Gebruiksaanwijzing LG 50PM4700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 50PM4700. Wij hopen dat dit LG 50PM4700 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 50PM4700 te teleladen.


LG 50PM4700 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (158201 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 50PM4700 (15180 ko)
   LG 50PM4700 (17902 ko)
   LG 50PM4700 (60613 ko)
   LG 50PM4700 (42871 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 50PM4700

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Y Verwenden Sie die Schrauben und Wandhalterungen, die der VESA-Norm entsprechen. Y Verwenden Sie die Schrauben, die unter den Spezifikationen der VESA-Norm aufgeführt sind. Drücken Sie dann 20 Sekunden lang die Taste Rad (OK), um die Registrierungabzuschließen. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen. [. . . ] - Kinderen hebben grotere binoculaire dispariteit voor 3D-presentaties dan volwassenen, omdat de afstandtussenhunogenkleineris. Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de 3D-bril y y y y y Gebruikeen3D-brilvanLG. IndiendeTV langere tijd niet gebruikt zal worden, dient deze uitgeschakeld te worden om het energieverbruik te verlagen. Y De verbruikte energie tijdens het gebruik kan aanzienlijk worden verminderd indien het helderheidsniveauvanhetbeeldwordtverminderd. Y Eventuele beschadiging en letsel door gebruik van niet-goedgekeurde items wordt niet gedekt door degarantie. Y Productspecificaties kunnen of inhoud van deze handleiding kan worden gewijzigd zonder voorafgaandekennisgevingalsgevolgvandoorgevoerdeverbeteringeninhetproduct. Y Voor een optimale aansluiting moeten de HDMIkabels en USB-apparaten een stekkerbehuizing hebbendieminderdan10mmdiken18mmbreedis. Afzonderlijk aan te schaffen items kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangepastomdekwaliteitteverbeteren. De naam en het ontwerp van het model zijn afhankelijk van verbeteringen in de productfuncties en van de omstandighedenenhetbeleidvandefabrikant. Lees het onderstaande als u de TV wilt optillen of verplaatsen om te voorkomen dat de TV gekrast of beschadigd raakt, en als u de TV veilig wilt vervoeren, ongeachthettypeenafmeting. Y Wanneer de TV met de hand wordt vervoerd, houdt u de TV vast zoals aangegeven in de onderstaandeafbeelding. Y Wij raden u aan de TV te verplaatsen in de doos of het verpakkingsmateriaal waarin de TV oorspronkelijkisgeleverd. y Voordat u de TV verplaatst of optilt , koppelt u hetnetsnoerenallekabelslos. Y Wanneer u de TV vasthoudt, moet het scherm van u af zijn gekeerd om beschadiging te voorkomen. Y Bij het vervoeren van de TV mag de TV niet worden blootgesteld aan schokken of buitensporigetrillingen. Op een tafelblad plaatsen 1 Til de TV op, kantel deze rechtop en zet de TV ophettafelblad. - Laat een ruimte vrij van (minimaal) 10 cm vanafdemuurvooreengoedeventilatie. Y Zie voor meer informatie de handleiding muurbevestigingssteunisgeleverd. Y Gebruik geen nieuwe en oude batterijen door elkaar omdat hierdoor de afstandsbediening kan wordenbeschadigd. VIEW Hiermee gaat u terug naar het programma dat u hiervoorhebtbekeken. HOME Hiermee hebt u toegang tot de hoofdmenu's in het beginscherm. EXIT Hiermee wist u alle schermmenu's en keert u terug naarTV-kijken. [. . . ] Omhetaudiosignaalvanhet externe apparaat naar de TV te zenden, moet u eenaudiokabelaansluiten. Y Afhankelijk van de grafische kaart werkt de DOS-modus mogelijk niet bij het gebruik van eenHDMI/DVI-kabel. Omhetaudiosignaalvanhetexterne apparaat naar de TV te zenden, moet u een audiokabelaansluiten. Nederlands U kunt analoge video- en audiosignalen vanaf eenexternapparaatnaardeTVzenden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 50PM4700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 50PM4700 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag