Gebruiksaanwijzing LG GR-S552QTCW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG GR-S552QTCW. Wij hopen dat dit LG GR-S552QTCW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG GR-S552QTCW te teleladen.


LG GR-S552QTCW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1409 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG GR-S552QTCW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Drücken Sie die Taste PAUSE/STEP (X), um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie während der Wiedergabe mehrmals die Taste SUBTITLE ( rum die gewünschte Untertitelsprache auszuwählen. Drücken Sie während oder bei angehaltener Wiedergabe die Taste RANDOM, um die Titel in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben. Um die Geschwindigkeit der Dia-Schau zu ändern, drücken Sie bei markiertem Symbol die Tasten b B. [. . . ] Tijdens het opladen licht het statuslampje van de batterijvoeding rood op. Als de resterende batterijcapaciteit minder is dan een paar minuten, gaat " op het scherm knipperen. (Overslaan): Achteruit* zoeken of naar het begin van het huidige hoofdstuk of nummer teruggaan of naar het vorige hoofdstuk of nummer springen. > (Overslaan): Vooruit* zoeken of naar het volgende hoofdstuk of nummer springen. * Om de kleuren of de helderheid van het lcd-scherm aan te passen drukt u op het hoofdapparaat meermaals op COLOR/BRIGHT om het menu voor helderheid of kleur op te roepen. Dit statuslampje licht tijdens het opladen rood op en het licht groen op als het laden voltooid is. Het statuslampje licht gedurende een paar seconden groen op wanneer de speler wordt ingeschakeld. Opmerking: Om dit toestel te gebruiken, moet de power schakelaar ingesteld zijn op positie ON (AAN). Opmerking: Om dit toestel met de afstandsbediening te gebruiken, moet de power schakelaar ingesteld zijn op positie ON (AAN). Duw de batterijhouderclip samen en trek aan de tab om de batterijhouder te verwijderen. Volg de aanwijzing in de batterijhouder wat betref + en + op bij het plaatsen van de batterij. [Panscan]: Hierbij wordt het gehele 4:3 scherm getoond, waarbij het beeld ingeknipt wordt. DRC (Dynamic Range Control) ­ Zorgt dat het geluid helder blijft bij het verlagen van het volume (alleen Dolby Digital). Vocal ­ Insteld op [Aan], alleen indien een multi kanaal karaoke DVD afgespeeld wordt. Aanpassen van de taalinstellingen ­ wat u nog meer kunt doen Bij de eerste keer inschakelen (optioneel) Het menu voor taalselectie wordt getoond indien u het toestel voor de eerste keer inschakelt. Selecteer een taal met behulp van vV b B en druk op ENTER, het bevestigingsmenu wordt getoond. U moet de [Regiocode] optie instellen om de vergrendelingsfunctie te kunnen gebruiken. Als u uw wachtwoord hebt vergeten kunt u een nieuw wachtwoord invoeren. [Nieuw]: Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord in met behulp van de nummerieke toetsen en druk op ENTER. [Wijzigen]: Voer het nieuwe wachtwoord twee keer in na het invoeren van het huidige wachtwoord. Regiocode ­ Selecteer een code voor een geografisch gebied als afspeel beoordelingsniveau. Dit bepaalt welke standaards van de regio gebruikt worden om DVDs te controleren wat betreft ondervergrendeling. [. . . ] Druk op b B om een andere taalcode te selecteren totdat de ondertiteling juist getoond wordt en druk op ENTER. U kunt op een schijf een punt vastleggen dat u later eenvoudig kunt opzoeken. Druk op SEARCH (zoeken) en het menu [Marker Search] (markering zoeken) wordt geopend. Selecteer met b of B een stoppunt in het menu en druk vervolgens op ENTER om het terug te zoeken of op CLEAR om het te wissen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG GR-S552QTCW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG GR-S552QTCW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag