Gebruiksaanwijzing LG BP620

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG BP620. Wij hopen dat dit LG BP620 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG BP620 te teleladen.


LG BP620 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6581 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG BP620 (6416 ko)
   LG BP620 (6416 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG BP620

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKERSHANDLEIDING Network 3D Blu-ray DiscTM / DVD Player Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar de handleiding om indien nodig later te kunnen raadplegen. BP620/BP620N P/NO : SAC35374703 2 Aan de slag Veiligheidsinformatie 1 Aan de slag VOORZICHTIG Schokgevaar!NIET OPENEN LET OP: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF GEREPAREERD. [. . . ] y Dit apparaat en de DLNA-gecertificeerde smartphone moeten op hetzelfde netwerk worden aangesloten. y Om de [Afspelen via netwerk]-functie met behulp van een DLNA-gecertificeerde smartphone te kunnen gebruiken, drukt u op HOME (n) om het startmenu weer te geven voordat u een verbinding met dit apparaat maakt. y Wanneer u het apparaat met behulp van de [Afspelen via netwerk]-functie bedient, is de afstandsbediening buiten werking. y De op pagina 10 beschreven beschikbare bestandsformaten worden niet altijd door de [Afspelen via netwerk]-functie ondersteund. Initialiseren [Fabrieksinstelling] Hierdoor wordt de speler naar zijn oorspronkelijke fabrieksinstellingen teruggezet. [Blu-ray opslag wissen] Initialiseert de inhoud van BD-Live vanaf de aangesloten usb-memorystick. Als u de optie [Fabrieksinstelling] wilt gebruiken om de oorspronkelijke fabrieksinstellingen te herstellen, moet u de activering van alle online diensten en de netwerkinstellingen opnieuw instellen. , Opmerking , Opmerking 3 Instellen van systeem Software [Informatie] Toont de huidige softwareversie. [Update] U kunt de software bijwerken door het apparaat rechtstreeks op de software updateserver aan te sluiten (zie pagina 53). Disclaimer Melding Druk op ENTER (b) om de kennisgeving van Network Service Disclaimer weer te geven. Auto Power uitschakelen De screensaver verschijnt wanneer u het systeem ongeveer vijf minuten in de stopstand laat staan. Als u deze optie op [aan] zet, schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit binnen 20 minuten vanaf het moment dat de screensaver zichtbaar is. Als u deze optie uitschakelt [uit], blijft de screensaver actief tot u het apparaat bedient. 34 Bedienen Afspelen in het algemeen Het menu [HOME] gebruiken Het menu Home verschijnt wanneer u op HOME (n) drukt. Gebruik de toetsen W/S/A/D om de categorie te selecteren en druk op ENTER (b). Een schijf afspelen erot 1. De meeste audio-cd's, BD-ROM's en dvd-rom's starten automatisch. Gebruik de toetsen A/D om [Film] of [Muziek] te selecteren en druk op ENTER (b). Selecteer [Blu-ray disk], [DVD], [VR] of [Audio] met de toetsen W/S en druk vervolgens op ENTER (b). y De in deze handleiding beschreven afspeelfuncties zijn niet voor alle bestanden en media beschikbaar. Afhankelijk van allerlei factoren kunnen bepaalde functies beperkt beschikbaar zijn. y Afhankelijk van de BD-ROM titels is het mogelijk dat u een USB-aansluiting nodig hebt om het bestand af te kunnen spelen. y Een DVD-schijf die is opgenomen in de DVD-VR modus, wordt niet afgespeeld, indien de opname niet gefinaliseerd is. y Sommige DVD-schijven zijn opgenomen met CPRM (Copy Protection for Recordable Media) kopieerbeveiliging. Dit toestel ondersteunt dit soort schijven niet. , Opmerking 4 Bedienen d e f g h i j Afhankelijk van de regio kunnen de [LG Apps] service en [Zoeken] functie op dit moment niet beschikbaar zijn. De service kan beschikbaar worden in deze regio's door middel van een latere update. [Zoeken] - Zoeken naar online info door een trefwoord in het zoekmenu in te geven. [Favoriete Applicaties] - Snelkoppeling naar de favoriete apps van de gebruiker. [. . . ] *3 Bij de PCM-audio-uitvoer is de bemonsteringsfrequentie van DIGITAL AUDIO OUT beperkt tot 96 kHz. *4 Als de optie [Digitale uitgang] is ingesteld op [DTS hercodering], is de audio-uitvoer beperkt tot 48 kHz en 5. 1Ch. Als u de optie [Digitale uitgang] instelt op [DTS hercodering], wordt het DTS-hercoderingsaudiosignaal voor bd-rom's en het originele audiosignaal voor andere schijven (zoals [BitStream]) uitgestuurd. y Als de HDMI OUT-aansluiting via een High Speed HDMITM-kabel wordt verbonden met uw tv en Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD wordt uitgevoerd via de HDMI OUT-aansluiting, is de DIGITAL AUDIO OUT-aansluiting beperkt tot 'PCM 2ch' (wanneer de HDMI en DIGITAL AUDIO OUT tegelijkertijd zijn aangesloten). Bijlage 63 y De audio wordt tijdens het afspelen uitgevoerd als PCM 48 kHz/16-bits voor MP3/WMAbestanden en als PCM 44, 1kHz/16-bits voor audio-cd's. y Met behulp van de opties [Digitale uitgang] en [SAMPLING FREQENTIE] in het installatiemenu (zie pagina 29) moet u de digitale audio-uitgang en de maximum bemonsteringsfrequentie selecteren die uw versterker (AV-reciver) ondersteunt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG BP620

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG BP620 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag