Gebruiksaanwijzing LG DKX171

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG DKX171. Wij hopen dat dit LG DKX171 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG DKX171 te teleladen.


LG DKX171 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14802 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG DKX171

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWING: VOORKOM BRAND OF ELEKTROCUTIEGEVAAR, EN STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. WAARSCHUWING: Plaats het product niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of gelijkwaardig. Gleuven en openingen in de kast zijn er voor ventilatie doeleinden en om betrouwbaar gebruik van het product te garanderen, en te beschermen tegen oververhitting. De openingen mogen nooit geblokkeerd worden door het product op een bed, tapijt, bank of soortgelijk iets te plaatsen. [. . . ] (Zie pagina 3 voor meer informatie. ) · The indicator turns green for a few seconds when the unit is turned on. j USB Poort: Sluit een USB Flash Station aan. 4 DP372B-P_ABELLLK_DUT_MFL567328464 4 8/18/08 6:12:42 PM Afstandsbediening SKIP/SEARCH (. SLOW (t / T): Vertraagd achteruit of vooruit afspelen. l l l l l l l Plaats de batterijen in de afstandsbediening Duw de batterijhouderclip samen en trek aan de tab om de batterijhouder te verwijderen. Volg de aanwijzing in de batterijhouder wat betref + en + op bij het plaatsen van de batterij. Plaats de batterijhouder met nieuwe batterij In de afstandsBediening, controleer of deze goed geladen is. · Vervang de batterij van de afstandbediening door een 3V micro lithium cel zoals een CR. · Let op de bij u geldende regels wat betreft chemisch afval, waaronder ook batterijen horen. Gooi de batterij niet in vuur. a b l l l l l l l b SETUP: Opent of sluit het Setupmenu. RETURN (O): Druk om achteruit in het menu te gaan of het menu af te sluiten. DISPLAY: Opent Display op scherm. l l l l l l l c c l l l l l l l d PAUSE/STEP (X): Pauzeert het afspelen tijdelijk / druk herhaaldelijk voor stap voor stap afspelen. CLEAR: Verwijdert een tracknummer uit de Programmalijst. l l l l l l l d l l l l l l l l l l l l l l a l l l l l l l POWER (1): Schakel het toestel AAN/UIT. t Aanpassen van de audioinstellingen DRC (Dynamic Range Control) ­ Zorgt dat het geluid helder blijft bij het verlagen van het volume (alleen Dolby Digital). Stel voor dit effect in op [Aan]. Aanpassen van de taalinstellingen ­ wat u nog meer kunt doen Bij de eerste keer inschakelen Het menu voor taalselectie wordt getoond indien u het toestel voor de eerste keer inschakelt. Selecteer een taal met behulp van vV b B en druk op ENTER, het bevestigingsmenu wordt getoond. Kies [Enter] met behulp van b B en druk op ENTER. Vocal ­ Insteld op [Aan], alleen indien een multi kanaal karaoke DVD afgespeeld wordt. De karaokekanalen op de schijf worden gemengd naar normaal stereogeluid. Aanpassen van de vergrendelinginstellingen U moet de [Regiocode] optie instellen om de vergrendelingsfunctie te kunnen gebruiken. Als u uw wachtwoord hebt vergeten kunt u een nieuw wachtwoord invoeren. Roep het setupmenu op en voer het zescijferige getal "210499" in. Wachtwoord ­ Wachtwoord instellen of wijzigen voor de vergrendelingsinstellingen. [Nieuw]: Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord in met behulp van de nummerieke toetsen en druk op ENTER. [Wijzigen]: Voer het nieuwe wachtwoord twee keer in na het invoeren van het huidige wachtwoord. Regiocode ­ Selecteer een code voor een geografisch gebied als afspeel beoordelingsniveau. [. . . ] Het programma wordt gewist indien de schijf verwijderd wordt of het toestel uitgeschakeld wordt. Fotobestanden bekijken - wat u nog meer kunt doen Fotobestanden bekijken als diavoorstelling Markeer het vV b B pictogram met ( ) en druk op ENTER om de diavoorstelling te starten. U kunt de snelheid van de diavoorstelling wijzigen met behulp van b Bndien het ( ) pictogram gemarkeerd is. Overslaan naar volgende/vorige foto Druk op SKIP (. of >) to view the previous/next photo. Een foto roteren Gebruik vV om de foto in volledig scherm tegen de klok in of met de klok mee te draaien terwijl u een foto op volledig beeld bekijkt. Pauzeren van een diavoorstelling. Druk op PAUSE/STEP (X) om een diavoorstelling te pauzeren. Druk op PLAY ( N) om verder te gaan met de diavoorstelling. Naar muziek luisteren tijdens een diavoorstelling U kunt naar muziek luisteren tijdens een diavoorstelling, indien de schijf muziek en fotobestanden bevat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG DKX171

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG DKX171 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag