Gebruiksaanwijzing LG GR-051SSF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG GR-051SSF. Wij hopen dat dit LG GR-051SSF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG GR-051SSF te teleladen.


LG GR-051SSF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1036 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG GR-051SSF (1024 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG GR-051SSF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Datum van aankoop: Verdeler waarbij u het toestel kocht: Adres van de verdeler: Telefoonnummer van de verdeler: Modelnummer: Serienummer: Belangrijke Veiligheidsinstructies BASIS VEILIGHEIDSMAATREGELEN Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsberichten. Lees alle veiligheidsberichten en volg ze op. w Dit is het veiligheid waarschuwingssymbool. Waarschuwt u voor veiligheidsberichten die u informeren over gevaren die u kunnen doden of verwonden, of het product kunnen beschadigen. Alle veiligheidsberichten worden vooraf gegaan door het veiligheid waarschuwingsymbool en het gevaarwoord GEVAAR, WAARSCHUWING of LET OP. [. . . ] De omvang van de kamer waarin het toestel staat, bepaalt welke hoeveelheid koelvloeistof er wordt gebruikt. Dit is nuttig om weten om te voorkomen dat er een brandbaar gasmengsel ontstaat wanneer er een lek is in het koelcircuit. De kamer moet 1 m2 groot zijn per 8g R600a koelvloeistof binnenin het toestel. Op het identificatieplaatje aan de binnenzijde van het toestel kan u nagaan welke hoeveelheid koelstof er in uw toestel wordt gebruikt Start een toestel dat zichtbare schade vertoont nooit op. 104 Inleiding Belangrijke veiligheidstips w Let op! · Indien het stopcontact los zit, steek dan de stekker niet in het stopcontact. · Haal de stekker van de koelkast nooit uit het stopcontact door aan het voedingssnoer te trekken. Neem de stekker steeds stevig vast en trek hem in één enkele ruk uit het stopcontact. Om een goede luchtcirculatie rond de koel/vries combinatie te garanderen, zorgt u dat er voldoende ruimte aan de zijkanten als ook aan de bovenkant is en zorg voor een ruimte van minstens 5cm van de muur aan de achterkant. 4. Pas indien nodig de waterpasschroeven aan om een ongelijke vloer te corrigeren. De voorzijde van het apparaat zou lichtjes hoger moeten staan dan de achterzijde. Wanneer u de kast lichtjes kantelt, kan u gemakkelijk aan de waterpasschroeven draaien. · De andere knoppen werken niet indien de vergrendelingsfunctie ingeschakeld is. In selecting "LOCK" "LOCK" selectie In selecting "UNLOCK" "UNLOCK" selectie AAN/UIT · Door op deze knop te drukken wordt de koelkast Aan of UIT gezet. · AAN of UIT wordt herhaald bij iedere indruk van de AAN/UIT knop. Voor "AAN" drukt u ongeveer 1 seconden op de AAN/UIT knop. ) 112 Werking Deuralarm · Wanneer de deur van de koelkast gedurende een bepaald tijd open blijft staan, dan weer-klinkt er een alarm. Neem contact op met het plaatselijke servicecenter indien de waarschuwing nog steeds weerklinkt wanneer de deur dicht is. · Verwijder de watertank, vul deze en plaats terug op de originele locatie. IJsmaken · Als u de Vriezerdeur sluit of op de Watertankknop drukt, valt er water in de afdeling ijsmaken. · IJs valt in het ijsopslagvak door aan de IJsdelingshendel van de afdeling ijsmaken te draaien. · U kunt ijs maken en tevens deze ruimte gebruiken als opbergplek voor bevroren voedsel. · U kunt deze ruimte gebruiken als opbergplek voor bevrorer voedsel, na het verwijderen van de (1) (Watertank) en (2) (Twist IJsmaker), zoals afgebeeld. (1) (2) Opmerking · Door aan de ijsdelingshendel te draaien voordat het ijs volledig bevroren is kan het resterende water in het ijsopslagvak vallen en ervoor zorgen dat het ijs een blok vormt. · Verwijder het ijs uit het ijsopslagvak voor gebruik, maar schenk geen water in het ijsopslagvak om ijsblokjes te maken. · Indien het ijs vol is, valt het ijs naar onderen in het geval het ijsopslagvak niet verwijderd kan worden. Let op dat u niet teveel ijs opslaat. Ontdooien · Het voedsel ontdooit automatisch. [. . . ] · Misschien is de deur blijven openstaan of misschien kon de deur niet goed dicht omdat er een voorwerp in de weg lag. 119 De temperatuur in het koel- of vriesvak is te hoog Het toestel trilt of maakt een rammelend of abnormaal geluid Rijm of ijskristallen op het bevroren voedsel Er vormt zich condens aan de binnenzijde van de koelkast Oplossen van problemen Probleem Er hoopt zich condens op aan de binnenzijde Er hangt een geurtje in de koelkast Mogelijke oorzaken · De deuren worden de lang of te vaak geopend. · Bij vochtig weer brengt de lucht vocht in de koelkast wanneer de deuren worden geopend. · Etenswaren met een sterke geur zouden goed moeten worden verpakt of bedekt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG GR-051SSF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG GR-051SSF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag