Gebruiksaanwijzing LG FA-D5000AD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG FA-D5000AD. Wij hopen dat dit LG FA-D5000AD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG FA-D5000AD te teleladen.


LG FA-D5000AD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5404 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG FA-D5000AD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit symbool waarschuwt de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke gebruik en onderhoudinstructies in de handleiding van het apparaat. WAARSCHUWING: VOORKOM BRAND OF ELEKTROCUTIEGEVAAR, EN STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. WAARSCHUWING: Plaats het product niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of gelijkwaardig. Gleuven en openingen in de kast zijn er voor ventilatie doeleinden en om betrouwbaar gebruik van het product te garanderen, en te beschermen tegen oververhitting. [. . . ] Z ENTER: Stopt afspelen of opnemen. 8 Beginnen Frontpaneel 1 Beginnen Beginnen a Disklade b iPod dock c 1/!TIMER Met behulp van de TIMER-functie kunt u de cd- en USB-functies en ontvangst met de tuner op elk gewenst moment automatisch in- en uitschakelen. CLOCK Voor het instellen van de juiste tijd en het aflezen van de tijd. i C/V (Skip/Search): Hiermee gaat u naar het volgende of vorige bestand, nummer of hoofdstuk. (Houd ingedrukt) Stemt af op de gewenste radiostations. 9 1 Beginnen d/M (Afspelen/pauzeren) Start het afspelen. PHONES Aansluiting voor hoofdtelefoon. 10 Beginnen Achterzijde 1 Beginnen a Antenne (FM) b Luidsprekeraansluiting c Koelventilator d Netvoedingskabel Aansluiten 11 Luidsprekers aansluiten De luidsprekerboxen op het apparaat aansluiten U sluit de luidsprekerkabels als volgt op het apparaat aan: druk op elk van de kunststof lipjes om de kabelingangen te openen. Sluit het zwart gestreepte uiteinde van elke draad op de met een ­ (minteken) aangegeven aansluitpunten aan en het andere uiteinde op de met een + (plusteken) aangegeven aansluitpunten. Optionele apparatuur aansluiten PORT. IN aansluiten Sluit de uitgang van het draagbare apparaat (mp3, pmp e. d. ) aan op de AUDIO (PORT. IN)-ingang. 2 Aansluiten MP3 player, etc. . . Let erop dat kinderen hun vingers of voorwerpen niet in het *luidsprekerkanaal duwen. *Luidsprekerkanaal: Een opening voor veel basgeluid op luidsprekerkast (omhulling) De luidsprekerboxen bevatten magnetische onderdelen waardoor de kleurenweergave van uw tv-scherm of pc-monitorscherm kan worden vervormd. Plaats de luidsprekerboxen op grotere afstand van de tv of de pc-monitor. CT (Tijd bestuurd door het station) Dit toont de tijd en datum zoals uitgezonden door het station. Door op RDS te drukken kunt u volgens programmatype naar radiostations zoeken. Door eenmaal of meerdere malen op PTY te drukken kunt u uw favoriete programmatype kiezen. Het zoeken stopt zodra een station gevonden is. Local Specialization equalizer AUTO EQ POP CLASSIC JAZZ ROCK MP3 -- OPT BASS BLAST LOUDNESS VIRTUAL BYPASS 16 Bediening Afhankelijk van de ingestelde geluidsmodus is het geluid bij bepaalde luidsprekers niet of alleen zacht hoorbaar. Soms moet u na het kiezen van een andere geluidsbron of een ander muzieknummer de surround-modus opnieuw instellen. , Let op De speler als wekker gebruiken 1. Druk op SET als de functie waardoor u wilt worden gewekt in beeld komt. Gebruik C/V om de uren en minuten te wijzigen en druk op SET om het vast te leggen. Gebruik C/V om de uren en minuten te wijzigen en druk op SET om het vast te leggen. Druk op C/V om het volume te veranderen en druk op SET om het vast te leggen. Als u de kloktijd instelt, kunt u door op CLOCK te drukken de tijd aflezen, zelfs als de speler uitgeschakeld is. Als u de kloktijd en de wekker instelt, kunt u door op CLOCK te drukken de wektijd"("aflezen, zelfs als de speler uitgeschakeld is. [. . . ] Indien u een bestand voor langere tijd opslaat, wordt dit opgeslagen op 512 Mbyte. Indien u het opnemen stopt tijdens het afspelen, zal het bestand niet opgeslagen worden. AUDIO CD MP3/ WMA De andere bronnen , Let op 3 Bediening Bitwaarde en snelheid voor opnamen instellen 1. Gebruik C/V op het apparaat of op de afstandsbediening om de bitwaarde te selecteren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG FA-D5000AD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG FA-D5000AD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag