Gebruiksaanwijzing LG GR-F218JTTA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG GR-F218JTTA. Wij hopen dat dit LG GR-F218JTTA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG GR-F218JTTA te teleladen.


LG GR-F218JTTA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3818 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG GR-F218JTTA (3916 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG GR-F218JTTA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Niet uw ontvangstbewijs hier vast. Aankoopdatum Gekocht van dealer Adres van dealer Telefoonnr. : : : : : : Deze koelkast moet op de juiste manier en plaats worden opgesteld, conform de installatievoorschriften in dit document, vooraleer u ze in gebruik neemt. Wanneer u uw toestel wegtrekt van de wand moet u erop letten het niet over het netsnoer te verrijden of het netsnoer niet op een andere manier te beschadigen. Als de koelkast-diepvriezercombinatie eenmaal in bedrijf is, mag u de koude oppervlakken in het diepvriesvak niet meer aanraken, vooral niet met natte of klamme handen. [. . . ] (1) Trek het filter aan de voorkant (2) naar buiten. - Omdat het in het filter achtergebleven water kan gaan druppen, kunt u bij de demontage van het filter het best een schaal die iets groter dan het filter is onder het filter houden. 2. Plaats een nieuw luchtfilter terug. - Plaats het filter in de aangegeven richting opde filterhouder (1) en druk het vervolgens naar binnen. Nadat u hebt gecontroleerd of alles klopt met de aangegeven richting en de aangegeven sluitlijn, draait u het filter naar rechts (2). - Wanneer u het filter voor de eerste keer installeert of nadat u het filter hebt verwisseld, drukt u nog een keer op de knop van de automaat om het water ongeveer 3 minuten (of tot ongeveer 1 liter) te laten wegstromen om alle achtergebleven lucht of actieve kool te verwijderen. (Actieve kool is niet schadelijk voor het menselijk lichaam. ) Verwijderen van de deuren Gevaar voor elektrische schok Trek vóór de installatie de stekker van de koelkast uit het stopcontact. Wanneer u dit nalaat, kan dit leiden tot de dood of ernstige verwondingen. Verwijderen van de onderste afdekplaat en van de watertoevoerleiding b Verwijder de scharnierafdekking b en verwijder klem . Trek vervolgens de voedingswaterbuis omhoog terwijl u op de zone drukt die op de afbeelding rechts zichtbaar is. Watertoevoerleiding · OPMERKING Als het uiteinde van de leiding vervormd of versleten is moet u een stuk wegsnijden. Bovenste scharnierafdekking Verwijderen van de diepvriezerdeur Verwijder de scharnierafdekking en de afdekking van de hoofdprintplaat door de schroeven los te draaien. Maak alle verbindingsdraden los behalve de Afdekking hoofdprintplaat aardleiding. Vastzetklem 2) Verwijder de vastzetklem door ze tegen de wijzers van de klok in te draaien en vervolgens hetbovenste scharnier op te lichten . Bovenste scharnier · Wees voorzichtig bij het verwijderen van het bovenste scharnier: de deur zou voorover kunnen vallen. 3) Verwijder de deur van de diepvriezer door ze op te heffen. De deur moet voldoende hoog worden getild om de watertoevoerleiding volledig los te trekken. Onderste scharnier · Breng OPMERKING de deur van het diepvriezergedeelte binnen via de toegangsdeur en leg ze neer, maar wees voorzichtig dat u de watertoevoerleiding niet beschadigt. Verwijder de scharnierafdekking en de afdekking van de hoofdprintplaat door de schroeven los te draaien. Maak alle verbindingsdraden los behalve de aardleiding. Bovenste scharnierafdekking Verwijderen van de koelkastdeur 2) Verwijder de vastzetklem door ze met de wijzers van de klok mee te draaien en verwijder vervolgens het bovenste scharnier door het op te lichten . Afdekking hoofdprintplaat Bovenste scharnier Vastzetklem 3) Verwijder de deur van het koelkastgedeelte door ze op te heffen. De koelkast binnenbrengen Schuif de koelkast nu zijdelings door de toegangsdeur, zoals getoond in de afbeelding hiernaast. Max 3 2 41 Min 5 1 FRZ TEMP 2 3 4 REF TEMP 5 Max Opnieuw monteren van de deuren Monteer, nadat alles via de toegangsdeur is binnengebracht, de deuren in de omgekeerde volgorde van het demonteren. Aansluiting van de watertoevoerleiding Vóór de aansluiting Voor een goede werking heeft de automatische ijsmaker een waterdruk nodig van 147 - 834 kPa (1, 5 - 8, 5 kgf/cm2). Wanneer de functie Snel invriezen op "On" (Aan) staat, kunt u deze functie uitschakelen door nogmaals op de Aan Uit betreffende knop te drukken; zo niet, dan wordt de snelvriesfunctie nadat het invriesproces is voltooid automatisch uitgeschakeld. Wanneer u langer dan 3 seconden op deze knop drukt, wordt de functie Vergrendelen of Vrijgeven herhaald. Wanneer u de knop gebruikt, kunt u de andere knoppen van de koel/ Vergrendelen Ontgrendelen vriescombinatie pas gebruiken dan nadat u het apparaat hebt ontgrendeld. Als u, nadat de koel/vriescombinatie is vergrendeld, op een andere knop drukt, knippert drie keer om u te waarschuwen dat het apparaat op slot zit. CHILD LOCK 3SECS Vergrendelen Met deze knop stopt u de functie van andere knoppen. Pure N Fresh (Optioneel) Selecteer deze functie om de lucht te zuiveren. Wanneer u de functie voor luchtzuivering ("Pure N Fresh") selecteert, draait ( ) drie keer power en wordt deze als "ON" (Aan) weergegeven. Wanneer u deze knop opnieuw selecteert, draait ( ) drie keer en wordt weergegeven PURE N FRESH Uit Automatisch Voeding als ( POWER ). Wanneer u deze knop opnieuw selecteert, wordt hij weergegeven als "OFF" (Uit). Nadat u de Pure N Fresh-functie hebt uitgeschakeld, gaat de deur open en dooft de lamp rond Pure N Fresh. Nadat de Pure N Fresh-functie een jaar is gebruikt, wordt ( REPLACE ) weergegeven. HOLD 5SECS Dat wil zeggen dat het Pure N Fresh-element moet worden vervangen. Nadat het Pure N Fresh-element is vervangen, of wanneer vervanging niet nodig blijkt, houdt u de ( PURE N FRESH ) PURE N FRESH-knop minimaal 5 seconden ingedrukt waarna de timer van de indicator opnieuw start en het herinneringssignaal wordt uitgeschakeld. U mag het PURE N FRESH-element niet met water schoonmaken omdat water de goede werking ervan aantast. Als u het element te lang laat zitten, kan de geuronderdrukkende functie minder worden. Als u denkt dat het Pure N Fresh-element aan vervanging toe is, kunt u het best contact opnemen met het dichtstbijzijnde servicecentrum of de leverancier van de koelkast. [. . . ] Plaats een nieuw Pure N Fresh-element in de houder zoals u op afbeelding (b) kunt zien. Breng de houder aan zoals u op afbeelding (c) kunt zien, druk hem vast en draai hem naar rechts tot u een klikgeluid hoort en. . . de installatie is klaar! Het woord "FRONT" moet naar buiten wijzen. Indexlijn OPEN CLOSE CLOSE OPEN PURE N FRESH SH N FRE PURE (a) (b) (c) Als het display ( ) aangeeft, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum of met de leverancier van de koelkast Steek uw vingers of bepaalde voorwerpen niet in de ventilator van het filter om verwondingen en schade te voorkomen. 28 Vacuümbewaardoos De lade van het koelvak is bedoeld voor het bewaren van groente en vlees. Druk een paar keer op de V Fresh-knop om de levensmiddelen langer vers te bewaren. V Fresh-knop 29 30 31 Installeer de koelkast in een schaduwrijke, koele en goed geventileerde ruimte. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG GR-F218JTTA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG GR-F218JTTA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag