Gebruiksaanwijzing LG FFH-376AD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG FFH-376AD. Wij hopen dat dit LG FFH-376AD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG FFH-376AD te teleladen.


LG FFH-376AD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3587 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG FFH-376AD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De afbeeldingen in deze handleiding kunnen verschillen van het werkelijke product en de bijbehorende accessoires. NLD NEDERLANDS CD (Gebruikershandleiding)/ Kaart Programma-CD met TriDef 3D-software en snelle installatiegids Netsnoer Standaard D-sub-kabel (Deze signaalkabel kan al aan het product zijn bevestigd. ) DVI-D-kabel (Deze kabel wordt niet in alle landen meegeleverd. ) Basis van standaard 3D-bril (normaal type) 3D-bril (clip-ontype) WAARSCHUWING y Gebruik alleen goedgekeurde accessoires. De veiligheid en levensduur van het product kunnen anders niet worden gegarandeerd. y Schade of letsel door gebruik van niet-goedgekeurde accessoires wordt niet gedekt door de garantie. OPMERKING y De accessoires die bij uw product worden geleverd, kunnen verschillen afhankelijk van het model. y Productspecificaties kunnen of inhoud van deze handleiding kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving als gevolg van doorgevoerde verbeteringen in het product. [. . . ] Druk op de knop aan/uit op het schakelpaneel aan de voorkant om de stroom in te schakelen. Wanneer de monitor is ingeschakeld wordt de functie "Self Image Setting" (Automatische beeldinstelling) automatisch uitgevoerd. (Alleen ondersteund in analoge modus) NLD NEDERLANDS OPMERKING OPMERKING y Wanneer u twee PC's wilt aansluiten op de monitor sluit u de benodigde signaalkabels (D-SUB/DVI-D/HDMI) aan op de monitor. y Als u de monitor inschakelt wanneer deze koud is, kan het scherm flikkeren. y Er kunnen enkele rode, groene of blauwe stippen op het scherm verschijnen. y Functie "Self Image Setting" (Automatische beeldinstelling). Wanneer de monitor voor het eerst wordt aangesloten, stelt deze functie het scherm automatisch optimaal in voor de afzonderlijke invoersignalen. Wanneer het scherm er vaag uitziet, de letters vager zijn, het beeld flikkert of kantelt tijdens het gebruik of na het wijzigen van de schermresolutie drukt u op de knop Autofunctie om de resolutie te verbeteren. (Alleen ondersteund in analoge modus) 12 INSTELLINGEN AANPASSEN INSTELLINGEN AANPASSEN Toegang tot de hoofdmenu's 1 Druk op een willekeurige knop aan de voorkant van de monitor om het OSD-menu MONITOR SETUP (Monitorinstellingen) weer te geven. NEDERLANDS NLD 2 Druk op het gewenste menu-item. 3 Wijzig de waarde van het menu-item met de knoppen aan de voorkant van de monitor. Als u wilt terugkeren naar het bovenliggende menu of andere menu-items wilt instellen, gebruikt u de knop met het pijltje naar boven ( ). 4 Selecteer EXIT (Afsluiten) om het OSD-menu te verlaten. Monitor-knoppen MENU(Zie pag. 13) Hiermee stelt u schermopties in. EXIT Hiermee sluit u het OSD-menu af. MONITOR SETUP MENU 3D AUTO VOLUME INPUT EXIT 3D (Zie pag. 14) Hiermee stelt u de 3D-modus in. VOLUME (Zie pag. 14) Hiermee stelt u het volume in. INPUT Hiermee stelt u de externe invoer in. OPMERKING Afhankelijk van het type invoersignaal kunnen verschillende menu-items worden ingeschakeld. Raadpleeg het onderwerp 'Specificaties' in deze handleiding en configureer uw TV opnieuw. y Dit bericht verschijnt wanneer de signaalkabel tussen uw PC en uw TV niet is aangesloten. Controleer de signaalkabel en probeer het opnieuw. Verschijnt het bericht "OUT OF RANGE" (Buiten bereik)? Verschijnt het bericht "CHECK SIGNAL CABLE" (Controleer signaalkabel)? Verschijnt het bericht "OSD LOCKED" (OSD vergrendeld)?Verschijnt het bericht "OSD LOCKED" (OSD vergrendeld) wanneer u op de knop MENU drukt? y U kunt de huidige besturingsinstellingen vergrendelen zodat deze niet onbedoeld worden gewijzigd. U kunt de OSD-bediening op elk gewenst moment ontgrendelen door de knop MENU enkele seconden ingedrukt te houden, waarna het bericht "OSD UNLOCKED" (OSD ontgrendeld) verschijnt. Beeldweergave is incorrect y Druk op de knop AUTO om automatisch de ideale instellingen voor beeldweergave toe te passen. Op de schermachtergrond zijn y Druk op de knop AUTO om automatisch de ideale instellingen voor verticale balken of strepen zichtbaar. Er is horizontale storing of de y Druk op de knop AUTO om automatisch de ideale instellingen voor tekens zien er onscherp uit. y Controleer Configuratiescherm Beeldscherm Instellingen en stel het scherm in op de aanbevolen resolutie of pas de ideale instellingen voor de beeldweergave toe. Verander de kleurinstellingen naar meer dan 24-bits (ware kleuren). Positie beeld is incorrect. PROBLEMEN OPLOSSEN 17 WAARSCHUWING NLD NEDERLANDS y Ga naar Configuratiescherm Beeldscherm Instellingen en controleer of de resolutie is veranderd. Als dit het geval is, stel dan de aanbevolen resolutie voor de videokaart opnieuw in. y Als de aanbevolen resolutie (optimale resolutie) niet is geselecteerd, kunnen letters onscherp zijn. [. . . ] Wanneer u de resolutie niet hebt y Stel in de beeldscherminstellingen de maximale resolutie van de ingesteld: monitor in (1920 x 1080 @ 60 Hz). De 3D-software werkt mogelijk niet correct wanneer de maximale resolutie niet is ingesteld. Als de beelden die uw linker- en y De gestreepte beelden in de vreemd genummerde regels zijn rechteroog zien, verkeerd om de beelden die uw rechteroog op de monitor ziet. Als u alleen de worden getoond: gestreepte beelden ziet, en niet de 3D-beelden, pas dan de afspeelof beeldoptie van de 3D-software zo aan dat de beelden voor uw rechteroog in de oneven genummerde regels worden afgebeeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG FFH-376AD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG FFH-376AD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag