Gebruiksaanwijzing LG FLATRON 995FT(FB995C-UA)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG FLATRON 995FT(FB995C-UA). Wij hopen dat dit LG FLATRON 995FT(FB995C-UA) handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG FLATRON 995FT(FB995C-UA) te teleladen.


LG FLATRON 995FT(FB995C-UA) : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2069 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG FLATRON 995FT(FB995C-UA)

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Indien het materiaal wordt doorgeslikt, dient u het slachtoffer te laten braken en naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te brengen. Leg geen zware voorwerpen op de monitor en ga niet op het product zitten. - Het breken van de behuizing of het laten vallen van het product kan verwondingen veroorzaken. - Mensen kunnen over het snoer struikelen, hetgeen tot elektrische schokken, brand, een defect product of verwondingen kan leiden. [. . . ] Elke keer dat u op INPUT drukt, verandert de knop als volgt: TV AV1 AV2 RGB-DTV RGB-PC. Als er niet binnen een aantal seconden een keuze wordt gemaakt, gaat het scherm automatisch naar het geselecteerde menu. PR OK VOL PR VOL Opmerking · Zorg voor een directe aansluiting op een geaard stopcontact of een verdeeldoos met aardedraad. 13 Aansluiten op externe apparatuur Videorecorder/dvd-speler aansluiten 1. Sluit de video-/audiokabel aan zoals in de onderstaande afbeelding wordt aangegeven en sluit vervolgens het netsnoer aan (zie pagina 13). A Aansluiting met een RCA-kabel. · Sluit de stekkers aan op de ingangen met B Aansluiting met een S-Video-kabel. · Sluit de kabel aan op een S-video-ingang dezelfde kleur. (Video ­ geel, audio (links) ­ wit, audio (rechts) ­ rood). voor een hoge beeldkwaliteit. Achterzijde van het product Achterzijde van het product VIDEO L AUDIO R (Mono) S-VIDEO VIDEO L AUDIO R AV IN 2 (Mono) S-VIDEO AV IN 2 RCA-kabel (niet inbegrepen) RCA-kabel (niet inbegrepen) S-Video-kabel (niet inbegrepen) VIDEO OUT AUDIO OUT VIDEO OUT AUDIO OUT Videorecorder/dvd-speler Videorecorder/dvd-speler Opmerking · Wanneer de RCA-kabel en de S-VIDEO-kabel tegelijkertijd worden aangesloten, wordt de SVIDEOkabel als eerste herkend 14 Aansluiten op externe apparatuur C Aansluiting met een SCART-kabel Achterzijde van het product AV1 SCART-kabel Gebruik een afgeschermde scartkabel. Videorecorder/dvd-speler 2. Selecteer een ingangssignaal. Druk op de knop INPUT op de afstandsbediening om het ingangssignaal te selecteren. INPUT OK Of druk op de knop INPUT aan de voorzijde van het product. INPUT OK Invoeren LIST Q. VIEW MENU TV INPUT I/II A B C Aansluiting met een RCA-kabel · Selecteer AV2. Elke keer dat u op INPUT drukt, verandert de knop als volgt: TV AV1 AV2 RGB-DTV RGB-PC. Als er niet binnen een aantal seconden een keuze wordt gemaakt, gaat het scherm automatisch naar het geselecteerde menu. TV AV1 AV2 RGB-DTV RGB-PC MENU OK VOL PR OK VOL PR 15 Aansluiten op externe apparatuur De D-Sub van de DVD/Set-top Kast 1. Sluit de video-/audiokabel aan zoals in de figuur hieronder is aangegeven. Sluit vervolgens het netsnoer aan. [Achterzijde van het Product] AUDIO (RGB) IN ANTENNA IN RGB(PC/DTV) IN RCA/PC kabel (niet inbegrepen) D-Sub kabel [Set-top Kast/DVD] 2. Selecteer een ingangssignaal. Druk op de knop INPUT op de afstandsbediening om het ingangssignaal te selecteren. INPUT OK Of druk op de knop INPUT aan de voorzijde van het product. INPUT OK TV INPUT I/II · Selecteer RGB-DTV Elke keer dat u op INPUT drukt, verandert de knop als volgt: TV AV1 AV2 RGB-DTV RGB-PC. Als er niet binnen een aantal seconden een keuze wordt gemaakt, gaat het scherm automatisch naar het geselecteerde menu. Invoeren TV AV1 AV2 RGB-DTV RGB-PC MENU OK LIST Q. VIEW MENU PR OK VOL PR VOL 16 Aansluiten op externe apparatuur Televisie kijken 1. Controleer of de antennekabel is aangesloten aan de achterzijde van het product en sluit het netsnoer vervolgens aan. Achterzijde van het product ANTENNA IN RGB(PC/DTV) IN AUDIO (RGB) IN AV1 VIDEO L AUDIO R (Mono) S-VIDEO H/P AV IN 2 ANTENNA Antennekabel (niet inbegrepen) 2. Selecteer een ingangssignaal. Druk op de knop INPUT op de afstandsbediening om het ingangssignaal te selecteren. INPUT OK Of druk op de knop INPUT aan de voorzijde van het product. INPUT OK Invoeren TV AV1 AV2 RGB-DTV RGB-PC MENU OK TV INPUT I/II · Selecteer TV. Elke keer dat u op INPUT drukt, verandert de knop als volgt: TV AV1 AV2 RGB-DTV RGB-PC. BG: PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Oost-Europa) I: PAL I/II (Verenigd Koninkrijk/Ierland) DK: PAL D/K, SECAM D/K (Oost-Europa) L: SECAM L/L (Frankrijk) 24 systeem Scherm selecteren en aanpassen Kanaal instellen/selecteren terwijl de TV in gebruik is Kanaal Druk op de knoppen om VHF/UHF te selecteren voor antennekanalen of kabel voor kabelkanalen. Als u het kanaalnummer weet, kunt u dit direct invoeren met de cijfertoetsen 0 t/m 9. U kunt de ontvangst in het geval van een slecht ontvangst, verbeteren door deze fijn af te stellen. Gebruik de knoppen om fijn af te stellen voor het beste beeld en geluid. Met de knoppen kunt het vorige of volgende kanaal zoeken. Fijn Zoeken Naam Hiermee kunt u controleren welke naam aan een kanaal is toegewezen. U kunt de naam wijzigen die in het geheugen is opgeslagen of een naam aan een tvkanaal toewijzen die nog niet is ingevoerd. U kunt aan de programmanummers 0 t/m 99 een naam toewijzen die uit maximaal vijf letters en/of cijfers bestaat. -> druk op de knoppen om een teken te selecteren (spatie, cijfer 0~9, letter A~Z, +, -) -> druk op de knop OK of MENU. Programme bewerking 0 1 2 3 4 --------------------Wissen Verpl. 5 6 7 8 9 --------------------- Programme bewerking KANAAL Auto programme Handmatig programme Programme bewerking Favoriete programme Instellen MENU OK Copieren Overslaan MENU OK Wissen Druk op de knoppen om het tv-kanaal te selecteren dat u wilt verwijderen. -> Druk op de rode knop op de afstandsbediening -> de achtergrondkleur van het geselecteerde kanaal wordt rood. Alle volgende kanalen verschuiven dan één plaats naar boven. [. . . ] * Horizontale frequentie: het horizontale interval is de tijd die nodig is om één verticale lijn weer te geven. Als 1 wordt gedeeld door het horizontale interval, is het resulterende aantal horizontale lijnen dat elke seconde wordt weergegeven de horizontale frequentie. Deze waarde wordt uitgedrukt in kHz. 33 Problemen oplossen Het beeld ziet er vreemd uit. G Is de beeldpositie verkeerd?· Controleer of de resolutie en frequentie van de videokaart door het product worden ondersteund. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG FLATRON 995FT(FB995C-UA)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG FLATRON 995FT(FB995C-UA) zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag