Gebruiksaanwijzing LG FLATRON LCD 577LM(LM577BA)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG FLATRON LCD 577LM(LM577BA). Wij hopen dat dit LG FLATRON LCD 577LM(LM577BA) handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG FLATRON LCD 577LM(LM577BA) te teleladen.


LG FLATRON LCD 577LM(LM577BA) : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3506 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG FLATRON LCD 577LM(LM577BA)

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg dat kinderen geen objecten in de openingen in de behuizing van de monitor laten vallen of duwen. Haal het netsnoer uit het stopcontact tijdens een onweersbui (om blikseminslag te voorkomen) of wanneer u de monitor langere tijd niet gaat gebruiken. N1 Belangrijke voorzorgsmaatregelen Installatie Plaats of rol niets op of over het netsnoer en zet de monitor niet op een plaats waar het netsnoer beschadigd kan raken. Gebruik deze monitor niet in de buurt van water, zoals een bad, wasbak, gootsteen, waskuip, vochtige kelder of zwembad. De monitorbehuizing is voorzien van ventilatieopeningen voor de afvoer van warmte tijdens de werking. [. . . ] N3 Monitor aansluiten Voordat u de monitor in elkaar zet, controleert u of de voeding van de monitor, het computersysteem en andere aangesloten apparaten zijn uitgeschakeld. Het schem plaatsen 1. Pas de positie van het scherm aan voor maximaal comfort. Kantelbereik : -5°~25° Draaibereik : 350° Hoogte : maximaal 3, 15 inch (8, 0 cm) 8, 0cm Verwijder eerst de vergrendelingspin. Liggend en staand : U kunt het scherm 90o met de klok mee draaien. (Zie pagina N6 voor meer informatie. ) Zorg ervoor dat het scherm niet aanraking komt met de bodem als de Pivot-functie wordt gebruikt Ergonomie Voor een ergonomische en comfortabele positie wordt aanbevolen de kantelhoek van de monitor op maximal 5 graden in te stellen. N4 Monitor aansluiten Computer gebruiken 1. Plaats de monitor op een geschikte, goed geventileerde locatie dicht bij de computer. Draai na het aansluiten de duimschroeven aan om de verbinding vast te zetten. 3. Steek het netsnoer in een geaard stopcontact dat goed toegankelijk is en zich in de buurt van de monitor bevindt. Netsnoer Signaalkabel D-sub DVI Analoog signaal Digitaal signaal OPMERKING Dit is een vereenvoudigde voorstelling van het achteraanzicht. Mogelijk ziet uw monitor er anders uit. Afhankelijk van model. Naar stopcontact 2 1 Naar pc-uitgang PC MAC Mac-adapter Als u de monitor op een Apple Macintosh wilt aansluiten, hebt u een aparte connectoradapter nodig om de 15-pins hogedensiteit (3 rijen) D-sub VGA-connector van de meegeleverde kabel te converteren naar een 15-pins connector met 2 rijen. PC 4. Druk op de -knop op het schakelpaneel vóór om de monitor in te schakelen. Als de monitor is ingeschakeld, dan wordt automatisch de 'Self Image Setting Function' (de functie 'Automatische beeldafstelling') uitgevoerd. Als de gebruiker de monitor voor het eerst aansluit, stemt deze functie het beeld automatisch af op de optimale instellingen voor aparte ingangssignalen. Indien het scherm in de slaapstand (energiespaarstand) staat, wordt de indicator amberkleurig. N8 Schermmenu - besturingselementen Scherminstellingen U kunt het vensterformaat, de vensterpositie en de werkingsparameters van de monitor snel en gemakkelijk aanpassen via het schermmenu. Hieronder vindt u een kort voorbeeld dat u vertrouwd maakt met het gebruik van de besturingselementen. Het volgende gedeelte bevat een overzicht van de beschikbare regelingen en selecties die u met het schermmenu kunt instellen. OPMERKING Laat de monitor minimaal 30 minuten stabiliseren voordat u het beeld aanpast. Ga als volgt te werk om wijzigingen aan te brengen in het schermmenu: Druk op de knop MENU om het hoofdmenu weer te geven. Wanneer het gewenste pictogram gemarkeerd is, drukt u op de AUTO/SET-knop. Druk eenmaal op de MENU-knop om naar het hoofdmenu terug te keren en een andere functie te selecteren. Druk tweemaal op de MENU-knop om het OSD af te sluiten. N9 Schermmenu - selecteren en aanpassen De volgende tabel bevat alle menu's voor besturingselementen, aanpassingen en instellingen van het schermmenu. Hoofdmenu PICTURE Vervolgmenu BRIGHTNESS CONTRAST GAMMA COLOR PRESET 6500K 9300K RED GREEN BLUE POSITION HORIZONTAL VERTICAL TRACKING CLOCK PHASE SETUP LANGUAGE OSD HORIZONTAL De positie van het scherm regelen De leesbaarheid en stabiliteit van het scherm verbeteren De status van het scherm aan uw gebruiksomgeving aanpassen De kleur van het scherm regelen A D Functie De helderheid en het contrast van het scherm regelen POSITION VERTICAL WHITE BALANCE POWER INDICATOR FACTORY RESET : Regelbaar A: Analoge ingang D: Digitale ingang OPMERKING De volgorde van de pictogrammen is afhankelijk van het model (N10~N13). N10 Schermmenu - selecteren en aanpassen In het vorige gedeelte is beschreven hoe u een item selecteert en aanpast met behulp van het schermmenu. Het volgende gedeelte bevat het pictogram, de pictogramnaam en een pictogrambeschrijving van alle items in het menu. POWER INDICATOR (AAN/UITINDICATOR) Gebruik deze functie om de aan/uitindicator vooraan op de monitor in te stellen op ON (AAN) of OFF(UIT). Als u de indicator op ON (AAN) zet, zal hij automatisch ingeschakeld worden. Hz MENU SETUP - + SET Hz MENU - + SET MENU : Afsluiten - : Instellen + : Instellen SET : Een ander submenu selecteren FACTORY Hiermee zet u alle fabrieksinstellingen terug, behalve "LANGUAGE". RESET Druk op de + -knop om terug te keren naar de originele instelling. Als het schermbeeld niet verbetert, herstel dan de standaard fabrieksinstellingen. Deze functie wordt alleen geactiveerd als het ingangssignaal analoog is. N13 Problemen oplossen Controleer het volgende voordat u een beroep doet op de technische ondersteuning. Geen beeld Is het netsnoer van de monitor aangesloten? [. . . ] · Stel de kleur in op meer dan 24 bits (ware kleuren) via Beeldscherm in het Configuratiescherm · Controleer of het beeldscherm op Interliniëring is ingesteld. De netspanning moet hoger zijn dan 100 -240V 50/60Hz. De schermkleur is monochroom of wijkt af. Het scherm knippert. N15 Problemen oplossen Hebt u het monitorstuurprogramma geïnstalleerd? Hebt u het monitorstuurprogram ma geïnstalleerd?· Installeer het monitorstuurprogramma vanaf de cd (of diskette) die bij de monitor is geleverd. U kunt het stuurprogramma ook downloaden van onze website: http://www. lge. com. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG FLATRON LCD 577LM(LM577BA)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG FLATRON LCD 577LM(LM577BA) zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag