Gebruiksaanwijzing LG 50PM9700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 50PM9700. Wij hopen dat dit LG 50PM9700 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 50PM9700 te teleladen.


LG 50PM9700 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (158088 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 50PM9700 (42871 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 50PM9700

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Uitpakken Afzonderlijk aan te schaffen Onderdelen en knoppen De TV optillen en verplaatsen Op een tafelblad plaatsen Aan een muur monteren Magic-afstandsbediening registreren De Magic-afstandsbediening gebruiken Voorzorgsmaatregelen die u moet nemen wanneer u de Magic-afstandsbediening gebruikt Y Negeren van dit soort berichten kan resulteren in persoonlijk letsel of beschadigingvanhetproduct. Y Opmerkingen verschaffen informatie over het product en geven aan hoe u het veiligkuntgebruiken. OVER DIVX VIDEO: DivX® is een digitaal videoformaat gemaakt door DivX, LLC, eendochtermaatschappijvandeRoviCorporation. Com voor meer informatie enhulpprogramma'somuwbestandenomtezetteninDivX-video's. [. . . ] ditgeluidisnormaalvoorproductenwaarvoorthermischevervormingvereistis. Elektrische brom: een zacht zoemgeluid dat wordt gegenereerd door een snelle schakeling, die eengrotehoeveelheidstroomgenereertvoorhetgebruikvaneenproduct. Alsuurenlang ononderbroken 3D-inhoud bekijkt, kunt u last krijgen van hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid of vermoeideogen. personen met lichtgevoelige epilepsie of chronische aandoeningen y Blootstellingaaneenflitslichtofeenbepaaldpatroonin3D-inhoudkaninindividuelegevalleneen aanvalofandereabnormalesymptomenveroorzaken. Y Bekijk geen 3D-video's als u misselijk of zwanger bent en/of als u lijdt aan een chronische aandoening zoalsepilepsie, eenhartkwaal, eenaanbloeddrukgerelateerdeaandoening, enzovoort. Y Als u scheelziend bent of een lui oog of astigmatisme hebt, is het mogelijk dat u geen diepte kunt waarnemenendatusnelmoeraaktvanwegedubbelebeelden. indatgevalverdienthetaanbeveling vakerpauzetenemendandegemiddeldevolwassene. Y Als u met uw ene oog beter ziet dan met het andere, laat het verschil dan vóór het bekijken van 3D-inhoudcorrigeren. Symptomen waarbij u moet afzien van of ophouden met het bekijken van 3D-inhoud y Bekijk geen 3D-inhoud wanneer u moe bent als gevolg van slaapgebrek, overwerk of alcoholconsumptie. Y Wanneer u een van deze symptomen ervaart, stopt u met het gebruiken/bekijken van 3D-inhoud en rust utothetsymptoomverdwijnt. Als u bij het bekijken van 3D-inhoud last krijgt van hoofdpijn, duizeligheid of vermoeide ogen, gaat u verderbijdeTVvandaanzitten. gebruik een stevig touw om de oogbouten en muursteunenaanelkaartebevestigen. Y Gebruik een platform dat of kast die sterk en grootgenoegisomdeTVveiligtedragen. » Uw handen of vingers kunnen klem komen tezitten, waardooruletselkuntoplopen. Als het product te ver wordt gekanteld, kan het vallen, waardoor schade of letsel kan wordenveroorzaakt. Bevestig voorzichtig een optionele muurbevestigingssteun op de achterkant van de TV en monteer de muurbevestigingssteun aan een massievemuurdieloodrechtopdevloerstaat. Y Als u de TV tegen een plafond of schuine wand aan monteert, kan deze vallen en ernstigletselveroorzaken. Gebruik een goedgekeurde muurbevestigingssteun van LG en neem contact op met uw plaatselijke winkelier of eenvakman. Y Draai de schroeven niet te vast omdat hierdoor schade kan ontstaan aan de TV en uwgarantiekankomentevervallen. Eventuele beschadiging of eventueel letsel door verkeerd gebruik of door gebruik van een ongeschikt accessoire valt niet onder de garantie. Gebruik schroeven en een muurbevestigingssteun dievoldoenaandeVESA-norm. Y Gebruik de schroeven die worden vermeld op de specificaties voor schroeven volgens deVESA-norm. [. . . ] Nederlands y Een extern audioapparaat dat ondersteuning biedt voor SIMPLINK en ARC, moet op de HDMIIN1(ARC)wordenaangesloten. Y Bij aansluiting met een High Speed HDMIkabel zorgt het externe audioapparaat met ARC-ondersteuning ervoor dat optische SPDIF wordt uitgevoerd zonder extra optische audiokabel, en ondersteunt dit apparaatdeSIMPLINK-functie. Nederlands U kunt het digitale videosignaal vanaf een extern apparaatnaardeTVzenden. Sluithetexterne apparaat en de TV op elkaar aan met behulp van de DVI-HDMI-kabel, zoals aangegeven in de volgendeafbeelding. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 50PM9700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 50PM9700 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag