Gebruiksaanwijzing LG GR-P209CTJA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG GR-P209CTJA. Wij hopen dat dit LG GR-P209CTJA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG GR-P209CTJA te teleladen.


LG GR-P209CTJA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4963 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG GR-P209CTJA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker erop te wijzen dat er in de handleiding bij het product belangrijke bedieningsen onderhoudsinstructies (service) vermeld staan. WAARSCHUWING: STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM HET RISICO VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. WAARSCHUWING: Plaats het toestel niet in een kleine ruimte, zoals een boekenkast of een gelijkaardige, gesloten ruimte. Gleuven en openingen in de kast zijn geplaatst ter ventilatie en om te zorgen voor betrouwbaar gebruik van het product, en om oververhitting te voorkomen. [. . . ] Opmerking De achterwaarts beeld-per-beeldweergave is voor video-cd niet beschikbaar. ip U kunt beeld-per-beeld weergeven door herhaaldelijk op PAUSE/STEP(X) op de afstandsbediening te drukken. Algemene functies Opmerking Tenzij anders vermeld, worden alle beschreven handelingen uitgevoerd met de afstandsbediening. Sommige functies kunnen ook beschikbaar zijn in het setup-menu. 29 AFSPELEN Wanneer een schijfje meer dan één titel heeft, dan kan u als volgt naar een andere titel gaan: Druk twee keer op DISPLAY en vervolgens op v / V om het titelicoontje te selecteren. Daarna drukt u op de overeenstemmende nummertoets (0-9) of op b / B om een titelnummer te selecteren. Bediening met DVD en video-cd (Vervolg) Algemene functies (Vervolg) Vertraagde weergave DVD Video VR +RW +R VCD Opmerking Bij een Video CD met PBC dient u PBC op UIT in te stellen in het instellingenmenu. De afspeelstand is afhankelijk van de opgenomen inhoud. 1 Druk op PAUSE/STEP (X) tijdens de weergave. 2 Druk op BACKWARD (m) of FORWARD(M) tijdens de PAUZE-modus. De DVD-recorder gaat nu in vertraagde modus (SLOW). Zoeken op tijd DVD Video VR +RW +R DivX 3 Druk op BACKWARD (m) of FORWARD(M) om de gewenste snelheid te selecteren: t 1/16, t 1/8, t 1/4, of t 1/2 (achterwaarts), of T 1/16, T 1/8, T 1/4, of T 1/2 (voorwaarts). Bij een video-cd verandert de vertaagdesnelheid: T 1/8, T 1/4 of T 1/2 (voorwaarts). Opmerking Achteruit vertraagd afspelen (slow motion) is niet mogelijk bij een video-cd. De functie zoeken op tijd geeft u de mogelijkheid om het schijfje op elk gewenst punt te beginnen afspelen. De OSD verschijnt op het TV-scherm. In het Time Search-kader wordt de verstreken speeltijd van de huidige disk weergegeven. 2 Druk binnen 7 seconden op v / V om het icoontje Time Search op de schermdisplay te selecteren. In het Time Search kader verschijnt "-:--:--". Een A-B herhaling uitvoeren DVD Video VR +RW +R VCD Karaoke DVD 3 Geef binnen de 7 seconden de gewenste starttijd in met behulp van de nummertoetsen. Geef de uren, minuten en secconden in van links naar rechts in het kader. De ingevoerde tijd moet geldig zijn. Indien u verkeerde cijfers ingeeft, drukt u op b / B om naar de lage streep (_) naar de incorrecte positie te brengen. Selecteer "NORMAL" om het 3D Surroundeffect uit te schakelen. Ondertiteling DVD DivX Druk tijdens de weergave op SUBTITLE en vervolgens meermaals op b / B om de verschillende ondertitelingstalen te bekijken. Zoeken op een schijf VCD Met deze functie heeft u direct toegang op elk punt van een video CD. 1 Druk tijdens het afspelen op SEARCH. De procesbalk wordt op het TV-scherm weergegeven. 2 Gebruik b / B om een speelbeginpunt te vinden. 3 Druk op ENTER om de geselecteerde positie te bevestigen. Het afspelen begint vanaf de geselecteerde positie. Opmerking Deze functie werkt alleen wanneer er geen teller wordt onthouden. 32 Een DivX-disk afspelen Een DivX-disk afspelen U kunt op deze speler DivX schijven afspelen. Lees "Over DivX filmbestanden" op bladzijde 33 voordat u DivX bestanden gaat afspelen. Indien u in een lijst van bestanden bent en wenst terug te keren naar het mappenoverzicht, gebruik dan de toetsen v / V op de afstandsbedining om het icoontje te selecteren en druk vervolgens op ENTER. Filmmenu Opties 1. Druk op v / V om een map/bestand in het filmmenu te selecteren en druk op ENTER. [Open] Opent de map en een lijst van bestanden in de map wordt getoond. Over DivX Filmbestanden DivX schijf compatibiliteit met deze recorder is als volgt beperkt: Beschikbare resolutie grootte van het DivX bestand is onder 720x576 (WxH) pixels. De naam van het DivX ondertitelingbestand moet geïdentificeerd worden met de DivX-bestandsnaam om met dit apparaat afgespeeld te kunnen worden. Het taal aantal bestanden en mappen op de schijf dient minder te zijn dan 1999. Indien het aantal schermframe hoger is dan 29. 97 frames per seconden, zal deze speler niet goed functioneren. Indien de video en audiostructuur van het opgenomen bestand niet is doorgeschoten, keer terug naar het menuscherm. [. . . ] Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening vervangt, zal het codenummer dat u heeft ingegeven naar de standardinstelling gaan. Geef op nieuw het juiste codenummer in. 56 Oplossen van problemen Voor u contact opneemt met uw servicebedrijf, neemt u best even het volgende overzicht door om de eventuele oorzaak van het probleem te vinden. Oplossing Selecteer de juiste video-invoermodus op de TV, zodat het beeld van de recorder op het TV-scherm wordt weergegeven. Selecteer de correcte invoermodus van de audio-ontvanger zodat u kan luisteren naar de klank van de recorder. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG GR-P209CTJA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG GR-P209CTJA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag