Gebruiksaanwijzing LG F920B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG F920B. Wij hopen dat dit LG F920B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG F920B te teleladen.


LG F920B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2752 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG F920B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u een snoer gebruikt dat niet door de leverancier van dit apparaat wordt geleverd, controleert u of het snoer voldoet aan de toepasselijke nationale normen. Als het netsnoer niet goed is, neemt u voor vervanging contact op met de fabrikant of de dichtstbijzijnde geautoriseerde reparateur. Het netsnoer wordt gebruikt als belangrijkste uitschakelingsvoorziening. Sluit de monitor alleen aan op een voedingsbron die voldoet aan de specificaties die in deze handleiding zijn opgegeven of op de monitor zijn vermeld. [. . . ] Maak de standaard basis vast in het hoofdstuk van de standaard. Zorg ervoor dat u de stop-pen uittrekt en laat de standaard basis de kant opstaan zoals in de illustratie. Stop-pen Sateunkolom Voetbasis Waarschuwing De tape en de vergrendelingspin mogen alleen worden verwijderd indien de monitor is voorzien van een standaard en deze standaard is ingetrokken. In alle andere gevallen kunt u verwondingen oplopen door de uitstekende delen van de standaard. Behandel het product met zorg: Zorg dat u bij het optillen of verplaatsen van het product niet het voorste deel van het LCD paneel vasthoudt of aanraakt. (Houd de Steunbehuizing of plastic kap van het product vast). 5 Monitor aansluiten 3. Gebruik een munt voor de achterzijde van de voet en draai de schroef met de klok mee om deze vast te draaien. 4. Til de monitor op en draai hem zodat hij naar voren is gericht nadat de aansluiting is gemaakt met het vrouwtjesgedeelte van de kabel die u voor de verbinding gebruikt. 5. Indien u de monitor van de voet wilt verwijderen, draait u de schroef met een munt tegen de klok in. Mogelijk verschilt uw monitor van de items die in de illustratie worden getoond. De monitor kan dan vallen en beschadigd raken of letsel aan uw voeten veroorzaken. Het schem plaatsen -Na installatie past u de hoek aan zoals beneden weergegeven. 1. Pas de positie van het scherm aan voor maximaal comfort. Kantelbereik : -4° tot 17° Plaats uw vingers niet tussen het toestel en de steun als u de hoek van het scherm aanpast. Het volgende gedeelte bevat een overzicht van de beschikbare regelingen en selecties die u met het schermmenu kunt instellen. Ga als volgt te werk om wijzigingen aan te brengen in het schermmenu: 1 2 3 4 Druk op een willekeurige Knop, daarna verschijnt het hoofdmenu van OSD. : 0/ 1 / 2 Op de monitor tonen hoge gammawaarden witachtig beeld en lage gammawaarden beelden met hoog contrast. GAMMA 15 Schermmenu - selecteren en aanpassen Hoofdmenu Vervolgmenu Beschrijving HORIZONTAL Hiermee verplaatst u het beeld naar links (HORIZONTAAL) en naar rechts. CLOCK (KLOK) Hiermee beperkt u het aantal zichtbare verticale balken of strepen op de achtergrond van het scherm. Hiermee verwijdert u eventuele horizontale ruis en verscherpt u het beeld van tekens. Zo krijgt het weergavebeeld automatisch de optimale instellingen voor de huidige schermresolutie (weergavestand). De beste weergavemodi zijn als volgt W1946PM : 1360 x 768 F920B/W2346PM : 1920 x1080 Exit : Afsluiten PHASE : Lager (FASE) : Hoger : Een ander submenu selecteren : Herstarten om het submenu te selecteren AUTO Om de volume van de hoofdtelefoon in te stellen. Exit : Afsluiten : Lager : Hoger : Stil : Herstarten om het submenu te selecteren 16 Schermmenu - selecteren en aanpassen Hoofdmenu Vervolgmenu Beschrijving LANGUAGE (TAAL) POWER INDICATOR (AAN/UITINDICATOR) Hiermee kiest u de taal waarin u de namen van de besturingselementen wilt weergeven. Gebruik deze functie om de aan/uitindicator vooraan op de monitor in te stellen op ON (AAN) of OFF(UIT). Als u de indicator op ON (AAN) zet, zal hij automatisch ingeschakeld worden. Exit : Afsluiten WHITE Als de uitgang van de videokaart niet : Lager overeenkomt met de vereiste specificaties, BALANCE : Hoger (WITBALANS) dan kan het kleurniveau verslechteren door vervorming van het videosignaal. Met : Een ander submenu selecteren deze functie kunt u het signaalniveau : Herstarten om het submenu te selecteren afstemmen op het standaard uitgangsniveau van de videokaart, om een optimaal beeld te krijgen. FACTORY RESET (FABRIEK RESET) Hiermee zet u alle fabrieksinstellingen terug, behalve "LANGUAGE"(TAAL). Druk op de -knop om terug te keren naar de originele instelling. OPMERKING Als dit de schermafbeelding niet verbetert, herstel dan de standaard instellingen van de fabriek. [. . . ] Als de resultaten onvoldoende zijn, vermindert u de horizontale met het PHASE-pictogram in het schermmenu. · Controleer via Configuratiescherm --> Beeldscherm --> Instellingen of het beeldscherm de aanbevolen resolutie heeft en stel deze in, of stel de beeldscherminstellingen in op de ideale waarden. Stel de kleur in op meer dan 24 bits (ware kleuren). BELANGRIJK Controleer via Configuratiescherm --> Beeldscherm --> Instellingen of de frequentie of de resolutie is gewijzigd. Als u de aanbevolen resolutie (optimale resolutie) niet selecteert, worden letters mogelijk onscherp en het scherm verduisterd, afgeknot of schuin vertekend weergegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG F920B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG F920B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag