Gebruiksaanwijzing LG FLATRON 795FT PLUS(FB795B)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG FLATRON 795FT PLUS(FB795B). Wij hopen dat dit LG FLATRON 795FT PLUS(FB795B) handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG FLATRON 795FT PLUS(FB795B) te teleladen.


LG FLATRON 795FT PLUS(FB795B) : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3693 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG FLATRON 795FT PLUS(FB795B)

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit kan letsel, problemen met het product en schade aan het scherm veroorzaken. Brand en gevaarlijke situaties voorkomen: Schakel de monitor altijd uit als u de ruimte langer dan een korte periode verlaat. Zorg dat kinderen geen objecten in de openingen in de behuizing van de monitor laten vallen of duwen. Trek de stekker uit het stopcontact indien het scherm langere tijd niet gebruikt wordt. [. . . ] Gebruik een munt voor de achterzijde van de voet en draai de schroef met de klok mee om deze vast te draaien. 5. Indien u de monitor van de voet wilt verwijderen, draait u de schroef met een munt tegen de klok in. Schroef Belangrijk Dit is een voorbeeld van het algemene aansluitingsmodel. Mogelijk verschilt uw monitor van de items die in de illustratie worden getoond. De monitor kan dan vallen en beschadigd raken of letsel aan uw voeten veroorzaken. N3 Monitor aansluiten Voordat u de monitor in elkaar zet, controleert u of de voeding van de monitor, het computersysteem en andere aangesloten apparaten zijn uitgeschakeld. Het schem plaatsen 1. Pas de positie van het scherm aan voor maximaal comfort. Kantelbereik : -5°~25° Draaibereik : 350° Hoogte : maximaal 3, 15 inch (80, 0 mm) 80, 0mm Verwijder de borgpen achter de steun en stel de hoogte in. Liggend en staand : U kunt het scherm 90o met de klok mee draaien. (* Zie voor gedetailleerde informatie de meegeleverde cd met de Pivotsoftware. ) * Zorg ervoor dat het scherm niet aanraking komt met de bodem als de Pivot-functie wordt gebruikt Ergonomie Voor een ergonomische en comfortabele positie wordt aanbevolen de kantelhoek van de monitor op maximal 5 graden in te stellen. N4 Monitor aansluiten Computer gebruiken 1. Plaats de monitor op een geschikte, goed geventileerde locatie dicht bij de computer. Draai na het aansluiten de duimschroeven aan om de verbinding vast te zetten. Steek het netsnoer in een geaard stopcontact dat goed toegankelijk is en zich in de buurt van de monitor bevindt. 2 Netsnoer - DVI Signaalkabel D-sub Digitaal signaal Analoog signaal Afhankelijk van model. Naar stopcontact 2 1 Naar pc-uitgang PC Digitaal signaal DVI(Deze functie is niet in alle landen beschikbaar. ) PC MAC Mac-adapter Als u de monitor op een Apple Macintosh wilt aansluiten, hebt u een aparte connectoradapter nodig om de 15-pins hoge-densiteit (3 rijen) D-sub VGA-connector van de meegeleverde kabel te converteren naar een 15-pins connector met 2 rijen. 4. : -50/0/50 Met hoge gammawaarden worden op het beeldscherm witachtige afbeeldingen weergegeven en met lage gammawaarden afbeeldingen met een hoog contrast. MENU: Afsluiten - : Lager + : Hoger SET : Een ander submenu selecteren COLOR COLOR PRESET Selecteer de schermkleur. · sRGB: Stel de schermkleur zo in zodat deze overeenkomt met de sRGBstandaardkleurspecificaties. Uw eigen kleurenniveau voor blauw instellen. RED GREEN MENU: Afsluiten BLUE - : Lager + : Hoger SET : Een ander submenu selecteren POSITION POSITION HORIZONTAL VERTICAL Hiermee verplaatst u het beeld naar links en naar rechts. Hiermee verplaatst u het beeld omhoog en omlaag. MENU: Afsluiten - : Lager + : Hoger SET : Een ander submenu selecteren N11 Schermmenu - selecteren en aanpassen Hoofdmenu Vervolgmenu Beschrijving TRACKING TRACKING CLOCK Hiermee beperkt u het aantal zichtbare verticale balken of strepen op de achtergrond van het scherm. MOVIE:Voor animatiebeelden in video-opnamen of films TEXT:Voor weergave van teksten (tekstverwerking enz. . . ) USER Gebruiker U kunt manueel de helderheid van het scherm aanpassen met ACE of RCM. U kunt de aangepaste waarde bewaren of herstellen zelfs als u in gegevens van een andere omgeving bent. Om het submenu USER in te stellen, drukt u op de AUTO/SET-knop USER BRIGHTNESS ACE . . . RCM(Real Color Management): selecteert de kleurenmodus Niet toegepast Meer groen Flesh tone Color Enhance 1 RCM 2 SAVE MENU SET Selecteer het submenu met de SETknop en sla de waarde YES op met de -knoppen. NORMAL Voor normale werkomstandigheden. N13 Problemen oplossen Controleer het volgende voordat u een beroep doet op de technische ondersteuning. Geen beeld ¶n Is het netsnoer van de monitor aangesloten?¦U Controleer of de stekker van het netsnoer goed in het stopcontact zit. ¦U Regel de helderheid en het contrast. ¦U Als de energiebesparende stand van de monitor is ingeschakeld, verplaatst u de muis of drukt u op een toets van het toetsenbord om het scherm te activeren. ¦U Probeer de pc in te schakelen. ¦n Verschijnt het bericht "OUT OF RANGE" op het scherm? ¦U Dit bericht verschijnt als het signaal van de pc (videokaart) zich buiten het horizontale of verticale frequentiebereik van de monitor bevindt. [. . . ] U kunt het stuurprogramma ook downloaden van onze website: http://www. lge. com. ¦UControleer of de videokaart de Plug en Playfunctie ondersteunt. ¦n Verschijnt het bericht "Niet herkende monitor, Plug en Play (VESA DDC)-monitor aangetroffen"? L2000CE Monitor Beeld niet verticaal uitgerekt op de resoluties 1280x1024@60 en 1280x1024@75 ¶n Zwart horizontaal ¦U Dit is normaal. Deze functie voorkomt dat tekens gebied in beeld, of beeld onscherp worden weergegeven als de resolutie ontbreekt bij boven- en wordt vergroot van 1280x1024 naar 1400x1050. onderrand van het scherm. N16 Specificaties Monitor L2000C/L2000CN 20, 1 inch (51, 0cm) Flat Panel Active Matrix-TFT LCD Glanswerende laag Weergavegebied 20, 1 inch Pixel pitch 0, 255 mm Horizontale freq. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG FLATRON 795FT PLUS(FB795B)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG FLATRON 795FT PLUS(FB795B) zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag