Gebruiksaanwijzing LG GR-151KF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG GR-151KF. Wij hopen dat dit LG GR-151KF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG GR-151KF te teleladen.


LG GR-151KF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2425 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG GR-151KF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Datum van aankoop: Verdeler waarbij u het toestel kocht: Adres van de verdeler: Telefoonnummer van de verdeler: Modelnummer: Serienummer: Belangrijke Veiligheidsinstructies BASIS VEILIGHEIDSMAATREGELEN Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsberichten. Lees alle veiligheidsberichten en volg ze op. w Dit is het veiligheid waarschuwingssymbool. Waarschuwt u voor veiligheidsberichten die u informeren over gevaren die u kunnen doden of verwonden, of het product kunnen beschadigen. Alle veiligheidsberichten worden vooraf gegaan door het veiligheid waarschuwingsymbool en het gevaarwoord GEVAAR, WAARSCHUWING of LET OP. [. . . ] w Het in het toestel gebruikte koelende en isolerende spuitgas moet op een speciale manier worden verwerkt bij de afvalverwerking. Neem contact op met uw serviceleverancier of met een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon voor inlichtingen over de correcte procedure voor de afvalverwerking. Dit toestel bevat een kleine hoeveelheid isobutaankoelstof (R600a), een natuurlijk gas dat zeer milieuvriendelijk is maar dat ook brandbaar is. Wanneer u het toestel vervoert en installeert, wees dan voorzichtig en zorg ervoor dat er geen elementen van het koelcircuit worden beschadigd. De koelstof die uit de pijpen stroomt, kan ontvlammen of oogkwetsuren veroorzaken. Indien u een lek vaststelt, zorg er dan voor dat u geen open vlammen maakt en vermijd andere mogelijke ontstekingsbronnen. De omvang van de kamer waarin het toestel staat, bepaalt welke hoeveelheid koelvloeistof er wordt gebruikt. Dit is nuttig om weten om te voorkomen dat er een brandbaar gasmengsel ontstaat wanneer er een lek is in het koelcircuit. De kamer moet 1 m2 groot zijn per 8g R600a koelvloeistof binnenin het toestel. Op het identificatieplaatje aan de binnenzijde van het toestel kan u nagaan welke hoeveelheid koelstof er in uw toestel wordt gebruikt Start een toestel dat zichtbare schade vertoont nooit op. 110 Inleiding Belangrijke veiligheidstips w Let op! · Indien het stopcontact los zit, steek dan de stekker niet in het stopcontact. · Haal de stekker van de koelkast nooit uit het stopcontact door aan het voedingssnoer te trekken. Wanneer u uit vakantie komt, schakel de vakantiemodus dan uit zodat de andere toetsen opnieuw werken. Het toestel gaat opnieuw in de eerder ingestelde temperatuur. 118 Werking Zelftest · Deze functie spoort automatisch storingen op die zich voordoen bij het gebruik van de koelkast · Indien het toestel defecten vertoont, de toetsen niet werken of indien de normale functieweer-gave het niet doet, trek de stekker dan niet uit het stopcontact en neem zo vlug mogelijk contact op met uw plaatselijke serviceleverancier. · Indien u het toestel uitschakelt dan heeft de technicus veel tijd nodig om na te gaan welk onderdeel defect is. Vergrendeling Voor LED-model · Door op deze knop te drukken, worden alle andere knoppen uitgeschakeld. · "Vergrendelen" of "ontgrendelen" wordt herhaald door het indrukken van de knop. (Voor "Vergrendelen" duwt u de "LOCK" knop 3 seconden in. Voor "Ontgrendelen" drukt u 1 seconde lang op de "LOCK" knop). · De andere knoppen werken niet indien de vergrendelingsfunctie ingeschakeld is. In"LOCK" selecting selectie "LOCK" "UNLOCK" In selecting selectie "UNLOCK" AAN/UIT · Door op deze knop te drukken wordt de koelkast Aan of UIT gezet. · AAN of UIT wordt herhaald bij iedere indruk van de AAN/UIT knop. Voor "AAN" drukt u ongeveer 1 seconden op de AAN/UIT knop. ) 119 Werking Deuralarm · Wanneer de deur van de koelkast gedurende een bepaald tijd open blijft staan, dan weer-klinkt er een alarm. Neem contact op met het plaatselijke servicecenter indien de waarschuwing nog steeds weerklinkt wanneer de deur dicht is. · Verwijder de watertank, vul deze en plaats terug op de originele locatie. IJsmaken · Als u de Vriezerdeur sluit of op de Watertankknop drukt, valt er water in de afdeling ijsmaken. [. . . ] · Er staan onnodige voorwerpen achterin de koelen vriescombinatie. · Misschien is de deur blijven openstaan of misschien kon de deur niet goed dicht omdat er een voorwerp in de weg lag. 127 De temperatuur in het koel- of vriesvak is te hoog Het toestel trilt of maakt een rammelend of abnormaal geluid Rijm of ijskristallen op het bevroren voedsel Er vormt zich condens aan de binnenzijde van de koelkast Oplossen van problemen Probleem Er hoopt zich condens op aan de binnenzijde Er hangt een geurtje in de koelkast Mogelijke oorzaken · De deuren worden de lang of te vaak geopend. · Bij vochtig weer brengt de lucht vocht in de koelkast wanneer de deuren worden geopend. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG GR-151KF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG GR-151KF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag