Gebruiksaanwijzing LG FLATRON LCD 563LE(LB563A-EA)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG FLATRON LCD 563LE(LB563A-EA). Wij hopen dat dit LG FLATRON LCD 563LE(LB563A-EA) handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG FLATRON LCD 563LE(LB563A-EA) te teleladen.


LG FLATRON LCD 563LE(LB563A-EA) : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1479 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG FLATRON LCD 563LE(LB563A-EA)

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor een goede werking van alle veiligheidsvoorzieningen van deze monitor moet u de volgende basisrichtlijnen voor installatie, gebruik en onderhoud in acht nemen. Veiligheid Gebruik alleen het netsnoer dat bij het apparaat wordt geleverd. Als u een snoer gebruikt dat niet door de leverancier van dit apparaat wordt geleverd, controleert u of het snoer voldoet aan de toepasselijke nationale normen. Als het netsnoer niet goed is, neemt u voor vervanging contact op met de fabrikant of de dichtstbijzijnde geautoriseerde reparateur. Het netsnoer wordt gebruikt als belangrijkste uitschakelingsvoorziening. [. . . ] en stroomkabel 2 aan, en draai de schroef van de signaalkabel vast. A Sluit de D-sub (analoog signaal)-kabel aan B Sluit de DVI-D (Digitaal signaal)-kabel aan OPMERKING Dit is een vereenvoudigde voorstelling van het achteraanzicht. Mogelijk ziet uw monitor er anders uit. Wanneer u een D-sub signaalinvoerkabel voor Macintosh gebruikt: Mac-adapter Als u de monitor op een Apple Macintosh wilt aansluiten, hebt u een aparte connectoradapter nodig om de 15-pins hogedensiteit (3 rijen) D-sub VGA-connector van de meegeleverde kabel te converteren naar een 15-pins connector met 2 rijen. Afhankelijk van model. Naar stopcontact Digitaal signaal DVI-D (Deze functie is niet in alle landen beschikbaar. ) 3. Druk op de powerknop op het voorpaneel om het toestel in te schakelen. Zodra de monitor ingeschakeld is, wordt `Self Image Setting Function' (zelfbeeld instellingsfunctie) automatisch uitgevoerd. (Alleen analoog modus) Aan/uit-knop OPMERKING Automatische beeldafstelling?Als de gebruiker de monitor voor het eerst aansluit, stemt deze functie het beeld automatisch af op de optimale instellingen voor aparte ingangssignalen. Als u problemen tegenkomt, zoals een wazig scherm, wazige letters, scherm flikkert of is gekanteld, terwijl u het toestel gebruikt, of nadat u de schermresolutie heeft gewijzigd, drukt u op de AUTO/SET functieknop om de resolutie te verbeteren. 8 Monitor aansluiten Aansluiten op de PC W1943SB/W2043SE/FLATRON LCD 563LE(LB563A-EA) 1. Voordat u de monitor instelt, moet u er ervoor zorgen dat de stroom naar de monitor, het 2. Sluit signaalinvoerkabel 1 computersysteem en andere aangesloten apparaten uit staat. en stroomkabel 2 aan, en draai de schroef van de signaalkabel vast. A Sluit de D-sub (analoog signaal)-kabel aan OPMERKING Dit is een vereenvoudigde voorstelling van het achteraanzicht. Mogelijk ziet uw monitor er anders uit. Wanneer u een D-sub signaalinvoerkabel voor Macintosh gebruikt: Mac-adapter Als u de monitor op een Apple Macintosh wilt aansluiten, hebt u een aparte connectoradapter nodig om de 15-pins hogedensiteit (3 rijen) D-sub VGA-connector van de meegeleverde kabel te converteren naar een 15-pins connector met 2 rijen. Afhankelijk van model. Naar stopcontact A PC 3. Selecteer de gewenste functie en druk op de knop [MENU] om de instelling op te slaan. Hoofdmenu Vervolgmenu MOVIE (FILM) Beschrijving Voor animatiebeelden in video-opnamen of films. INTERNET Voor weergave van teksten (tekstverwerking enz. . . ) USER U kunt handmatig ACE of RCM aanpassen. (GEBRUI U kunt de aangepaste waarde opslaan en KER) herstellen, zelfs wanneer u een andere conditie gebruikt. Raak de AUTO/SET knop aan om de USER(GEBRUIKER) submenu functie aan te passen. · ACE(Adaptive Clarity Enhancer): Selecteert de helderheidsmodus. · RCM(Real Color Management): Selecteert de kleurenmodus MENU: Afsluiten : Lager : Hoger SET : Een ander submenu selecteren Niet toegepast Meer groen Zalmkleurtoon Color Enhance NORMAL Voor normale werkomstandigheden. DEMO Deze optie is ideaal voor demonstratiedoeleinden op het verkooppunt. Hierbij wordt het beeldscherm in twee helften verdeeld: links de standaardmodus en rechts de videomodus. Hierdoor kan de consument het verschil na toepassing van de videomodus beoordelen. 15 Schermmenu - selecteren en aanpassen In het vorige gedeelte is beschreven hoe u een item selecteert en aanpast met behulp van het schermmenu. Het volgende gedeelte bevat het pictogram, de pictogramnaam en een pictogrambeschrijving van alle items in het menu. Als u op de MENU-knop drukt, verschijnt het hoofdmenu van het OSD. Hoofdmenu MENU : Afsluiten : Instellen (hoger/lager) SET : Invoeren : Een ander submenu selecteren : Herstarten om het submenu te selecteren Knoptip Naam menu Submenu's Pictogram men OPMERKING De taal van de menu's in het schermmenu op de monitor kan afwijken van de handleiding. 16 Schermmenu - selecteren en aanpassen Hoofdmenu Vervolgmenu Beschrijving PICTURE (BEELD) BRIGHTNESS Hiermee regelt u de helderheid van het (HELDERHEID) scherm. CONTRAST GAMMA MENU: Afsluiten : Lager : Hoger SET : Een ander submenu selecteren Hiermee regelt u het contrast van het scherm. : 50 / 0 / 50 Op de monitor tonen hoge gammawaarden witachtig beeld en lage gammawaarden beelden met hoog contrast. COLOR (KLEUR) PRESET Selecteer de schermkleur. · sRGB: Stel de schermkleur zo in zodat deze overeenkomt met de sRGBstandaardkleurspecificaties. Uw eigen kleurenniveau voor blauw instellen. RED (ROOD) GREEN (GROEN) MENU: Afsluiten : Lager BLUE : Hoger (BLAUW) SET : Een ander submenu selecteren 17 Schermmenu - selecteren en aanpassen Hoofdmenu Vervolgmenu Beschrijving TRACKING (TRACEREN) HORIZONTAL Hiermee verplaatst u het beeld naar links (HORIZONTAAL) en naar rechts. [. . . ] · Zorg ervoor dat de videokaart correct in de sleuf is geplaatst. · Stel de kleur in op meer dan 24 bits (ware kleuren) via Beeldscherm in het Configuratiescherm. · Controleer of het beeldscherm op Interliniëring is ingesteld. Als dit het geval is, stelt u de aanbevolen resolutie in. G Het scherm knippert. Verschijnt het bericht "Niet herkende monitor, Plug en Play (VESA DDC)-monitor aangetroffen"? G Hebt u het monitorstuurprogram ma geïnstalleerd? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG FLATRON LCD 563LE(LB563A-EA)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG FLATRON LCD 563LE(LB563A-EA) zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag