Gebruiksaanwijzing LG DP8821

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG DP8821. Wij hopen dat dit LG DP8821 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG DP8821 te teleladen.


LG DP8821 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5318 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG DP8821 (5131 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG DP8821

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWING: VOORKOM BRAND OF ELEKTROCUTIEGEVAAR, EN STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. WAARSCHUWING: Plaats het product niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of gelijkwaardig. Gleuven en openingen in de kast zijn er voor ventilatie doeleinden en om betrouwbaar gebruik van het product te garanderen, en te beschermen tegen oververhitting. De openingen mogen nooit geblokkeerd worden door het product op een bed, tapijt, bank of soortgelijk iets te plaatsen. [. . . ] · Om veiligheidsredenen bevat de autoadapter een zekering van 3 A 250 V. · Trek de autoadapter altijd uit de autosigarettenaansteker voordat u de auto start. Door een spanningspiek van de startmotor kan de gelijkstroomzekering doorbranden. · Als de spanning van het elektrische systeem van de auto terugloopt tot onder plm. · Laat de speler niet achter in een omgeving waar de temperatuur tot boven 70 °C kan oplopen. Bijvoorbeeld: - In een auto met gesloten ramen die in de volle zon staat. - In de buurt van een verwarmingsapparaat. Knop voor ontkoppelen van de netkabel. Netvoedingsadapter · Deze netvoedingsadapter is geschikt voor 100-240 V 50/60 Hz 1 A netspanning. · Vraag in een winkel voor elektrische materialen advies bij de keuze van een geschikte netstekkeradapter of een netkabelset. · Gefabriceerd door NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO. , LTD. Autoadapter aansluiten Dit apparaat en de bijbehorende autoadapter zijn geschikt voor gebruik in auto's met een elektrisch systeem van 8, 5 ­ 16 V, min aan massa. Als uw auto een afwijkend elektrisch systeem heeft, kunt u de meegeleverde autoadapter niet gebruiken. 7 DP392G-P-ABELLK-DUT 8/21/08 2:53 PM Page 8 De speler aansluiten Audio en Video Aansluiting voor AV IN of AV OUT Sluit de AV IN/OUT contrastekker van het toestel aan op de overeenkomende ingang of uitgang contactpunten van uw TV of een extern toestel met behulp van de geleverde AV-kabel, zoals hieronder getoond. Betriebsmodus auswählen Steek in het "AV IN/OUT" contactpunt in. Zum Gebrauch des Gerätes muss ein Betriebsmodus gewählt werden. Drücken Sie die Taste MODE am Gerät, um das Auswahlmenü für den Betriebsmodus aufzurufen. [Wijzigen]: Voer het nieuwe wachtwoord twee keer in na het invoeren van het huidige wachtwoord. Regiocode ­ Selecteer een code voor een geografisch gebied als afspeel beoordelingsniveau. Dit bepaalt welke standaards van de regio gebruikt worden om DVD's te controleren wat betreft ondervergrendeling. (zie bladzijde 17) Aanpassen van de taalinstellingen Menutaal ­ Kies een taal voor het Instellingenmenu en onscreen scherm. Schijf Audio / Schijfondertiteling / Schijfmenu ­ Selecteer een taal voor de schijf audio / ondertiteling / menu. [Standaard]: Verwijst naar de originele taal waarin de schijf opgenomen is. [Overige]: Om een andere taal te selecteren, drukt u op de numerieke toetsen en vervolgens op ENTER voor het invoeren van het overeenkomende 4-cijferige nummer, volgens de taalcodelijst. (zie bladzijde 17) Indien u een fout maakt tijdens het invoeren, drukt u op de CLEAR om de nummers te verwijderen en ze vervolgens de corrigeren. [Uit] (voor schijfondertiteling): Uitschakelen van de ondertiteling. 9 DP392G-P-ABELLK-DUT 8/21/08 2:53 PM Page 10 Aanpassen van de andere instellingen DivX(R) VOD ­ We verstrekken een DivX® VOD (Video On Demand) registratiecode waarmee u video's kunt kopen en huren via de DivX® VOD service. Druk op ENTER indien het pictogram [Kiezen] gemarkeerd is, en u kunt de registratiecode van het toestel zien. Alle gedownloade video's van DivX® VOD kunnen alleen op dit toestel afgespeeld worden. [. . . ] of >) om de vorige/volgende foto te bekijken. Een foto roteren Gebruik vV om de foto in volledig scherm tegen de klok in of met de klok mee te draaien terwijl u een foto op volledig beeld bekijkt. Pauzeren van een diavoorstelling Druk op PAUSE/STEP (X) om een diavoorstelling te pauzeren. Druk op PLAY ( N) om verder te gaan met de diavoorstelling. Während der Dia-Schau MP3-Musik hören: Falls sich auf dem Datenträger MP3- und Fotodateien befinden, können Sie während einer Dia-Schau Musik hören. Um die Dia-Schau zu starten, wählen Sie mit den Tasten vV b B das Symbol ( ) und drücken Sie ENTER. 14 DP392G-P-ABELLK-DUT 8/21/08 2:53 PM Page 15 USB-Flash-Laufwerk verwenden Es können Musikdateien (MP3/WMA), Fotodateien (JPEG) und DivXDateien wiedergegeben werden. Weitere Hinweise zu den Bedienungsfunktionen für die einzelnen Dateitypen finden Sie auf den entsprechenden Seiten. Internen Speicher verwenden Es können Musikdateien (MP3/WMA), Fotodateien (JPEG) und DivXDateien wiedergegeben werden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG DP8821

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG DP8821 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag