Gebruiksaanwijzing LG 50PZ750W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 50PZ750W. Wij hopen dat dit LG 50PZ750W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 50PZ750W te teleladen.


LG 50PZ750W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8148 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 50PZ750W (17947 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 50PZ750W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKERSHANDLEIDING LCD-TV/LED LCD-TV/ PLASMA-TV Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen. www. lg. com 2 LICENTIES LICENTIES Ondersteunde licenties kunnen verschillen per model. "Dolby" en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC. OVER DIVX-VIDEO: DivX® is een digitale video-indeling, gemaakt door DivX, Inc. Dit is een officieel DivX Certified®-apparaat dat DivX-video afspeelt. divx. com voor meer informatie en hulpprogramma's om uw bestanden om te zetten in DivX-video. [. . . ] (USB-geheugen wordt niet ondersteund. ) Een SSD (Solid State Drive) heeft een beperkt aantal schrijf-/wiscycli. Voor dit product wordt een HDD (Hard Disk Drive) aanbevolen. NLD NEDERLANDS 78 DVR-functie Timeshift (LIVE-TV PAUZEREN EN OPNIEUW AFSPELEN) Met deze functie kan het apparaat automatisch live-TV opnemen, waarna de opname op elk gewenst kan worden bekeken. Als timeshift is ingeschakeld, kunt u de normale TV-weergave op elk moment pauzeren en terugspoelen zonder dat u een deel van de live-uitzending mist. De timeshift- en opnamefuncties werken mogelijk niet als de signaalsterkte zwak is. Deze functie werkt alleen nadat het USB-apparaat is geïnitialiseerd. Als u de LG DVR-functie wilt gebruiken, dient het USB-opslagapparaat te worden geformatteerd. Tijdens de initialisatie wordt alle bestaande data van het USB-apparaat gewist. Nadat het USB-apparaat is geïnitialiseerd voor DVR-indeling, kan het USB-apparaat niet gebruikt worden met een PC. Kies OK om door te gaan met de initialisatie. OK Annuleren i Initialisatie gereed. Gereed om op te nemen. Timeshift-modus Sluiten Aan NEDERLANDS NLD 1 Sluit een ongeformatteerd USB-apparaat voor DVR aan en druk op REC om het USBapparaat te initialiseren. 1 Sluit het USB-apparaat aan op de USB IN 1/ HDD IN-aansluitingen aan de zijkant van de TV. 2 Druk op de navigatietoetsen om naar OK te gaan en druk op OK. 3 Druk op de navigatietoetsen om naar Aan of Uit te gaan en druk op OK. 2 Als u het USB-apparaat (meer dan 40 GB) wilt gebruiken voor DVR, voert u eerst USB apparaat initialiseren uit. OPMERKING Wanneer de initialisatie is voltooid, verschijnt er een voltooiingsbericht en is de aangesloten USB HDD beschikbaar voor DVR. De initialisatietijd is afhankelijk van de capaciteit van het USB-apparaat. Wanneer een USB-apparaat van minder dan 40 GB wordt aangesloten, wordt USB apparaat initialiseren niet geactiveerd. De ondersteunde maximale externe HDDgrootte voor back-up is 1 TB. OPMERKING Hiermee wordt de HHD die op de USB is aangesloten als schijfmodus voor DVR geïnitialiseerd. De HHD wordt alleen geactiveerd als de USB HDD beschikbaar voor DVR is aangesloten. Wanneer USB apparaat initialiseren wordt uitgevoerd, wordt alle opgeslagen data op het USB-apparaat gewist. Verwijder het USB-apparaat niet tijdens het uitvoeren van USB apparaat initialiseren. Hierdoor kunnen fouten ontstaan op de TV en het opslagapparaat. DVR-functie 79 Timeshift-modus wijzigen tijdens met behulp van DVR Opnieuw initialiseren van USB-apparaat tijdens met behulp van DVR Opname/Schema Timeshift-modus Aan Vrije ruimte 100 GB 79u 03m 31u 37m 1 Nadat u het USB-apparaat hebt aangesloten, drukt u op de knop OK. Schemalijst initialiseren U kunt de TV-opnames bekijken. 2 apr. 2010 15:30 USB-apparaat initialiseren Kiesschemaper datum Kiesschemaper programma 2 Druk op de gele toets om het DVR-optiemenu weer te geven en druk op Q. MENU. Recordedlist Schemalijst Sluiten Het opnemen begint. 3 Druk op de navigatietoetsen om naar USBapparaat initialiseren te gaan en druk op OK. Het opnemen begint Optie Exit 4 Als u klaar bent, drukt u op EXIT. Wanneer u wilt terugkeren naar het vorige menu, drukt u op TERUG. 2 Druk op de gele toets om het DVR-optiemenu weer te geven en druk op Q. MENU. 3 Druk op de navigatietoetsen om naar de Timeshift-modus te gaan en druk op OK. 4 Druk op de navigatietoetsen om naar Aan of Uit te gaan en druk op OK. NLD NEDERLANDS 5 Als u klaar bent, drukt u op EXIT. Wanneer u wilt terugkeren naar het vorige menu, drukt u op TERUG. Menu Recorded list Schemalijst Kies schema per datum Kies schema per programma Beschrijving Hiermee gaat u naar de Recorded list. Hiermee kunt u de timeropname instellen door naar de programmagids te gaan. 80 DVR-functie Voortgang van timeshift 2 1 3 OPMERKING Om ruimte op de harde schijf te besparen, wordt er niets opgeslagen als er geen signaal is. U kunt de programmawijziging of invoerconversie niet tijdens het opnemen uitvoeren. Wanneer u de stroom inschakelt, duurt het maximaal 3 minuten om de HDD te initialiseren. [. . . ] ISM Methode (Commando: j p) (Alleen plasma-TV) Om de ISM Methode te regelen. Transmissie [j][p][ ][Instellen ID][ ][Data][Cr] Data 02: Orbiter 04: White wash 08: Normaal 20 : Colour Wash Ack [p][ ][Instellen ID][ ][OK/NG][Data][x] 19. Automatisch configureren (Commando: j u) De beeldpositie automatisch aanpassen en het trillen van het beeld automatisch minimaliseren. Transmissie [j][u][ ][Instellen ID][ ][Data][Cr] Data 01: naar TV Ack [u][ ][Instellen ID][ ][OK/NG][Data][x] NEDERLANDS NLD 18. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 50PZ750W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 50PZ750W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag