Gebruiksaanwijzing LG FLATRON LCD 563LS(LB563B-EA)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG FLATRON LCD 563LS(LB563B-EA). Wij hopen dat dit LG FLATRON LCD 563LS(LB563B-EA) handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG FLATRON LCD 563LS(LB563B-EA) te teleladen.


LG FLATRON LCD 563LS(LB563B-EA) : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1474 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG FLATRON LCD 563LS(LB563B-EA)

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Laat het product niet vallen en let op dat er geen impact plaatsvindt op het product. Dit kan letsel, problemen met het product en schade aan het scherm veroorzaken. Brand en gevaarlijke situaties voorkomen: Schakel de monitor altijd uit als u de ruimte langer dan een korte periode verlaat. Zorg dat kinderen geen objecten in de openingen in de behuizing van de monitor laten vallen of duwen. [. . . ] Wanneer u het apparaat naar een andere locatie wilt verplaatsen, gebruikt u het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal. Correct sorteren De fluorescerende lamp die wordt gebruikt in dit product bevat een kleine hoeveelheid kwik. Sorteer dit product volgens de reglementen van uw gemeente. 2 Monitor aansluiten Voordat u de monitor in elkaar zet, controleert u of de voeding van de monitor, het computersysteem en andere aangesloten apparaten is uitgeschakeld. Monitorsteun bevestigen / De voet verwijderen. 1. Plaats de monitor met de voorkant naar boven gericht op een kussen of een zachte doek. Plaats de haakjes van de monitorsteun tegenover de desbetreffende uitsparingen in de onderkant van de monitor. Schuif de haakjes in de uitsparingen. Waarschuwing: De tape en de vergrendelingspin mogen alleen worden verwijderd indien de monitor is voorzien van een standaard en deze standaard is ingetrokken. In alle andere gevallen kunt u verwondingen oplopen door de uitstekende delen van de standaard. Gebruik een munt voor de achterzijde van de voet en draai de schroef met de klok mee om deze vast te draaien. 5. Indien u de monitor van de voet wilt verwijderen, draait u de schroef met een munt tegen de klok in. Schroef Belangrijk Dit is een voorbeeld van het algemene aansluitingsmodel. Mogelijk verschilt uw monitor van de items die in de illustratie worden getoond. De monitor kan dan vallen en beschadigd raken of letsel aan uw voeten veroorzaken. 3 Monitor aansluiten Voordat u de monitor in elkaar zet, controleert u of de voeding van de monitor, het computersysteem en andere aangesloten apparaten zijn uitgeschakeld. Het schem plaatsen 1. Het volgende gedeelte bevat een overzicht van de beschikbare regelingen en selecties die u met het schermmenu kunt instellen. OPMERKING Laat de monitor minimaal 30 minuten stabiliseren voordat u het beeld aanpast. Ga als volgt te werk om wijzigingen aan te brengen in het schermmenu: Druk op de knop MENU om het hoofdmenu weer te geven. Wanneer het gewenste pictogram gemarkeerd is, drukt u op de AUTO/SET-knop. Druk eenmaal op de MENU-knop om naar het hoofdmenu terug te keren en een andere functie te selecteren. Druk tweemaal op de MENU-knop om het OSD af te sluiten. 8 Schermmenu - selecteren en aanpassen De volgende tabel bevat alle menu's voor besturingselementen, aanpassingen en instellingen van het schermmenu. Hoofdmenu PICTURE Vervolgmenu BRIGHTNESS CONTRAST GAMMA COLOR PRESET sRGB 6500K 9300K De kleur van het scherm regelen A D Functie De helderheid en het contrast van het scherm regelen RED GREEN BLUE POSITION HORIZONTAL VERTICAL TRACKING CLOCK PHASE SHARPNESS SETUP LANGUAGE OSD HORIZONTAL De positie van het scherm regelen De leesbaarheid en stabiliteit van het scherm verbeteren De status van het scherm aan uw gebruiksomgeving aanpassen POSITION VERTICAL WHITE BALANCE POWER INDICATOR FACTORY RESET FLATRON F-ENGINE (-) MOVIE / TEXT USER NORMAL De gewenste beeldinstellingen selecteren of aanpassen : Regelbaar A : Analoge ingang D : Digitale ingang OPMERKING De volgorde van de pictogrammen is afhankelijk van het model (9~13). 9 Schermmenu - selecteren en aanpassen In het vorige gedeelte is beschreven hoe u een item selecteert en aanpast met behulp van het schermmenu. Het volgende gedeelte bevat het pictogram, de pictogramnaam en een pictogrambeschrijving van alle items in het menu. Als u op de MENU-knop drukt, verschijnt het hoofdmenu van het OSD. Naam menu PICTURE Pictogrammen Submenu's Knoptip MENU: Afsluiten - + : Instellen (hoger/lager) SET : Invoeren : Een ander submenu selecteren OPMERKING De taal van de menu's in het schermmenu op de monitor kan afwijken van de handleiding. 10 Schermmenu - selecteren en aanpassen Hoofdmenu Vervolgmenu Beschrijving PICTURE BRIGHTNESS PICTURE Hiermee regelt u de helderheid van het scherm. : -50/0/50 Met hoge gammawaarden worden op het beeldscherm witachtige afbeeldingen weergegeven en met lage gammawaarden afbeeldingen met een hoog contrast. CONTRAST GAMMA MENU: Afsluiten - : Lager + : Hoger SET : Een ander submenu selecteren COLOR COLOR PRESET Selecteer de schermkleur. · sRGB: Stel de schermkleur zo in zodat deze overeenkomt met de sRGBstandaardkleurspecificaties. Deze functie wordt alleen geactiveerd als het ingangssignaal analoog is. 12 Schermmenu - selecteren en aanpassen Als u de (-) -knop vooraan op de monitor indrukt, zal het OSD-scherm verschijnen. Naam menu Pictogrammen Submenu's FLATRON F-ENGINE Als u F-ENGINE uitvoert, zullen er twee tonen verschijnen op het scherm, zie voorbeeld. Het scherm dat wordt gebruikt, verschijnt aan de linkerkant, het scherm dat niet wordt gebruikt verschijnt aan de rechterkant. Druk op de knop SET om de aanpassingen aan het scherm te bevestigen. Scherm wanneer toegepast Scherm wanneer niet toegepast Hoofdmenu Vervolgmenu MOVIE TEXT Beschrijving Dankzij deze feature kunt u gemakkelijk de gewenste beeldkwaliteit in functie van de omgeving (verlichting, beeldtype enz. . . ) instellen. [. . . ] Druk op de knop AUTO/SET om het beeld automatisch de optimale instelling te geven. Als de resultaten onvoldoende zijn, vermindert u de horizontale met het PHASE-pictogram in het schermmenu. Controleer via Configuratiescherm --> Beeldscherm --> Instellingen of het beeldscherm de aanbevolen resolutie heeft en stel deze in, of stel de beeldscherminstellingen in op de ideale waarden. Controleer of de beeldschermkabel correct is aangesloten en gebruik indien nodig een schroevendraaier om deze vast te zetten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG FLATRON LCD 563LS(LB563B-EA)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG FLATRON LCD 563LS(LB563B-EA) zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag