Gebruiksaanwijzing LG FLATRON 915FT PLUS(FB915BU)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG FLATRON 915FT PLUS(FB915BU). Wij hopen dat dit LG FLATRON 915FT PLUS(FB915BU) handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG FLATRON 915FT PLUS(FB915BU) te teleladen.


LG FLATRON 915FT PLUS(FB915BU) : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4175 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG FLATRON 915FT PLUS(FB915BU) (4557 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG FLATRON 915FT PLUS(FB915BU)

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u een snoer gebruikt dat niet door de leverancier van dit apparaat wordt geleverd, controleert u of het snoer voldoet aan de toepasselijke nationale normen. Als het netsnoer niet goed is, neemt u voor vervanging contact op met de fabrikant of de dichtstbijzijnde geautoriseerde reparateur. Het netsnoer wordt gebruikt als belangrijkste uitschakelingsvoorziening. Sluit de monitor alleen aan op een voedingsbron die voldoet aan de specificaties die in deze handleiding zijn opgegeven of op de monitor zijn vermeld. [. . . ] Verander uw slot op het product als volgt en draai deze in de pijlrichting. . Als u de standaardbasis niet los kunt krijgen, zelfs met de vergrendelknop in vrijgeefstand, druk dan de aangegeven knop in en probeer nogmaals. 6 Monitor aansluiten 4. Druk op de PUSH (DRUK)-knop en neem de standaardbasis uit het standaardhoofddeel. Goede positie Slechte positie Waarschuwing: U kunt uw vinger bezeren. 7 Monitor aansluiten Voordat u de monitor in elkaar zet, controleert u of de voeding van de monitor, het computersysteem en andere aangesloten apparaten zijn uitgeschakeld. Het schem plaatsen -Na installatie past u de hoek aan zoals beneden weergegeven. 1. Pas de positie van het scherm aan voor maximaal comfort. Kantelbereik : -5° tot 15° Raak het scherm niet aan en druk het niet in wanneer u de hoek van de monitor aanpast. Plaats uw vingers niet tussen het toestel en de steun als u de hoek van het scherm aanpast. U kunt hierbij uw vinger(s) bezeren. ERGONOMIE Voor een ergonomische en comfortabele positie wordt aanbevolen de kantelhoek van de monitor op maximal 5 graden in te stellen. 8 Monitor aansluiten Aansluiten op de PC FLATRON 915FT PLUS(FB915BU)/FLATRON 915FT PLUS(FB915BU)N/W2046T/W2246T/W2346T 1. Voordat u de monitor instelt, moet u er ervoor zorgen dat de stroom naar de monitor, het 2. Sluit signaalinvoerkabel 1 computersysteem en andere aangesloten apparaten uit staat. en stroomkabel 2 aan, en draai de schroef van de signaalkabel vast. A Sluit de DVI-D (Digitaal signaal)-kabel aan B Sluit de D-sub (analoog signaal)-kabel aan OPMERKING Dit is een vereenvoudigde voorstelling van het achteraanzicht. Mogelijk ziet uw monitor er anders uit. Wanneer u een D-sub signaalinvoerkabel voor Macintosh gebruikt: Mac-adapter Als u de monitor op een Apple Macintosh wilt aansluiten, hebt u een aparte connectoradapter nodig om de 15-pins hogedensiteit (3 rijen) D-sub VGA-connector van de meegeleverde kabel te converteren naar een 15-pins connector met 2 rijen. Afhankelijk van model. Naar stopcontact Digitaal signaal DVI-D B A (Deze functie is niet in alle landen beschikbaar. ) PC PC 3. Druk op de powerknop op het voorpaneel om het toestel in te schakelen. Zodra de monitor ingeschakeld is, wordt `Self Image Setting Function' (zelfbeeld instellingsfunctie) automatisch uitgevoerd. Gebruik deze functie om de aan/uitindicator vooraan op de monitor in te stellen op ON (AAN) of OFF(UIT). Als u de indicator op ON (AAN) zet, zal hij automatisch ingeschakeld worden. Exit : Afsluiten WHITE Als de uitgang van de videokaart niet : Lager overeenkomt met de vereiste specificaties, BALANCE : Hoger (WITBALANS) dan kan het kleurniveau verslechteren door vervorming van het videosignaal. Met : Een ander submenu selecteren deze functie kunt u het signaalniveau : Herstarten om het submenu te selecteren afstemmen op het standaard uitgangsniveau van de videokaart, om een optimaal beeld te krijgen. FACTORY RESET (FABRIEK RESET) Hiermee zet u alle fabrieksinstellingen terug, behalve "LANGUAGE"(TAAL). Druk op de -knop om terug te keren naar de originele instelling. OPMERKING Als dit de schermafbeelding niet verbetert, herstel dan de standaard instellingen van de fabriek. Indien nodig, voert u de functie WHITE BALANCE (WITBALANS) opnieuw uit. Deze functie zal alleen ingeschakeld worden, wanneer het invoersignaal een analoog signaal is. 19 Schermmenu - selecteren en aanpassen In het vorige gedeelte is beschreven hoe u een item selecteert en aanpast met behulp van het schermmenu. Het volgende gedeelte bevat het pictogram, de pictogramnaam en een pictogrambeschrijving van alle items in het menu. Als u op de MODE-knop drukt, verschijnt het hoofdmenu van het OSD. Naam menu Pictogram men Submenu's Knoptip Afsluiten Verplaatsen Een ander submenu selecteren OPMERKING De taal van de menu's in het schermmenu op de monitor kan afwijken van de handleiding. 20 Schermmenu - selecteren en aanpassen Hoofdmenu Vervolgmenu Beschrijving NORMAL Deze optie wordt geadviseerd voor diverse toepassingen van de monitor in de gangbare gebruiksomgeving. MOVIE (FILM) Deze beeldinstelling is ideaal voor het bekijken van video-opnamen en films. INTERNET Deze optie is speciaal ontwikkeld voor het bewerken van documenten (in Word e. d. ). DEMO Deze optie is ideaal voor demonstratiedoeleinden op het verkooppunt. Hierbij wordt het beeldscherm in twee helften verdeeld: links de standaardmodus en rechts de videomodus. Hierdoor kan de consument het verschil na toepassing van de videomodus beoordelen. Exit : Afsluiten , : Verplaatsen : Een ander submenu selecteren 21 Schermmenu - selecteren en aanpassen Hoofdmenu Vervolgmenu Beschrijving WIDE Hiermee schakelt u over naar de schermvullende modus afhankelijk van het binnenkomende beeldsignaal. ORIGINAL Verander de inkomende beeld signal ratio naar de originele situatie. * Deze funcite werkt alleen als de invoer resolutie kleiner is dan de monitor ratio (16:9). Exit : Afsluiten , : Verplaatsen : Een ander submenu selecteren 22 Problemen oplossen Controleer het volgende voordat u een beroep doet op de technische ondersteuning. Geen beeld G Is het netsnoer van de monitor aangesloten? [. . . ] U kunt het stuurprogramma ook downloaden van onze website: http://www. lge. com. · Controleer of de videokaart de Plug en Playfunctie ondersteunt. 25 Specificaties Monitor FLATRON 915FT PLUS(FB915BU)/FLATRON 915FT PLUS(FB915BU)N 47, 0 cm (18, 5 inch) Flat Panel Active Matrix-TFT LCD Glanswerende laag Zichtbare schermdoorsnede : 47, 0 cm (Pixel pitch) 0, 300 x 0, 300 mm Horizontale freq. Type ingang 30 kHz tot 61 kHz (Automatisch) 56 Hz tot 75 Hz (Automatisch) Koppel Sync Los SOG (Sync On Green), Digitaal 15-pins D-sub connector DVI-D-connector (Digitaal) RGB-analoog (0, 7 Vp-p/75 ohm), Digitaal VESA 1360 x 768 bij 60 Hz VESA 1360 x 768 bij 60 Hz Synchronisatieingang Video-ingang Signaalingang Type ingang Resolutie Plug en Play Energieverbruik Max Aanbevolen DDC 2B (Digitaal), DDC 2AB (Analoog) Aan-modus Sleep-modus Uit-modus : 22 W(Normaal) 0, 5 W 0, 5 W Steun is niet meegeleverd 44, 26 cm ( 17, 42 inch ) 26, 67 cm ( 10, 50 inch ) 6, 04 cm ( 2, 37 inch ) Afmetingen en gewicht Steun is meegeleverd Breedte Hoogte Diepte 44, 26 cm ( 17, 42 inch ) 35, 62 cm ( 14, 02 inch ) 16, 99 cm ( 6, 68 inch ) Gewicht (excl. verpakking) Kantelbereik Voedingsingang Omgevingsver eisten Kantelbereik : -5° tot 15° 100-240 V~ wisselstroom 50 / 60 Hz 0, 8 A 3, 0 kg (6, 66 lb) Gebruik Temperatuur Vochtigheidsgraad Opslag Temperatuur Vochtigheidsgraad Bevestigd ( 10 °C tot 35 °C 10% tot 80% zonder condensatie -20 °C tot 60 °C 5 % tot 90 % zonder condensatie Kantelsteun Netsnoer OPMERKING ), Niet bevestigd ( O ) Naar stopcontact De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 26 Specificaties Monitor W1946S/W1946SN 47, 0 cm (18, 5 inch) Flat Panel Active Matrix-TFT LCD Glanswerende laag Zichtbare schermdoorsnede : 47, 0 cm (Pixel pitch) 0, 300 x 0, 300 mm Horizontale freq. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG FLATRON 915FT PLUS(FB915BU)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG FLATRON 915FT PLUS(FB915BU) zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag