Gebruiksaanwijzing LG AR702NS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG AR702NS. Wij hopen dat dit LG AR702NS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG AR702NS te teleladen.


LG AR702NS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1677 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG AR702NS (369 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG AR702NS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] AR720'S_LGEBN_DUT_MFL60020717 AV RECEIVERSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING MODEL: AR702TT Hoofdapparaat - AR702TT-DD Luidsprekers - SR72TT-F, SR72TT-C, SR72TT-B SR72TT-A AR702TS Hoofdapparaat - AR702TS-DD Luidsprekers - SR72TS-F, SR72TS-C, SR72TS-L SR72TS-B, SR72TS-A AR702BR Hoofdapparaat - AR702BR-DD Luidsprekers - SR72BR-L, SR72BR-B, SR72BR-S SR72BR-A AR702NS Hoofdapparaat - AR702NS-DD Lees deze handleiding zorgvuldig en volledig door voordat u dit product aansluit, bedient of instelt. VOORZICHTIG SCHOKGEVAAR NIET OPENEN VOORZICHTIG: Dit AV-receiversysteem mag niet aan druip- of spatwater worden blootgesteld en er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals een vaas op het AV-receiversysteem worden geplaatst. Voor de meeste apparaten is een eigen elektrisch voedingscircuit de beste oplossing. Dat wil zeggen, een enkelvoudig stopcontact dat alleen voor dit AV-receiversysteem gereserveerd is en waarop geen verdeelstekkers of verdeeldozen zijn aangesloten. Zie voor de zekerheid de pagina met technische specificaties in deze handleiding (pagina 23). [. . . ] N Speelt alle nummers éénmaal. Belangrijkste bedieningsfuncties 1. Draai op het voorpaneel aan de INGANG SELECTEREN-knop tot de tekst "USB" in het informatievenster verschijnt. Of druk op de afstandsbediening op RECEIVER en druk vervolgens op de INPUT. SEL. -knop. Sluit het usb-apparaat aan op de usb-poort van het AV-receiversysteem. In het informatievenster verschijnt de tekst "CHECKING. . . " (Bezig met controleren) waarna het totale aantal bestanden wordt weergegeven. Let op Als in het usb-apparaat geen bestand is opgeslagen verschijnt in het informatievenster de tekst "NO FILE" (Geen bestand). Informatievenster van mp3-bestand Druk tijdens het afspelen een paar keer op DISPLAY (Tonen). - In het informatievenster kunt de ID3 TAG (Titel Artiest Album), het disknummer, de geluidsmodus, het kanaal en de bemonsteringsfrequentie oproepen. Let op De informatie over titel, artiest en album ondersteunt maximaal 40 letters. Compatibele apparaten 1. Apparaten die de installatie van extra programmatuur vereisen nadat u ze op een computer hebt aangesloten, worden niet ondersteund. · Mp3-spelers die de installatie van een stuurprogramma vereisen, worden niet ondersteund. Opmerkingen: · Ontkoppel nooit een usb-apparaat terwijl het ingeschakeld is. · Maak altijd een backup om beschadiging van data te voorkomen. · De kans bestaat dat het gebruikte usb-apparaat niet wordt herkend als u gebruik maakt van een usb-verlengkabel of usb-hub. · Apparaten die met het Microsoft NTFSbestandssysteem werken, worden niet ondersteund. (Alleen het FAT 12/16/32bestandssysteem wordt ondersteund. ) · De usb-functie van dit systeem ondersteunt niet alle usb-apparaten. · Digitale camera's en mobiele telefoons worden niet ondersteund. · Dit AV-receiversysteem wordt niet ondersteund als het totale aantal bestanden gelijk is aan of groter is dan 1000. · Compatibiliteit met mp3/wma-bestanden - Bitsnelheid: binnen 8-320 Kbps (mp3), binnen 8320 Kbps (wma). - Bemonsteringsfrequentie: binnen 32-48 kHz (mp3), binnen 32-48 kHz (wma). · Als het systeem op een niet-ondersteund bestand stuit, wordt het bestand automatisch overgeslagen en het volgende bestand afgespeeld. Naar andere geheugenkaarten overschakelen Wanneer meer dan twee geheugenkaarten op de usbpoort aangesloten zijn, drukt u op de afstandsbediening een paar keer op D. SEL om een geheugenkaart te selecteren die u wilt gebruiken. Let op Als in het usb-apparaat geen geheugenkaart aanwezig is, verschijnt in het informatievenster de tekst "NO DISK" (Geen disk). Pauzeren Druk tijdens het afspelen op de knop PAUSE(X). Druk op de knop PLAY (B) om het afspelen te hervatten. Stoppen Druk tijdens het afspelen op de knop STOP (x). [. . . ] "DTS", "DTS-ES Extended Surround" en "Neo: 6" zijn handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc. DTS Digital Surround DTS werd in 1994 geïntroduceerd met de bedoeling thuisbioscoopsystemen te voorzien van 5. 1 gescheiden audiokanalen. DTS biedt het voordeel van niet-geïntegreerde weergave van digitaal geluid van topkwaliteit over meedere kanalen voor zowel film als muziek. DTS biedt het voordeel van niet-geïntegreerde weergave van digitaal geluid van topkwaliteit over meedere kanalen voor zowel film als muziek. Het compromisloze digitale DTS proces is de ultieme kwaliteitsnorm voor bioscoopgeluid door een exacte kopie van de in de studio gemaakte masteropnamen in buurt- en thuisbioscopen mogelijk te maken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG AR702NS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG AR702NS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag