gebruik indien nodig een schroevendraaier om deze vast te zetten. Stel de kleur in op meer dan 24 bits (ware kleuren) via Beeldscherm in het Configuratiescherm Controleer of het beeldscherm op Interliniëring is ingesteld. N13 Op de achtergrond van het scherm zijn verticale balken of strepen zichtbaar. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG L1510M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG L1510M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag