Gebruiksaanwijzing LG FB910

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG FB910. Wij hopen dat dit LG FB910 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG FB910 te teleladen.


LG FB910 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2921 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG FB910

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. ) Aansluiting voedingskabel Deze Set werkt op netvoeding (wisselstroom). Of sluit een DVI(VIDEO)-signaal op de HDMI poort aan met een DVI-naar-HDMI-kabel. Optische Digital Audio Uit Sluit digitale audio van verschillende types apparatuur aan. RGB INPUT(PC) Sluit de output van een PC aan. RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE) Sluit de RS-232C poort aan op een PC. [. . . ] Hoge gammawaarden veroorzaken beelden met veel wit en lage gammawaarden veroorzaken beelden met veel contrast. BEELD D Verpl. OK BEELD D Verpl. OK Beeldmodus : Levendig · Backlight 100 · Contrast 100 · Helderheid 50 · Scherpte 70 · Kleur 70 R · Tint 0 · Geavanceerde besturing besturing Geavanceerde E G Beeldmodus : Levendig · Backlight 100 Fris contrast · Contrast 100 Frisse kleuren Ruisonderdrukking · Helderheid 50 Gamma · Scherpte 70 Zwart niveau · Kleur 70 Film modus · Tint 0 Rood Contrast · Geavanceerde besturing Geavanceerde besturing E Kleurtemperatuur Koel F Hoog Hoog Medium Medium Automatisch Uit 0 0 0 G Groen Contrast Blauw Contrast Sluiten 1MENU 2 OK B E E L D selecteren. G e a v a n c e e r d e b e s t u r i n g selecteren. 3 OK F r i s c o n t r a s t , F r i s s e k l e u r e n , R u i s o n d e r d r u k k i n g of G a m m a selecteren. Uw gewenste bron selecteren. 4 · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop BACK om naar het vorige menuscherm te gaan. 50 BEELDINSTELLING GEAVANCEERDE FILMMODUS Voor het instellen van het product voor de beste beeldkwaliteit bij het bekijken van films. Deze functie werkt alleen in de modus TV (tv), AV en Component 480i/576i/1080i. BEELD D Verpl. OK BEELD D Verpl. OK Beeldmodus : Levendig · Backlight 100 · Contrast 100 · Helderheid 50 · Scherpte 70 · Kleur 70 R · Tint 0 · Geavanceerde besturing Geavanceerde besturing E G Beeldmodus : Levendig · Backlight 100 Fris contrast · Contrast 100 Frisse kleuren Ruisonderdrukking · Helderheid 50 Gamma · Scherpte 70 Zwart niveau · Kleur 70 Film modus · Tint 0 Rood Contrast · Geavanceerde besturing Geavanceerde besturing E Kleurtemperatuur Koel Hoog Hoog Medium Medium Automatisch F Uit 0 0 0 G Groen Contrast Blauw Contrast Sluiten 1MENU 2 OK B E E L D selecteren. G e a v a n c e e r d e b e s t u r i n g selecteren. 3 OK F i l m m o d u s selecteren. 4 On (Ingeschakeld) of Off (Uitgeschakeld). · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop BACK om naar het vorige menuscherm te gaan. 51 BEELDINSTELLING GEAVANCEERD: ZWART NIVEAU Deze functie past de beeldkwaliteit bij het bekijken van een film. Deze functie werkt in de volgende modus: AV (NTSC-M), HDMI of Component. BEELD D Verpl. OK BEELD D Verpl. OK Beeldmodus : Levendig · Backlight 100 · Contrast 100 · Helderheid 50 · Scherpte 70 · Kleur 70 R · Tint 0 · Geavanceerde besturing Geavanceerde besturing E G Beeldmodus : Levendig · Backlight 100 Fris contrast · Contrast 100 Frisse kleuren Ruisonderdrukking · Helderheid 50 Gamma · Scherpte 70 Zwart niveau · Kleur 70 Film modus · Tint 0 Rood Contrast · Geavanceerde besturing Geavanceerde besturing E Kleurtemperatuur Koel Hoog Hoog Medium Medium F Hoog Uit 0 0 0 G Groen Contrast Blauw Contrast Sluiten 1MENU 2 OK B E E L D selecteren. · L a a g : de reflectie van het scherm wordt donkerder. · H o o g : de reflectie van het scherm wordt Geavanceerde besturing selecteren. helderder. · A u t o : Realiseert het zwart niveau van het 3 OK scherm en stelt het automatisch in op Hoog of Laag. Z w a r t n i v e a u selecteren. 4 L a a g of H o o g selecteren. · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop BACK om naar het vorige menuscherm te gaan. 52 BEELDINSTELLING BEELD RESETTEN Met deze functie zet u de geselecteerde beeldmodi terug naar de oorspronkelijke standaard-fabrieksinstellingen. BEELD D Verpl. OK BEELD D Verpl. OK · Backlight 100 · Contrast 100 · Helderheid 50 · Scherpte 70 · Kleur 70 R · Tint 0 · Geavanceerde besturing · Beeld resetten G · Backlight 100 · Contrast 100 · Helderheid 50 · Scherpte 70 i Videoconfig resetten. . . . . · Kleur 70 R · Tint 0 · Geavanceerde besturing · Beeld resetten G 1MENU 2 OK B E E L D selecteren. B e e l d r e s e t t e n selecteren. 3 OK De ingestelde waarde initialiseren. · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop BACK om naar het vorige menuscherm te gaan. 53 GELUID- EN TAALINSTELLING AUTOMATISCHE VOLUMEREGELING Met de optie Auto Volume (automatisch volume) houdt u een constant volume, zelfs als u een andere zender kiest. AUDIO Auto Volume : Uit Auto Volume : Uit Balans Geluidmodus : Standaard · 120Hz · 200Hz · 500Hz · 1. 2KHz · 3KHz E Verpl. OK AUDIO R Verpl. OK 0 0 0 0 0 0 L - + + + + + Auto Volume : Uit Auto Volume : Uit Balans Geluidmodus : Standaard · 120Hz · 200Hz · 500Hz · 1. 2KHz · 3KHz E 0 0 0 0 0 0 L Uit Uit Aan R - + + + + + 1MENU 2 OK A U D I O selecteren. A u t o v o l u m e selecteren. 3 OK On (Ingeschakeld) of Off (Uitgeschakeld). · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop BACK om naar het vorige menuscherm te gaan. 54 GELUID- EN TAALINSTELLING STANDAARDGELUIDSINSTELLING: GELUIDSMODUS U kunt uw voorkeur geluidinstelling selecteren; SRS TruSurround XT, Heldere Stem, Standaard, Muziek, Bioscoop, Sport of Spel, en u kunt tevens de frequentie van de equalizer instellen. Geluidsmodus stelt u in staat om te genieten van het beste geluid zonder speciale aanpassingen aangezien de TV de juiste geluidsopties instelt gebaseerd op de programma inhoud. Schakel over op F M -M O N O als het stere-osignaal zwak is. 3 Bij ontvangst van N I C A M in twee talen kan u N I C A M D U A L I, N I C A M D U A L I I of N I C A M D U A L I + I I of M O N O selecteren. Geluidsweergaveselectie luidsprekers In AV, Component, RGB en HDMI, DVI modus kunt u het uitgevoerde geluid voor de linker en rechter luidsprekers selecteren. Druk herhaaldelijk op de toets I / I I om de geluidsuitvoer te selecteren. L+R: Het audiosignaal van de audio-ingang L wordt naar de linkse luidspreker gezonden en het audiosignaal van de audio-ingang R wordt naar de rechtse luidspreker gezonden. L+L: Het audiosignaal van de audio-ingang L wordt naar de linkse en de rechtse luidspreker gezonden. R+R: Het audiosignaal van de R-audio-ingang wordt naar de linker en rechter luidsprekers gestuurd. 62 GELUID- EN TAALINSTELLING TAAL/LAND VOOR SCHERMMENU SELECTEREN Installatie handleidingmenu verschijnt op het TV scherm na de eerste keer inschakelen. 1 OK De gewenste taal selecteren. 2 OK Het gewenste land selecteren. * Als u de instelling voor Taal/Land wilt wijzigen 1MENU 2 OK O P T I E selecteren. M e n u t a a l of L a n d selecteren. 3 OK De gewenste taal of het gewenste land selecteren. 4 OK Opslaan. · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop BACK om naar het vorige menuscherm te gaan. !OPMERKINGEN Indien u het instellen van de Installatie Handleiding niet voltooid door te drukken op EXIT, of indien er een time-out optreedt op het OSD (On Screen Display), zal het installatiemenu continu verschijnen zodra de set ingeschakeld wordt totdat het instellen voltooid is. G Als u het verkeerde lokale land selecteert, kan de teletekst niet correct op het scherm getoond worden en kunnen er problemen optreden tijdens teletekstgebruik. G CI(Common Interface) functie kan niet worden toegepast gebaseerd op omstandigheden van het land van uitzending. G DTV modus bedieningsknoppen kunnen niet werken, afhankelijk van de uitzendingen in het betreffende land. G In landen waar de wetgeving rondom digitale uitzendingen nog niet vast ligt, kunnen sommige DTV functie niet werken afhankelijk van de omstandigheden van digitale uitzendingen. G 63 GELUID- EN TAALINSTELLING TAAL SELECTEREN (ALLEEN IN DIGITALE MODUS) Met de audiofunctie kunt u uw voorkeurstaal voor audio selecteren. Indien er geen audio gegevens van de geselecteerde taal worden uitgezonden, wordt de standaard taalaudio afgespeeld. Gebruik de functie Subtitle (Ondertiteling) wanneer de ondertiteling in twee of meer talen wordt uitgezonden. [. . . ] (Formaat groot beeld) U kunt de gewenste beeldverhouding ook instellen met behulp van de functie Aspect Ratio (Beeldverhouding) in het Q. MENU of het BEELD-menu. Transmissie [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 01 : Normaal scherm (4:3) 02 : Breed scherm (16:9) 04 : Zoom1 05 : 06 : 07 : 09 : Zoom2 Origineel 14:9 Scannen U kunt het contrast ook aanpassen in het menu Beeld. Transmissie [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 00 ~ Max : 64 * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina95. Licht (Commando: k h) G Om het licht van het scherm aan te passen. Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] * Met de PC-of Component-ingang selecteert u beeldschermverhouding 16:9 of 4:3. * U kunt "Original" alleen bij digitale teletekst (MHEG-5) in Groot-Brittannië selecteren. U kunt het licht ook aanpassen in het menu BEELD. Transmissie [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 00 ~ Max : 64 * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina95. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG FB910

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG FB910 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag