Gebruiksaanwijzing LG L1510B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG L1510B. Wij hopen dat dit LG L1510B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG L1510B te teleladen.


LG L1510B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2123 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG L1510B (2039 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG L1510B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit kan letsel, problemen met het product en schade aan het scherm veroorzaken. Brand en gevaarlijke situaties voorkomen: Schakel de monitor altijd uit als u de ruimte langer dan een korte periode verlaat. Zorg dat kinderen geen objecten in de openingen in de behuizing van de monitor laten vallen of duwen. Trek de stekker uit het stopcontact indien het scherm langere tijd niet gebruikt wordt. [. . . ] Door langere tijd een vast beeld op het scherm te laten staan, kan het scherm beschadigd worden doordat het beeld ingebrand wordt. Dit treedt tevens op bij andere fabrikanten, en wordt niet gedekt door de garantie. Stel de voor- en de zijkanten van het scherm niet bloot aan slagen of bekrassen met metalen voorwerpen. Daardoor kan het scherm beschadigd worden. Reinigen Haal het netsnoer uit het stopcontact voordat u de voorkant van het monitorscherm reinigt. Spuit geen vloeistof direct op het monitorscherm, aangezien overtollige vloeistof een elektrische schok kan veroorzaken. Opnieuw inpakken Gooi de kartonnen doos en het overige verpakkingsmateriaal niet weg. Deze vormen een ideale verpakking waarin u het apparaat kunt transporteren. Wanneer u het apparaat naar een andere locatie wilt verplaatsen, gebruikt u het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal. Correct sorteren De fluorescerende lamp die wordt gebruikt in dit product bevat een kleine hoeveelheid kwik. Sorteer dit product volgens de reglementen van uw gemeente. 2 Monitor aansluiten Voordat u de monitor in elkaar zet, controleert u of de voeding van de monitor, het computersysteem en andere aangesloten apparaten is uitgeschakeld. Monitorsteun bevestigen 1. Plaats de haakjes van de monitorsteun tegenover de desbetreffende uitsparingen in de onderkant van de monitor. Schuif de haakjes in de uitsparingen. Haakje Belangrijk Dit is een voorbeeld van het algemene aansluitingsmodel. Mogelijk verschilt uw monitor van de items die in de illustratie worden getoond. Het volgende gedeelte bevat een overzicht van de beschikbare regelingen en selecties die u met het schermmenu kunt instellen. OPMERKING Laat de monitor minimaal 30 minuten stabiliseren voordat u het beeld aanpast. Ga als volgt te werk om wijzigingen aan te brengen in het schermmenu: MENU AUTO/SELECT MENU MENU Druk op de knop MENU om het hoofdmenu weer te geven. Wanneer het gewenste pictogram gemarkeerd is, drukt u op de knop AUTO/SELECT. Gebruik de knoppen om het gewenste niveau in te stellen. Accepteer de wijzigingen door op de knop MENU te drukken. Sluit het schermmenu af door op de knop MENU te drukken. 8 Schermmenu - selecteren en aanpassen De volgende tabel bevat alle menu's voor besturingselementen, aanpassingen en instellingen van het schermmenu. Hoofdmenu PICTURE Vervolgmenu BRIGHTNESS CONTRAST GAMMA COLOR PRESET 6500K 9300K RED GREEN BLUE POSITION HORIZONTAL VERTICAL TRACKING CLOCK PHASE SETUP LANGUAGE OSD POSITION VERTICAL WHITE BALANCE POWER INDICATOR FACTORY RESET : Regelbaar HORIZONTAL De leesbaarheid en stabiliteit van het scherm verbeteren De status van het scherm aan uw gebruiksomgeving aanpassen De positie van het scherm regelen De kleur van het scherm regelen Functie De helderheid en het contrast van het scherm regelen OPMERKING De volgorde van de pictogrammen is afhankelijk van het model (9~11). 9 Schermmenu - selecteren en aanpassen In het vorige gedeelte is beschreven hoe u een item selecteert en aanpast met behulp van het schermmenu. Het volgende gedeelte bevat het pictogram, de pictogramnaam en een pictogrambeschrijving van alle items in het menu. OPMERKING De taal van de menu's in het schermmenu op de monitor kan afwijken van de handleiding. De helderheid en het contrast van het scherm regelen Schermmenuregeling PICTURE Beschrijving BRIGHTNESS Hiermee regelt u de helderheid van het scherm. (-50~50) Met hoge gammawaarden worden op het beeldscherm witachtige afbeeldingen weergegeven en met lage gammawaarden afbeeldingen met een hoog contrast. MENU De kleur van het scherm regelen Schermmenuregeling COLOR Beschrijving PRESET 6500K/9300K Selecteer de schermkleur. RED GREEN BLUE Stel uw eigen kleurniveaus in. MENU De positie van het scherm regelen Schermmenuregeling POSITION Beschrijving Horizontal Position Hiermee verplaatst u het beeld naar links en naar rechts. Vertical Position Hiermee verplaatst u het beeld omhoog en omlaag. MENU 10 Schermmenu - selecteren en aanpassen De leesbaarheid en stabiliteit van het scherm verbeteren OSD Adjust TRACKING Description CLOCK Hiermee beperkt u het aantal zichtbare verticale balken of strepen op de achtergrond van het scherm. Zie het gedeelte `Specificaties' van deze handleiding en configureer de monitor opnieuw. Dit bericht verschijnt als de signaalkabel tussen de pc en de monitor niet is aangesloten. Controleer of de signaalkabel is aangesloten en probeer het opnieuw. Verschijnt het bericht "OUT OF RANGE" op het scherm? Verschijnt het bericht "CHECK SIGNAL CABLE" op het scherm? Verschijnt het bericht "OSD LOCKED" op het scherm? Verschijnt het bericht "OSD LOCKED" als u op de knop MENU drukt? [. . . ] Controleer via Configuratiescherm --> Beeldscherm --> Instellingen of het beeldscherm de aanbevolen resolutie heeft en stel deze in, of stel de beeldscherminstellingen in op de ideale waarden. Controleer of de beeldschermkabel correct is aangesloten en gebruik indien nodig een schroevendraaier om deze vast te zetten. Stel de kleur in op meer dan 24 bits (ware kleuren) via Beeldscherm in het Configuratiescherm Controleer of het beeldscherm op Interliniëring is ingesteld. Als dit het geval is, stelt u de aanbevolen resolutie in. Op de achtergrond van het scherm zijn verticale balken of strepen zichtbaar. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG L1510B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG L1510B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag