Gebruiksaanwijzing LG GR-L218ATKA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG GR-L218ATKA. Wij hopen dat dit LG GR-L218ATKA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG GR-L218ATKA te teleladen.


LG GR-L218ATKA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4813 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG GR-L218ATKA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Opmerking: in het menu OPTIE kunt u de stroomindicator aanpassen. 4 INFORMATIE ACHTERPANEEL Dit is een vereenvoudigde weergave van het voorpaneel. 1 VOORBEREIDING 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 SLEUF VOOR PCMCIA- KAART (PERSONAL COMPUTER MEMORY CARD INTERNATIONAL ASSOCIATION) Plaats de CI Module in de PCMCIA KAARTGLEUF. (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. ) 2 HDMI/DVI-INGANG Sluit een HDMI-signaal op HDMI IN aan. Of sluit een DVI-signaal (VIDEO) op de HDMI IN aan met een DVI-naar-HDMI-kabel. [. . . ] Balans selecteren. De gewenste balans instellen. · Druk op de toets MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op de toets BACK om terug te gaan naar het vorige menuscherm. 83 GELUID INSTELLEN STANDAARDGELUIDSINSTELLING: GELUIDSMODUS U kunt uw voorkeursinstelling voor geluid selecteren: Standaard, Muziek, Bioscoop, Sport of Game. Met de Geluidsmodus kunt u zonder speciale aanpassingen genieten van prachtig geluid, omdat op de TV de juiste geluidsopties worden ingesteld op basis van de programma-inhoud. Standaard, Muziek, Bioscoop, Sport en Game zijn vooraf in de fabriek ingesteld voor optimale geluidskwaliteit. Optimaal geluid voor het spelen van games. GELUID Auto volume Heldere stem II Verplaatsen OK GELUID Auto volume Heldere stem II Verplaatsen OK : Uit : Uit 3 0 Muziek : Standaard · Surround X : Uit · Hoge tonen · Lage tonen · Resetten 50 50 : Uit : Uit 3 0 : Muziek : Muziek Standaard · Surround Standaard X : Uit Muziek · Hoge tonen 50 Bioscoop · Lage tonen 50 Sport · Resetten Game 84 GELUID INSTELLEN Balans Geluidsmodus Geluidsmodus Balans Geluidsmodus Geluidsmodus 1 2 3 4 MENU Selecteer GELUID. Geluidsmodus selecteren. · U kunt de geluidsmodus ook aanpassen in het Quick Menu. Standaard, Muziek, Bioscoop, Sport of Game selecteren. · Druk op de toets MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op de toets BACK om terug te gaan naar het vorige menuscherm. STANDAARDGELUIDSINSTELLING: GEBRUIKERSMODUS GELUID Auto volume Heldere stem II Balans Geluidsmodus Geluidsmodus Verplaatsen OK GELUID Auto volume Heldere stem II Verplaatsen OK : Uit : Uit 3 0 : Muziek (Gebruiker) · Surround X : Uit · Hoge tonen · Lage tonen · Resetten 50 50 : Uit : Uit 3 0 : Muziek (Gebruiker) Standaard · Surround Muziek X : Uit Muziek · Hoge tonen 50 Bioscoop · Lage tonen 50 Sport · Resetten Game Balans Geluidsmodus Geluidsmodus 1 2 3 4 5 MENU Selecteer GELUID. Het gewenste geluidsniveauinstellen. GELUID INSTELLEN Selecteer deze optie voor een realistisch geluid. Verbeter de diepte en helderheid van het geluid door het surroundeffect te maximaliseren. Surround X 1 2 3 4 MENU Selecteer GELUID. Aan of Uit selecteren. GELUID Auto volume Heldere stem II Balans Geluidsmodus Verplaatsen OK : Uit : Uit 3 0 : Muziek · Surround X Uit · · Surround X :: Uit Surround X · Hoge tonen · Lage tonen · Resetten 50 50 · Hoge tonen 50 · Lage tonen 50 Uit Sluiten · Druk op de toets MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op de toets BACK om terug te gaan naar het vorige menuscherm. 85 GELUID INSTELLEN GELUID RESETTEN Instellingen van de geselecteerde geluidsmodus worden naar de standaardfabrieksinstellingen gereset. GELUID Geluidsmodus Verplaatsen OK GELUID Geluidsmodus Verplaatsen OK : Muziek · Surround X : Uit · Hoge tonen · Lage tonen · Resetten · Resetten Digitaal audio uit TV Speaker : PCM : Aan 50 50 : Muziek · Surround X : Uit · Hoge tonen 50 · Lage tonen 50 Resetting sound mode configuration. . . · Druk op de toets BACK om terug te gaan naar het vorige menuscherm. · Automatisch: automatische uitvoer in de volgorde HE - AAC Dolby Digital MPEG. · HE-AAC, Dolby Digital, MPEG: staat gebruikers toe om het gewenste audiotype te selecteren. Indien MPEG niet wordt ondersteund, worden HE - AAC en Dolby Digital geselecteerd in deze volgorde. 100 (Selectie Taal voor audio) 89 GELUID INSTELLEN I/II Stereo/Dual-ontvangst (alleen in analoge modus) Wanneer u een programma selecteert, wordt de geluidsinformatie van dat station samen met het programmanummer en de stationsnaam weergegeven. 1 2 Selecteer Audio. Hiermee stelt u het uitgangsvermogen van het geluid in. Uitzending Mono Stereo Dual Weergave op het scherm MONO STEREO DUAL I , DUAL II , DUAL I + II 90 GELUID INSTELLEN Monogeluid kiezen Als het stereosignaal bij stereoweergave te zwak is, kunt u naar mono overschakelen. Bij monoweergave neemt de geluidskwaliteit toe. Taal kiezen voor uitzending in twee talen Als een programma in twee talen kan worden ontvangen (tweetalig programma), kunt u overschakelen naar DUAL I, DUAL II of DUAL I+II. DUAL I DUAL II DUAL I+II zendt de hoofduitzendtaal naar de luidsprekers. zendt een afzonderlijke taal naar elke luidspreker. NICAM-ontvangst (alleen in analoge modus) Als uw toestel is uitgerust met een NICAM-ontvanger, kan het kwalitatief hoogstaande digitale NICAMgeluid (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) worden ontvangen. U kunt het geluidsvermogen aanpassen bij de soort uitzending die u ontvangt. 1 2 3 Bij ontvangst van NICAM-mono kan u NICAM MONO of MONO selecteren. Bij ontvangst van NICAM dual, kunt u NICAM DUAL I, NICAM DUAL II, NICAM DUAL I+II of MONO selecteren. GELUID INSTELLEN Geluidsweergaveselectie luidsprekers In de AV, Component, RGB and HDMI-modus kan u de geluidsuitvoer uit de linker- en rechterluidspreker instellen. L+R: Het audiosignaal van audio-ingang L wordt naar de linkerluidspreker gezonden en het audiosignaal van audio-ingang R wordt naar de rechterluidspreker gezonden. [. . . ] Ack [r][ ][Instellen ID][ ][OK/NG][Data][x] 01 : Vergrendeling aan 11. Selecteer OSD (Commando: k l) Hiermee schakelt u het OSD (Schermmenu)in of uit bij bediening op afstand. tand. Transmissie [k][l][ ][Instellen ID][ ][Data][Cr] Data 00 : OSD uit Ack 01 : OSD aan [l][ ][Instellen ID][ ][OK/NG][Data][x] 08. Transmissie [k][i][ ][Instellen ID][ ][Data][Cr] Data Min : 00 tot Max : 64 * Zie `Bestaande gegevenstoewijzing 1'. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG GR-L218ATKA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG GR-L218ATKA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag