Gebruiksaanwijzing LG DRK175

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG DRK175. Wij hopen dat dit LG DRK175 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG DRK175 te teleladen.


LG DRK175 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (15168 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG DRK175

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u omgaat met de onderdelen van het systeem, houd uzelf dan strikt aan de 5 instructiehandleiding. Fysiek contact met het soldeersel op de achterkant van onderdelen kan ernstige verwondingen veroorzaken. Tijdens het transporteren van het systeem schakelt u eerst het systeem uit 6 en koppelt u deze los van de stroomtoevoer. Plotselinge spanning op kabels kan ernstige schade veroorzaken aan het systeem. [. . . ] Webmenu LG netwerkopslag gebruiken (voor LG netwerkopslag beheerders) Zodra het de instelling van de starttijd nadert zal het systeem automatisch naar de maximale energiebesparingsmodus overgaan en zal op het LCD scherm het bericht "Now Working. . . " verschijnen. Als het systeem zich volledig bevindt in de maximale energiebesparingsmodus zal eht volgende bericht verschijnen op het LCD scherm. Op dit moment is het niet langer mogelijk om een verbinding te maken met de netwerkschijf en zullen verschillende functies, die de LG netwerkopslag aanbiedt, niet beschikbaar zijn. De maximale energiebesparingsmodus kan tevens worden bereikt door de toets aan de voorkant van het systeem te gebruiken. . Webmenu LG netwerkopslag gebruiken (voor LG netwerkopslag beheerders) Afsluiten Ga niet direct naar de LG netwerkopslag omdat de LG netwerkopslag via het web in- en uitgeschakeld kan worden. Herstarten - Beëindigd alle huidige handelingen en herstart de LG netwerkopslag. - Een waarschuwing zal verschijnen als u op de toets klikt en het systeem zal worden herstart door eenmaal op de `OK' toets te drukken. - Tijdens het herstarten is de webtoegang niet bereikbaar. Afsluiten - Beëindigd alle huidige processen en sluit de LG netwerkopslag af. - Een waarschuwing zal verschijnen als u op de toets klikt en het systeem kan opnieuw worden opgestart door op de `OK' toets te drukken. Webmenu LG netwerkopslag gebruiken (voor LG netwerkopslag beheerders) Het systeem op afstand activeren Als de LG netwerkopslag zich in haar maximale energiebesparingsmodus bevindt kan deze worden geactiveerd via internettoegang op afstand. Het scherm dat bereikbaar is via het internet is ietwat anders als het login scherm in de normale modus, daarnaast kan alleen de beheerder het wachtwoord gebruiken om het systeem te activeren. * In de maximale energiebesparingsmodus zal de login alleen beschikbaar zijn via http. Als het juiste wachtwoord van de beheerder is ingevoerd zal het systeem automatisch worden gesynchroniseerd. . Webmenu LG netwerkopslag gebruiken (voor LG netwerkopslag beheerders) Taalinstellingen Het webmenu geeft de mogelijkheid van de taalselectie aan. Klik op de toets `bewerken' om de taal in te stellen. Selecteer de gewenste taal uit Koreaans, Engels, Frans, Spaans en Duits en klik op de toets `toepassen'. [Herstel NAS gebruikerstellingen die zijn opgeslagen op de PC] NAS instellingen kunnen worden hersteld door de configuratiebestanden die zijn opgeslagen op de PC te gebruiken. 1. Kies het `Herstel LG netwerkopslag configuratie van configuratiebestand waarvan een back-up is gemaakt op de PC' menu en selecteer de opgeslagen configuratiebestanden door op `zoeken' te klikken. Selecteer het configuratiebestand dat u wilt gebruiken om te herstellen en klik op `herstellen' om de NAS instellingen als geselecteerd te veranderen. . Webmenu LG netwerkopslag gebruiken (voor LG netwerkopslag beheerders) Gedeeld beheer LG netwerkopslag Deze functie zorgt ervoor dat u gebruikers en groepen kunt aanmaken, maar ook mappen, en daarmee instellingen kunt veranderen voor hun toegangsautorisatie. Gebruiker De gebruikers die op dit moment geregistreerd zijn verschijnen zodat nieuwe gebruikers kunnen worden aangemaakt en geregistreerde gebruikersinformatie kan worden aangepast of gewist. [Creër gebruiker] Klik op de `creër gebruiker' toets. Webmenu LG netwerkopslag gebruiken (voor LG netwerkopslag beheerders) Voer wachtwoord van de gebruiker in. Zo lang de mail server instellingen juist zijn zal het registratieresultaat naar het ingevoerde e-mail adres gestuurd worden. Voor details aangaande mailserver instellingen raadpleegt u <mail Notification>. [Gebruiker bewerken] Open de bewerkmodus door op de gebruikersnaam te klikken in de lijst van geregistreerde gebruikers, met uitzondering van het ID, alle gebruikersinformatie kan worden bewerkt. . Webmenu LG netwerkopslag gebruiken (voor LG netwerkopslag beheerders) Groep Huidige geregistreerde groepen worden getoond. Groepen kunnen worden aangemaakt en gewist, daarnaast kunnen gebruikers in de geregistreerde groepen toegvoegd of verwijderd worden. [Een nieuwe groep creëren] Klik op de `creër nieuwe groep' toets. Webmenu LG netwerkopslag gebruiken (voor LG netwerkopslag beheerders) Voer de groepsbeschrijving in. [. . . ] Copyright © 1990, 1993, 1994, 1995 The Regents of the University of California Copyright © 1995, 1996 The President and Fellows of Harvard University. openLDAP under openLDAP Public License (http://www. OpenLDAP. org/license. html. ) Copyright © 1998-2007 The OpenLDAP Foundation WebFX under Apache License 2. 0(http://www. apache. org/licenses/) Apache HTTP Server under Apache License 2. 0 Copyright © 2006 The Apache Software Foundation. This product includes software developed at The Apache Software Foundation (http:// www. apache. org/). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG DRK175

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG DRK175 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag