Gebruiksaanwijzing LG FLATRON LCD 575LE(LB575BE)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG FLATRON LCD 575LE(LB575BE). Wij hopen dat dit LG FLATRON LCD 575LE(LB575BE) handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG FLATRON LCD 575LE(LB575BE) te teleladen.


LG FLATRON LCD 575LE(LB575BE) : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2823 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG FLATRON LCD 575LE(LB575BE)

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In de monitor is gevaarlijke hoogspanning aanwezig, zelfs wanneer de monitor is uitgeschakeld. Lichamelijk letsel voorkomen: Plaats de monitor niet op een hellende plank, tenzij de monitor en de plank goed zijn vastgezet. Rol een steun met kleine rolwielen niet over drempels of dikke tapijten. N1 Belangrijke voorzorgsmaatregelen Brand en gevaarlijke situaties voorkomen: Schakel de monitor altijd uit als u de ruimte langer dan een korte periode verlaat. [. . . ] Deze vormen een ideale container waarin u het apparaat kunt transporteren. Wanneer u het apparaat naar een andere locatie wilt verplaatsen, gebruikt u het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal. N2 Monitor aansluiten Voordat u de monitor in elkaar zet, controleert u of de voeding van de monitor, het computersysteem en andere aangesloten apparaten is uitgeschakeld. Leg de monitor voorzichtig neer, met de voorkant omlaag en de onderkant naar u gericht. Draai-/kantelsteun bevestigen 1. Lijn de haakjes van de draai-/kantelsteun uit met de overeenkomstige uitsparingen in de onderkant van de monitor. 2. Schuif de draai-/kantelsteun naar de voorkant van de monitor tot de vergrendelingen vastklikken. OPMERKING Dit is een voorbeeld van het algemene aansluitingsmodel. Mogelijk verschilt uw monitor van de items die in de illustratie worden getoond. Uitsparing Haakje Vergrendeling Haakje N3 Monitor aansluiten Computer gebruiken 1. Wanneer de mannelijke en vrouwelijke connector op elkaar zijn aangesloten, draait u de duimschroeven aan om de verbinding vast te zetten. 2. Steek het netsnoer in een geaard stopcontact dat makkelijk toegankelijk is en zich in de buurt van de monitor bevindt. OPMERKING Dit is een vereenvoudigde voorstelling van het achteraanzicht. Netsnoer Signaalkabel Vast type * Los type * Naar stopcontact * * Afhankelijk van model Naar pc-uitgang* Pc Mac Mac-adapter Als u de monitor op een Apple Macintosh wilt aansluiten, hebt u een aparte connectoradapter nodig om de 15-pins hoge-densiteit (3 rijen) D-sub VGA-connector van de meegeleverde kabel te converteren naar een 15-pins connector met 2 rijen. N4 Functies van bedieningspaneel Besturingselementen op voorpaneel Brightview Besturingselement Aan/uit-knop Aan/uit-lampje (DPMS) Functie Gebruik deze knop om de monitor in en uit te schakelen. Indien het scherm in de DPM-stand (spaarstand) staat, knippert deze indicator. Side Pincushion Hiermee corrigeert u een holle of bolle kromming van het schermbeeld. Side Pincushion Balance Hiermee corrigeert u de balans van de kromming aan beide kanten. H Corner* Top Corner* Bottom Corner* Hiermee corrigeert u een onregelmatige vervorming van het schermbeeld. * Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. 8 N10 Schermmenu - selecteren en aanpassen De kleur van het scherm regelen Schermmenuregeling Beschrijving PRESET 6500K/ 9300K Selecteer de schermkleur. TEMP Selecteer de gewenste schermtemperatuur: roodachtig, blauwachtig, of een willekeurige kleur daartussen. Stel uw eigen kleurniveaus in. RED GREEN BLUE De status van het scherm aan uw gebruiksomgeving aanpassen Schermmenuregeling Beschrijving VIDEO LEVEL Hiermee selecteert u het niveau van het ingangssignaal voor de monitor. Als het scherm plots verdwijnt of wazig wordt, selecteert u 1, 0 V en probeert u het opnieuw. LANGUAGE Hiermee kiest u de taal waarin u de besturingselementen wilt weergeven. U kunt kiezen uit 12 talen: Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Fins, Portugees, Koreaans, Chinees, Russisch en Pooks. OSD TIME Hiermee geeft u aan hoeveel seconden het schermmenu zichtbaar is voordat het automatisch wordt gesloten. U kunt kiezen uit 5, 10, 20, 30 of 60 seconden. N11 Schermmenu - selecteren en aanpassen De leesbaarheid en stabiliteit van het scherm verbeteren Schermmenuregeling Beschrijving DEGAUSS Hiermee kunt u het scherm handmatig demagnetiseren wanneer de beelden of kleuren niet goed meer worden weergegeven. RECALL Hiermee zet u voor het schermmenu de gewijzigde parameters terug die u na de aankoop hebt ingesteld: Position, Size, Side Pincushion, Trapezoid. [. . . ] · Dit probleem wordt veroorzaakt door een kleine hoeveelheid vreemd of abnormaal fluorescerend materiaal dat tijdens de fabricage is vastgezet op het masker. · Dit probleem wordt veroorzaakt door interferentie van omliggende magnetische velden, bijvoorbeeld van luidsprekers, staalconstructies of hoogspanningslijnen in de buurt van de monitor. Verwijder dergelijke materialen uit de onmiddellijke omgeving en gebruik de degauss-functie van het schermmenu om de schermweergave weer normaal te maken. Is een deel van het scherm wazig? Er blijft een beeld op het scherm staan. Ziet u het nagloeibeeld ook nadat u de monitor hebt uitgeschakeld?· Als de monitorpixels voortijdig versleten raken, kan een bepaald beeld lang op het scherm blijven staan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG FLATRON LCD 575LE(LB575BE)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG FLATRON LCD 575LE(LB575BE) zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag