Gebruiksaanwijzing LG F700B(FB770G-EA)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG F700B(FB770G-EA). Wij hopen dat dit LG F700B(FB770G-EA) handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG F700B(FB770G-EA) te teleladen.


LG F700B(FB770G-EA) : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2481 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG F700B(FB770G-EA)

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Laat het product niet vallen en let op dat er geen impact plaatsvindt op het product. Dit kan letsel, problemen met het product en schade aan het scherm veroorzaken. Brand en gevaarlijke situaties voorkomen: Schakel de monitor altijd uit als u de ruimte langer dan een korte periode verlaat. Zorg dat kinderen geen objecten in de openingen in de behuizing van de monitor laten vallen of duwen. [. . . ] Controleer of de monitorsteun in de juiste richting wijst (VOORZIJDE, ACHTERZIJDE) en zet de vergrendeling aan de onderkant in de stand OPEN om de steun te kunnen monteren. Nadat u de steun hebt gemonteerd maar voordat u de monitor met de steun gebruikt, zet u de vergrendeling in de stand LOCK. Draai de vergrendeling in de stand OPEN om de monitorsteun te kunnen verwijderen. Als alles in elkaar zit, pakt u de monitor voorzichtig op met het scherm naar u toe. Nadat u de kabel hebt aangesloten, kunt u het paneel in de gewenste kijkhoek draaien. (Zie pagina N5 voor het aansluiten van de kabel. ) Kantelbereik : -5°~20° Waarschuwing Let op dat uw hand of vinger zich niet tussen het bovenste en onderste gedeelte bevindt tijdens het kantelen van het scherm. Uw hand of vinger kan dan namelijk beklemd raken. Ergonomie Voor een ergonomische en comfortabele positie wordt aanbevolen de kantelhoek van de monitor op maximal 5 graden in te stellen. Belangrijk Dit is een voorbeeld van het algemene aansluitingsmodel. Mogelijk verschilt uw monitor van de items die in de illustratie worden getoond. De monitor kan dan vallen en beschadigd raken of letsel aan uw voeten veroorzaken. U maakt de achterklep vast door deze in de drie uitsparingen te plaatsen en vervolgens omhoog in de bovenste groef te schuiven. Achterklep OPMERKING - Maak voor gebruik eerste de kabels vast en dan de achterklep. (Zie "Aansluiten op de computer" voor het aansluiten van de kabel. ) 2. Druk tweemaal op de MENU-knop om het OSD af te sluiten. N8 Schermmenu - selecteren en aanpassen De volgende tabel bevat alle menu's voor besturingselementen, aanpassingen en instellingen van het schermmenu. Hoofdmenu PICTURE Vervolgmenu BRIGHTNESS CONTRAST GAMMA COLOR PRESET sRGB 6500K 9300K A D Functie De helderheid en het contrast van het scherm regelen De kleur van het scherm regelen RED GREEN BLUE POSITION HORIZONTAL VERTICAL TRACKING CLOCK PHASE SHARPNESS SETUP LANGUAGE OSD HORIZONTAL De positie van het scherm regelen De leesbaarheid en stabiliteit van het scherm verbeteren De status van het scherm aan uw gebruiksomgeving aanpassen POSITION VERTICAL WHITE BALANCE POWER INDICATOR FACTORY RESET FLATRON F-ENGINE MOVIE / TEXT USER NORMAL De gewenste beeldinstellingen selecteren of aanpassen : Regelbaar A: Analoge ingang D: Digitale ingang OPMERKING De volgorde van de pictogrammen is afhankelijk van het model (N9~N13). N9 Schermmenu - selecteren en aanpassen In het vorige gedeelte is beschreven hoe u een item selecteert en aanpast met behulp van het schermmenu. Het volgende gedeelte bevat het pictogram, de pictogramnaam en een pictogrambeschrijving van alle items in het menu. Naam menu PICTURE Pictogrammen Submenu's Knoptip MENU: Afsluiten + : Instellen (hoger/lager) SET : Invoeren : Een ander submenu selecteren OPMERKING De taal van de menu's in het schermmenu op de monitor kan afwijken van de handleiding. N10 Schermmenu - selecteren en aanpassen Hoofdmenu Vervolgmenu Beschrijving PICTURE PICTURE BRIGHTNESS CONTRAST Hiermee regelt u de helderheid van het scherm. Stel uw eigen gammawaarde in. :50/0/50 Met hoge gammawaarden worden op het beeldscherm witachtige afbeeldingen weergegeven en met lage gammawaarden afbeeldingen met een hoog contrast. GAMMA MENU: Afsluiten - : Lager + : Hoger SET : Een ander submenu selecteren COLOR COLOR PRESET Selecteer de schermkleur. · sRGB: Stel de schermkleur zo in zodat deze overeenkomt met de sRGBstandaardkleurspecificaties. Uw eigen kleurenniveau voor blauw instellen. RED GREEN MENU: Afsluiten - : Lager BLUE + : Hoger SET : Een ander submenu selecteren POSITION POSITION HORIZONTAL VERTICAL Hiermee verplaatst u het beeld naar links en naar rechts. Het scherm dat wordt gebruikt, verschijnt aan de linkerkant, het scherm dat niet wordt gebruikt verschijnt aan de rechterkant. Druk op de knop SET om de aanpassingen aan het scherm te bevestigen. Scherm wanneer toegepast Scherm wanneer niet toegepast Hoofdmenu Vervolgmenu MOVIE TEXT Beschrijving Dankzij deze feature kunt u gemakkelijk de gewenste beeldkwaliteit in functie van de omgeving (verlichting, beeldtype enz. . . ) instellen. MOVIE: Voor animatiebeelden in video-opnamen of films MENU: Afsluiten : Verplaatsen SET : Selecteren -+ TEXT: Voor weergave van teksten (tekstverwerking enz. . . ) USER Gebruiker U kunt manueel de helderheid van het scherm aanpassen met ACE of RCM. U kunt de aangepaste waarde bewaren of herstellen zelfs als u in gegevens van een andere omgeving bent. Om het submenu USER in te stellen, drukt u op de SET-knop USER BRIGHTNESS ACE . . . . . . ACE(Adaptive Clarity Enhancer): selecteert de helderheidsmodus . . . RCM(Real Color Management): selecteert de kleurenmodus 0 1 RCM 1 2 3 2 SAVE MENU SET Niet toegepast Meer groen Flesh tone Color Enhance MENU: Afsluiten : Lager : Hoger SET : Een ander submenu selecteren + Selecteer het submenu SAVE met de SETknop en sla de waarde YES op met de -knoppen. NORMAL Voor normale werkomstandigheden. N13 Problemen oplossen Controleer het volgende voordat u een beroep doet op de technische ondersteuning. Geen beeld G Is het netsnoer van de monitor aangesloten? [. . . ] · Controleer of de beeldschermkabel correct is aangesloten en gebruik indien nodig een schroevendraaier om deze vast te zetten. · Zorg ervoor dat de videokaart correct in de sleuf is geplaatst. · Stel de kleur in op meer dan 24 bits (ware kleuren) via Beeldscherm in het Configuratiescherm · Controleer of het beeldscherm op Interliniëring is ingesteld. Als dit het geval is, stelt u de aanbevolen resolutie in. G De schermkleur is monochroom of wijkt af. G Het scherm knippert. N15 Problemen oplossen Hebt u het monitorstuurprogramma geïnstalleerd? G Hebt u het monitorstuurprogram ma geïnstalleerd? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG F700B(FB770G-EA)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG F700B(FB770G-EA) zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag