Gebruiksaanwijzing LG FLATRON LCD 568LM(LM568E-CT)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG FLATRON LCD 568LM(LM568E-CT). Wij hopen dat dit LG FLATRON LCD 568LM(LM568E-CT) handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG FLATRON LCD 568LM(LM568E-CT) te teleladen.


LG FLATRON LCD 568LM(LM568E-CT) : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1698 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG FLATRON LCD 568LM(LM568E-CT) (1609 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG FLATRON LCD 568LM(LM568E-CT)

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Indien het materiaal wordt doorgeslikt, dient u het slachtoffer te laten braken en naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te brengen. Leg geen zware voorwerpen op de monitor en ga niet op het product zitten. - Het breken van de behuizing of het laten vallen van het product kan verwondingen veroorzaken. - Mensen kunnen over het snoer struikelen, hetgeen tot elektrische schokken, brand, een defect product of verwondingen kan leiden. [. . . ] U kunt op de RODE/GROENE knoppen, de knoppen of de cijfertoetsen drukken om de subpagina vast te houden of te wijzigen. Druk nogmaals op de knop om deze functie uit te schakelen. 13 Naam en functie van de onderdelen Afstandsbediening - de teletekstfunctie gebruiken PR VOL OK VOL REVEAL (zichtbaar maken) Druk op de knop om verborgen informatie weer te geven of te verbergen. Druk nogmaals op deze knop om de informatie weer uit beeld te laten verdwijnen. PR MENU SLEEP ARC/ * TEXT NDEX Hiermee wordt de hoofdindexopgave weergegeven. HOLD SIZE MIX TIME REVEAL ? INDEX i MODE M UPDATE X MODE (stand) De stand in de teletekstmodus wordt gewijzigd. UPDATE (bijwerken) Druk op deze knop om het tv-programma weer te geven. Aan de bovenzijde van het scherm wordt aangegeven dat u nog in de teletekstmodus bent. Wanneer de pagina is gevonden, wordt de regel met informatie kort op het scherm weergegeven. Druk nogmaals op de knop om teletekst opnieuw weer te geven. 14 Naam en functie van de onderdelen Achteraanzicht RGB (PC/DTV) IN ANTENNA IN AV1 AUDIO (RGB) IN VIDEO L AUDIO R (Mono) S-VIDEO H/P AV IN 2 RGB (PC/DTV) IN ANTENNA IN AV1 AUDIO (RGB) IN VIDEO L AUDIO R (Mono) S-VIDEO H/P AV IN 2 Stroomaansluiting: sluit het netsnoer aan. AV-ingang Aansluiting analoog D-sub-signaal Aansluiting tv-tuner: sluit de antenne aan. Hoofdtelefoon/Oortelefoon Verbindingsterminal 15 Naam en functie van de onderdelen AV-ingangen (RGB) IN VIDEO L AUDIO R (Mono) S-VIDEO AV IN 2 Video-ingang Audio-ingang S-Video-ingang 16 Aansluiten op externe apparatuur Aansluiten op een PC 1. Controleer om te beginnen of de computer, het product en de randapparatuur zijn uitgeschakeld. Sluit vervolgens de signaalingangskabel aan. Achterzijde van het product RGB (PC/DTV) IN ANTENNA IN AV1 AUDIO (RGB) IN VIDEO L AUDIO R (Mono) S-VIDEO H/P AV IN 2 Aansluiting met D-sub-signaalingangskabel RGB (PC/DTV) IN Achterzijde van het product Macintosh-adapter (niet inbegrepen) Gebruik de standaard-Macintosh-adapter in plaats van de incompatibele alternatieve adapter die in de winkel verkrijgbaar is (ander signaalsysteem). 2. Sluit de geluidskabel aan. AUDIO (RGB) IN Audiokabel Achterzijde van het product · Controleer de aansluiting van de geluidskaart in de pc voordat u het product aansluit. Als de geluidskaart van de pc zowel Speaker Out als Line Out ondersteunt, moet u Line Out instellen met een jumper of in de pc-toepassing (zie voor meer informatie de gebruikershandleiding van de geluidskaart). Als de geluidskaart van de pc alleen een Speaker Out-aansluiting heeft, verlaagt u het volume op de pc. Of, druk op de knop en vervolgens op de knop om Country (Land) te selecteren. Druk een paar keer op de knop MENU om terug te keren naar de normale tv-weergave. Opmerking · Als de installatie niet wordt voltooid door op de knop MENU te drukken of alser een time om het gewenste land en de out optreedt van het OSD (schermmenu), dan wordt u gevraagd de installatie alsnog te voltooien als het toestel weer wordt aangezet. · Als u niet het juiste land kiest, wordt teletekst mogelijk niet correct op het sch erm weergegeven. · Hebrew (Hebreeuws) is als land toegevoegd bij de installatie voor alle landen waar Hebreeuws wordt gesproken. 28 Scherm selecteren en aanpassen Kanaal instellen/selecteren terwijl de TV in gebruik is Auto programma Kanaal Auto programma Handmatig programma Programma bewerking Favoriete programma Instellen OK MENU Systeem Druk op de knoppen om het tv-systeem te selecteren van het land of werelddeel waarvan u de tv-kanalen wilt ontvangen. * Ondersteuningskanaal : C(V/UHF 02~69) S(kabel 01~41) BG: PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Oost-Europa) I: PAL I/II (Verenigd Koninkrijk/Ierland) DK: PAL D/K, SECAM D/K (Oost-Europa) L: SECAM L/L' (Frankrijk) van waaraf u naar nieuwe kanalen wilt zoeken. Als u de eerder opgeslagen kanalen 1 t/m 10 wilt bewaren, voert u het programmanummer 11 in. * Beschikbare getallen voor opslaan: 0~99 Opslag van Hier kunt u het programmanummer selecteren of met de cijfertoetsen invoeren Zoeken Druk op OK of de knop om de automatische programmering te starten. Alle beschikbare tv-kanalen worden dan gezocht en automatisch opgeslagen. U kunt de automatische programmering stoppen door op de knop MENU te drukken. Zodra de automatische programmering is voltooid, wordt de programmalijst weergegeven. Handmatig programma Kanaal Auto programma Handmatig programma Programma bewerking Favoriete programma Instellen Hiermee wisselt u van kanaal. [. . . ] * Horizontale frequentie: het horizontale interval is de tijd die nodig is om één verticale lijn weer te geven. Als 1 wordt gedeeld door het horizontale interval, is het resulterende aantal horizontale lijnen dat elke seconde wordt weergegeven de horizontale frequentie. Deze waarde wordt uitgedrukt in kHz. 38 Problemen oplossen Het beeld ziet er vreemd uit. G Is de beeldpositie verkeerd?· Controleer of de resolutie en frequentie van de videokaart door het product worden ondersteund. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG FLATRON LCD 568LM(LM568E-CT)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG FLATRON LCD 568LM(LM568E-CT) zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag