Gebruiksaanwijzing LG GC-399SLQW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG GC-399SLQW. Wij hopen dat dit LG GC-399SLQW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG GC-399SLQW te teleladen.


LG GC-399SLQW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2370 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG GC-399SLQW (2834 ko)
   LG GC-399SLQW (1818 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG GC-399SLQW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als de voedingsstekker beschadigd is, moet die vervangen worden door de fabrikand fo zijn serviceagent of een insgelijkse bevoegde persoon om een toeval te vermijden. Gevaar voor opsluiting van kinderen Voor u uw oude koelkast dumpt moet u: - de deuren verwijderen, - de legplaten op hun plaats laten, zodat kinderen niet gemakkelijk in de koelkast kunnen kruipen. Bewaar of gebruik geen benzine of andere licht ontvlambare vloeistoffen of gassen in de nabijheid van dit of andere toestellen. De aardverbinding (aarding) verkleint het gevaar voor elektrocutie door een afleidingsdraad te voorzien waarlangs de elektrische stroom kan wegvloeien wanneer zich een elektrische kortsluiting voordoet. [. . . ] CONTROL' naar 'WARM'. Diepvriezer · De temperatuurinstelling van de diepvriezer bevindt zich bovenin de koelkast-diepvriezercombinatie. Door te drukken op de knop 'FREEZE TEMP. ' stelt u de temperatuur van de diepvriezer in zoals wordt aangegeven door het aantal oplichtende lampjes (het koelbereik bestaat uit 5 stappen, waarbij 5 brandende lampjes de koudste stand aangeven). · Wanneer u de koelkast-diepvriezercombinatie opstart of de stekker in het stopcontact steekt springt de temperatuur automatisch op de middenste stand. VACATION FREEZE TEMP QUICK FREEZE Snel invriezen · Deze functie wordt gebruikt QUICK FREEZE wanneer u voedsel snel wilt invriezen. Druk eenmaal op de knop 'QUICK FREEZE' en de snelle invriesfase begint, waarbij het lampje brandt. Wanneer deze bewerking is beëindigd keert de normale instelling automatisch weer. Als u de snelle invriesbewerking wilt onderbreken, drukt u nogmaals op de knop 'QUICK FREEZE'. De snelle invriesbewerking stopt, het lampje dooft en de diepvriezer keert terug naar zijn normale instelling. 9 Bediening Vakantie Deze functie zorgt ervoor dat de VACATION koelkast-diepvriezercombinatie energiebesparend werkt. Dit is nuttig wanneer u afwezig bent, met vakantie, omdat het energieverbruik zoveel mogelijk wordt gedrukt. Een druk op de knop 'VACATION' start deze functie en het lampje gaat branden. Als u denkt dat er problemen zijn met uw koelkast-diepvriezercombinatie, drukt u op de temperatuurinstelknop. - Als meer of minder verklikkerlampjes gaan branden, dan is er geen probleem met uw koelkastdiepvriezercombinatie. - Als er niet meer of minder lampjes gaan branden, dan moet u het toestel aangesloten laten op het net en de dichtstbijzijnde serviceafdeling bellen. Als de deur van de koelkast een ogenblikje linksaf geopend is, klinkt de alam. · Om ijsblokjes te maken vult u het ijsbakje met water tot het aangeduide niveau en plaatst u het in de diepvriezer. · Als u de ijsblokjes zeer snel nodig heeft, drukt u op de knop 'QUICK FREEZE'. · Om de ijsblokjes los te maken houdt u het bakje langs beide uiteinden vast en maakt u een lichte draaibeweging. Zelftest Deur Alarm IJsblokjes maken Tip Om de ijsblokjes gemakkelijker los te doen komen laat u even water stromen over het bakje voor u de draaibeweging uitvoert. Het dooiwater stroomt omlaag naar de verdamperschaal en wordt automatisch verdampt. 10 Ontdooien Raadgevingen voor het bewaren van voedsel Voedsel bewaren · Bewaar geen voedsel dat gemakkelijk slecht wordt bij lage temperatuur, zoals bananen of meloenen. · Laat warm voedsel afkoelen voor u het in de koelkast plaatst. Het plaatsen van warm voedsel in de koelkastdiepvriezercombinatie kan ander voedsel bederven en leiden tot een hogere elektriciteitsrekening!· Gebruik dozen met een goed sluitend deksel voor het bewaren van voedsel. Dit voorkomt dat het vocht eruit verdampt en dat het voedsel zijn smaak en zijn voedingswaarde verliest. [. . . ] Voordat u de deur om gaat keren, dient u eerst alle voedsel en accessoires, zoals 2. Gebruik momentsleutel of Spanner om de bout vast te zetten of te verwijderen. Let op dat de deuren niet vallen tijdens het monteren of demonteren. 7 6 5 21 8 9 1 2 4 planken of rekken die niet vast zitten in de koelkast/vriezer, te verwijderen. De Deur Omkeren 3 1. Verwijder schroef 2 en verwijder Hoes 1 en verplaats Kaphoes 3 . En, verwijder schroef 4 , Scharnier-L 5 en verwijder pin 6 . Verwijder de Vriezerdeur 21 en verplaats de stand van de kap 7 . Verplaats de stand van de deurhaak 8 en schroef 9 . 12 11 10 13 16 17 14 2. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG GC-399SLQW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG GC-399SLQW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag