Gebruiksaanwijzing LG 60PA6500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 60PA6500. Wij hopen dat dit LG 60PA6500 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 60PA6500 te teleladen.


LG 60PA6500 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (17608 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 60PA6500 (16973 ko)
   LG 60PA6500 (17484 ko)
   LG 60PA6500 (8841 ko)
   LG 60PA6500 (9347 ko)
   LG 60PA6500 (6468 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 60PA6500

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKERSHANDLEIDING PLASMA-TV Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen. PA45** PA49** PA55** PA65** www. lg. com 2 LICENTIES LICENTIES Ondersteundelicentieskunnenverschillenpermodel. Voormeerinformatieoverlicentiesgaatunaarwww. GeproduceerdonderlicentievanDolbyLaboratories. "Dolby"enhetsymboolmet dedubbeleDzijnhandelsmerkenvanDolbyLaboratories. HDMI, hetHDMI-logoenHigh-DefinitionMultimediaInterfacezijnhandelsmerken ofgeregistreerdehandelsmerkenvanHDMILicensingLLC. OVERDIVXVIDEO:DivX®iseendigitaalvideoformaatgemaaktdoorDivX, LLC, eendochtermaatschappijvandeRoviCorporation. DitiseenofficieelDivX Certified®-apparaatdatDivX-videoafspeelt. Ganaardivx. comvoormeerinformatie enhulpprogramma'somuwbestandenomtezettennaarDivX-video. OVERDIVXVIDEO-ON-DEMAND:ditDivXCertified®-apparaatmoetzijn geregistreerdomDivXVideo-on-Demand(VOD)-filmstekunnenafspelen. Ga inhetinstellingenmenuvanhetapparaatnaarhetonderdeelDivXVODomde registratiecodeteachterhalen. Ganaarvod. divx. comvoormeerinformatieoverhet voltooienvanderegistratie. "DivXCertified®omDivX®-videototHD1080paftespelen, inclusiefpremiuminhoud. " "DivX®, DivXCertified®endebijbehorendelogo'szijnhandelsmerkenvandeRovi Corporationofdedochtermaatschappijenenwordenonderlicentiegebruikt. " VantoepassingzijneenofmeervandevolgendeAmerikaansepatenten: 7, 295, 673;7, 460, 668;7, 515, 710;7, 519, 274 NEDERLANDS NLD OPMERKING yy UwTVkanafwijkenvandegetoondeafbeelding. [. . . ] yy kunnen maximaal 999 mappen of beEr standen in één map worden geplaatst. yy een map te veel mappen en bestanden Als bevat, werkt deze wellicht niet naar behoren. Bladeren door bestanden Open de foto-, muziek- of filmlijst om door bestanden te bladeren. 1 Sluit een USB-opslagapparaat aan. 2 Druk op SETTINGS voor toegang tot de hoofdmenu's. 3 Druk op de navigatietoetsen om naar Mijn Media te gaan en druk op OK. 4 Druk op de navigatietoetsen om naar Fotolijst, Muzieklijst of Filmlijst te gaan en druk op OK. USB External (USB extern) Filmlijst Fotolijst Muzieklijst 1 Fotolijst USB External (USB extern) Schijf 1 2 Pagina 1/1 NLD NEDERLANDS Pagina 1/1 4 001 002 003 004 005 006 007 008 009 5 010 011 012 013 014 015 Verplaatsen Naar muzieklijst Nummers wijzigen Bekijken P Pagina gewijzigd FAV Exit Markeren Markeermodus 3 Nr. 1 2 3 4 5 Omschrijving Hiermee gaat u een niveau omhoog. Huidige pagina/Totaal aantal pagina's Bijbehorende knoppen op de afstandsbediening Huidige pagina en totaal aantal pagina's van de inhoud in de map die is 1 geselecteerd bij Inhoud in de map die is geselecteerd bij 1 Omschrijving Druk herhaaldelijk op de GROENE toets Groene om over te schakelen naar Fotolijsttoets >Muzieklijst, Muzieklijst->Filmlijst of Filmlijst->Fotolijst. Gele Methode voor weergave in vijf grote toets miniaturen of een eenvoudige lijst. toets Toets 58 ENTERTAINMENT Ondersteunde bestandsindeling Type Films kijken U kunt videobestanden weergeven op de TV. U kunt alle videobestanden weergeven die op een USBopslagapparaat of in een gedeelde map op een PC zijn opgeslagen. Film Ondersteunde bestandsindeling DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV, TS, TRP, TP, ASF, WMV, FLV Film (*. mpg/*. mpeg/*dat/*. ts/*. trp/*. tp/*. mp4 (motion-jpeg)/*. mkv (motion-jpeg)) ondersteuningsbestand Video-indeling: DivX3. 11, DivX4. 12, DivX5. x, DivX6, Xvid1. 00, Xvid1. 01, Xvid1. 02, Xvid1. 03, Xvid1. 10 beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H. 264/AVC, VC1, JPEG, Sorenson H. 263 Audio-indeling: Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA Bitsnelheid: 32 kbps tot 320 kbps (MP3) Externe ondertitelingsindeling: *. smi/*. ass/*. ssa/*. txt (TMPlayer)/*. psb (PowerDivX) Interne ondertitelingsindeling: alleen XSUB (dit is de ondertitelingsindeling die in DivX6-bestanden wordt gebruikt) JPEG Basis: 64 x 64 tot 15360 x 8640 Progressief: 64 x 64 tot 1920 x 1440 yy kunt alleen JPEG-bestanden tonen. MP3 Bitsnelheid 32 tot 320 kbps yy Bemonsteringsfrequentie MPEG1 Layer3: 32 kHz, 44, 1 kHz, 48 kHz. yy Bemonsteringsfrequentie MPEG2 Layer3: 16 kHz, 22, 05 kHz, 24 kHz yy Bemonsteringsfrequentie MPEG2. 5 Layer3: 8 kHz, 11. 025 kHz, 12 kHz 1 Druk op SETTINGS voor toegang tot de hoofdmenu's. 2 Druk op de navigatietoetsen om naar Mijn Media te gaan en druk op OK. 3 Druk op de navigatietoetsen om naar Filmlijst te gaan en druk op OK. 4 Kies Schijf 1 voor toegang tot het aangesloten USB-opslagapparaat. 5 Druk op de navigatietoetsen om naar de gewenste map te gaan en druk op OK. Foto 6 Druk op de navigatietoetsen om naar het gewenste bestand te gaan en druk op OK. Filmlijst USB External (USB extern) 001 002 NEDERLANDS NLD Muziek Pagina 1/1 Schijf 1 003 004 Pagina 1/1 005 006 Verplaatsen Naar fotolijst Nummers wijzigen Afspelen P Pagina gewijzigd Exit FAV Markeren Markeermodus Filmlijst Markeermodus USB External (USB extern) 001 002 Pagina 1/1 Schijf 1 003 051. 02:30:25 004 Pagina 1/1 005 006 Verplaatsen Gemarkeerde afspelen Alles markeren Alles demarkeren Markeren P Pagina gewijzigd FAV Exit Markeren Markeermodus afsluiten Omschrijving Het gewenste filmbestand afspelen. Nadat een filmbestand is Gemarkeerde afgespeeld, wordt het volgende afspelen door u geselecteerde filmbestand automatisch afgespeeld. Alles Hef de selectie van alle demarkeren gemarkeerde filmbestanden op. afsluiten Menu ENTERTAINMENT 59 7 Een film afspelen. OPMERKING yy niet-ondersteunde bestanden wordt als Bij preview (voorbeeldweergave) alleen een pictogram getoond . yy Abnormale bestanden worden als bitmap getoond . 8 Bedien de weergave met behulp van de volgende knoppen. II 01:02:30 / 02:30:25 Q. MENU Optie Verbergen Exit Toets Omschrijving r s t v w t en w Q. MENU Afspelen stoppen. Druk herhaaldelijk op de toets ENERGY SAVING om de helderheid van uw scherm te verhogen. Druk herhaaldelijk op de toets AV EXIT < of > ENERGY SAVING AV MODE (afhankelijk van MODE om de gewenste bron te het model) kiezen. Tips voor het weergeven van videobestanden yy Bepaalde door de gebruiker gemaakte ondertitels werken misschien niet correct. yy Ondertitels in andere dan de ondersteunde talen zijn niet beschikbaar. yy is mogelijk dat het beeldscherm tijdelijke storinHet gen vertoont (beeldstilstand, sneller afspelen enz. ) wanneer de audiotaal wordt gewijzigd. yy beschadigd filmbestand wordt mogelijk niet corEen rect afgespeeld of sommige functies van de speler zijn mogelijk niet beschikbaar. yy Filmbestanden die met bepaalde coderingsprogramma's gemaakt zijn, worden misschien niet correct afgespeeld. [. . . ] Transmissie[k][j][][InstellenID][][Data][Cr] Data Rood:00totGroen:64 13. Hogetonen(Commando:kr) Hogetonenaanpassen. Transmissie[k][r][][InstellenID][][Data][Cr] Data Min:00totMax:64 *Zie'Bestaandedatatoewijzing'. Ziepag. 110. Ack[j][][InstellenID][][OK/NG][Data][x] *Zie'Bestaandedatatoewijzing'. Ziepag. 110. Ack[r][][InstellenID][][OK/NG][Data][x] 10. Scherpte(Commando:kk) Omdescherptevanhetschermaantepassen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 60PA6500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 60PA6500 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag