Gebruiksaanwijzing LG F720B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG F720B. Wij hopen dat dit LG F720B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG F720B te teleladen.


LG F720B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2579 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG F720B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plaats geen zware objecten op het product en ga niet op het product zitten. - Als het product breekt of op de grond valt, kunt u persoonlijk letsel oplopen. - Hierdoor kan iemand struikelen, waardoor een elektrische schok, brand, schade aan het product of persoonlijk letsel kan ontstaan. - Stof en vochtigheid kunnen een elektrische schok, brand of schade aan het product veroorzaken. [. . . ] Als de slaapstand (energiebesparende stand) is ingeschakeld, is dit lampje oranje. Aan/uit-lampje Knop MENU · Met deze knop kunt u het schermmenu opvragen/verbergen. · Met deze knop kunt u een pictogram selecteren of de instelling in het schermmenu wijzigen. · Met deze knop regelt u het volume. Selectie-/instelknop schermmenu N17 Scherm selecteren en aanpassen Functie van de scherminstellingsknoppen Knop AUTO/SET [voor analoog pc-signaal] Auto in progress For opimal display change resolution to 1360 X 768 [Wanneer XGA Mode is geactiveerd en 1360x768 is geselecteerd] Knop INPUT · Selecteer het ingangssignaal. AV Component 1 Component 2 RGB HDMI/DVI Samengestelde video HDTV, DVD HDTV, DVD 15-pins analoog D-sub-signaal Digitaal signaal Input IR Receiver · Het apparaat dat het signaal van de afstandsbediening ontvangt. N18 Scherm selecteren en aanpassen Schermmenu Pictogram Omschrijving functie Beeldfunctie aanpassen. PICTURE Geluidsfunctie aanpassen. SOUND Tijdfunctie aanpassen. TIME Instelfunctie selecteren. SPECIAL Schermfunctie aanpassen. SCREEN Opmerking Schermmenu Het schermmenu is een grafische weergave aan de hand waarvan u de schermstatus op een eenvoudige manier kunt aanpassen. N19 Scherm selecteren en aanpassen Schermmenu aanpassen Naar het menusch erm Naar de aan te passen optie Selecteer een menupictogram Naar de aan te passen optie Selecteer een menupictogram Pas de status aan Sla de aanpassing op Sluit het schermmenu af · U kunt met de afstandsbediening het schermmenu aanpassen. 1 2 3 4 5 6 Druk op de knop MENU om het hoofdmenu op te vragen. U kunt met de knoppen naar de gewenste optie navigeren. Druk zodra het gewenste pictogram geaccentueerd is op de knop SET (instellen). U kunt de optie met de knoppen op de gewenste waarde instellen. Accepteer de wijzigingen door op de knop SET te drukken. Sluit het schermmenu af door op de knop EXIT te drukken. Scherm automatisch aanpassen U moet de schermweergave aanpassen als u het product op een nieuwe computer aansluit of de modus wijzigt. In het volgende hoofdstuk wordt besproken hoe u het productscherm optimaal kunt instellen. Druk op de knop AUTO/SET (auto/selectie) (knop AUTO van de afstandsbediening) voor het analoge pc-signaal. Er wordt dan een optimale schermstatus geselecteerd die bij de huidige modus past. Als de aanpassing niet naar wens is, moet u de schermpositie, klok en -fase in het schermmenu aanpassen. [Wanneer XGA Mode is geactiveerd en 1360x768 is geselecteerd] N20 Scherm selecteren en aanpassen Schermkleur aanpassen PSM CSM Advanced Reset PSM De PSM-functie past de schermbeeldkwaliteit automatisch aan op basis van de AV-gebruiksomgeving. · Dynamic (Dynamisch): deze optie selecteert u om een scherp beeld te krijgen. · User (Gebruiker) : Selecteer deze optie als u eigen audio-instellingen wilt toepassen. User 120Hz 200Hz 500Hz 1. 2KHz 3KHz 7. 5KHz 12KHz AVL Hiermee kunt u volumeverschillen tussen kanalen of signalen automatisch op het geschiktste niveau oplossen. U schakelt deze functie in door AAN te selecteren. Balance (Balans) Met deze functie kunt u de balans tussen de linker- en rechterluidspreker instellen. Als u uw externe stereosysteem wilt Speaker (Luidspreker) gebruiken, schakelt u de interne luidsprekers van het toestel uit. Opmerking Als u het apparaat hebt aangesloten op de computer en de instelling van SSM in het audiomenu is Flat (Plat), Music (Muziek), Movie (Film) of Sports (Spraak), dan hebt u de beschikking over de volgende menu's: Balans, AVL en Surround MAX. N23 Scherm selecteren en aanpassen Tijdsfunctie aanpassen Clock Off time On time Auto sleep Clock (Klok) Met deze functie kunt u de huidige tijd instellen. 1) Druk op de knop MENU en vervolgens op de knoppen om het menu TIME (TIJD) te selecteren. 2) Druk op de knop en vervolgens op de knoppen 3) Druk op de knop en vervolgens op de knoppen om de uren in te stellen (00~23). 4) Druk op de knop en vervolgens op de knoppen om de minuten in te stellen (00~59). De functie Off time(Tijd uit) schakelt de tv na een vooraf ingestelde tijd automatisch uit. 1) Druk op de knop MENU en vervolgens op de knoppen 2) Druk op de knop en vervolgens op de knoppen om Off time(Tijd uit) of On time(Tijd aan) te selecteren. 3) Druk op de knop en vervolgens op de knoppen om de uren in te stellen (00~23). 4) Druk op de knop en vervolgens op de knoppen om de minuten in te stellen (00~59). [. . . ] De verticale frequentie of vernieuwingsfrequentie is het aantal keren dat een beeld per seconden wordt weergegeven. * Horizontale frequentie: het horizontale interval is de tijd die nodig is om ?n verticale lijn weer te geven. Als 1 wordt gedeeld door het horizontale interval, kan het aantal horizontale lijnen worden vastgesteld dat elke seconde wordt weergegeven. Dit is de horizontale frequentie en wordt uitgedrukt in kHz. N31 Problemen oplossen Het beeld ziet er vreemd uit. G Is de beeldpositie verkeerd? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG F720B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG F720B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag