Gebruiksaanwijzing LG CM2520

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG CM2520. Wij hopen dat dit LG CM2520 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG CM2520 te teleladen.


LG CM2520 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1931 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG CM2520 (1934 ko)
   LG CM2520 (1923 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG CM2520

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS GEBRUIKERSHANDLEIDING Micro Hifi-systeem Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar de handleiding om indien nodig later te kunnen raadplegen. CM2520 (CM2520, CMS2520F) CM2520-DP. ADEULLK_DUT. indd 1 2012-03-22 4:59:27 1 Aan de slag 2 Aan de slag Veiligheidsinformatie 1 Aan de slag LET OP Schokgevaar!NIET OPENEN LET OP: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN. [. . . ] Druk op Cc/vV op de afstandsbediening of op Y/U op het apparaat om een track/bestand te kiezen. Druk nogmaals op PROGRAM/MEMO om de wijziging op te slaan en een volgend bestand te selecteren. Druk op d/M van de afstandsbediening of op T van het toestel om de geprogrammeerde muziek/bestanden af te spelen. Druk twee keer op Z van de afstandsbediening of op I van het Hifi-systeem om de eerder gemaakte keuze te wissen. De geplande opnames worden ook gewist als u de disk of het USB-apparaat verwijderd of het apparaat uitzet. Radio bedienen Naar de radio luisteren 1. Druk FUNCTION op de afstandsbediening of F op het toestel tot er FM verschijnt op het scherm. -/+ tot de frequentie-aanduiding begint te veranderen en laat de knop dan los. Stel het volume in door herhaaldelijk te drukken op VOL+/- het toestel of VOLUME W/S op de afstandsbediening. 3 Bedienen Slechte FM-ontvangst verbeteren Druk op de afstandsbediening op d/M. Hierdoor wordt de tuner van stereo naar mono gewijzigd en wordt normaliter ontvangst verbeterd. , Opmerking Bestandsinformatie weergeven (ID3 tag) Wanneer u tijdens het afspelen van MP3-bestanden die bestandsinformatie bevatten op INFO drukt, wordt de informatie weergegeven. Geluidsweergave tijdelijk uitschakelen Druk MUTE@ op de afstandsbediening om het toestel te dempen. U kan uw toestel dempen, bijvoorbeeld voor het beantwoorden van een oproep. Om MUTE@ weer te deactiveren, druk op MUTE@ op de afstandsbediening of verander het volume. CM2520-DP. ADEULLK_DUT. indd 13 2012-03-22 4:59:30 14 Bedienen Radiostations programmeren U kunt 50 FM-stations vooraf programmeren. Druk FUNCTION op de afstandsbediening of F op het toestel tot er FM verschijnt op het scherm. Op het beeldscherm knippert nu een voorgeprogrammeerde stationsfrequentie. Informatie over een radiostation bekijken De FM tuner wordt geleverd werd met RDS (Radio Data System). Door herhaaldelijk op RDS te drukken, kunt u bladeren door de verschillende gegevenstypes : PS (Programmaservice naam) De naam van het kanaal wordt op het scherm getoond. RT (Radiotekst) Een tekstbericht met speciale informatie van het station dat uitzendt, wordt getoond. CT (Tijd bestuurd door het station) Dit toont de tijd en datum zoals uitgezonden door het station. Door op RDS te drukken kunt u volgens programmatype naar radiostations zoeken. Door eenmaal of meerdere malen op PTY te drukken kunt u uw favoriete programmatype kiezen. Druk op PRESET/FOLDER W/S om de gewenste voorgeprogrammeerde frequentie te selecteren. Om een voorkeurzender te beluisteren, drukt u op PRESET/FOLDER W/S. Alle opgeslagen stations verwijderen 1. Druk op PROGRAM/MEMO om alle opgeslagen stations te wissen. CM2520-DP. ADEULLK_DUT. indd 14 2012-03-22 4:59:30 Bedienen 15 Geluid aanpassen Geluid aanpassen Dit systeem heeft een aantal vooraf geprogrammeerde surround-sound velden. De weergegeven items voor de equalizer kunnen anders zijn, afhankelijk van geluidsbronnen en effecten. [. . . ] y Either delete this mention (its not in the English manual) or delete the 3rd mention in this list. AUDIO CD MP3/ WMA De andere bronnen 3 Bedienen * : TUNER, PORTABLE en dergelijke. Het zonder toestemming van de eigenaars van het auteursrecht maken van kopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal, waaronder begrepen computerprogramma's, bestanden, tv- en radio-uitzendingen en geluidsopnamen, kan worden aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht en strafrechtelijk worden vervolgd. Het is verboden deze apparatuur voor de bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Ken uw verantwoordelijkheid Respecteer het auteursrecht CM2520-DP. ADEULLK_DUT. indd 19 2012-03-22 4:59:31 4 Problemen oplossen 20 Problemen oplossen Problemen oplossen Probleem Geen stroom. Oorzaak & Correctie y De netvoedingskabel is niet aangesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG CM2520

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG CM2520 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag