Gebruiksaanwijzing LG 42PM4700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 42PM4700. Wij hopen dat dit LG 42PM4700 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 42PM4700 te teleladen.


LG 42PM4700 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (158201 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 42PM4700 (42871 ko)
   LG 42PM4700 (58595 ko)
   LG 42PM4700 (15180 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 42PM4700

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Y Wenn die folgenden Symptome auftreten, stellen Sie die Betrachtung von 3D-Inhalten ein, und erholen Siesichsolange, bisdieSymptomeverklungensind. Stimmen Sie die Position der Wandhalterung auf die Ringschrauben an der Rückseite des TV-Gerätesab. Y Verwenden Sie die Schrauben und Wandhalterungen, die der VESA-Norm entsprechen. SchädenoderVerletzungen, die durch unsachgemäße Nutzung oder die Verwendung von ungeeignetem Zubehör verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie. [. . . ] indatgevalverdienthetaanbeveling vakerpauzetenemendandegemiddeldevolwassene. Y Als u met uw ene oog beter ziet dan met het andere, laat het verschil dan vóór het bekijken van 3D-inhoudcorrigeren. Symptomen waarbij u moet afzien van of ophouden met het bekijken van 3D-inhoud y Bekijk geen 3D-inhoud wanneer u moe bent als gevolg van slaapgebrek, overwerk of alcoholconsumptie. Y Wanneer u een van deze symptomen ervaart, stopt u met het gebruiken/bekijken van 3D-inhoud en rust utothetsymptoomverdwijnt. Als u bij het bekijken van 3D-inhoud last krijgt van hoofdpijn, duizeligheid of vermoeide ogen, gaat u verderbijdeTVvandaanzitten. Kijkpositie - Zorg dat u recht voor het scherm zit, met het midden van het scherm op ooghoogte, zonder uw nek tebuigen. - Kinderen onder de leeftijd van 10 jaar kunnen soms te sterk reageren en te opgewonden raken, omdat hun zicht nog niet volledig ontwikkeld is (zo zullen ze misschien proberen het scherm aan terakenoferintespringen). - Kinderen hebben grotere binoculaire dispariteit voor 3D-presentaties dan volwassenen, omdat de afstandtussenhunogenkleineris. Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de 3D-bril y y y y y Gebruikeen3D-brilvanLG. - Als in de gaten voor de oogbouten andere bouten zijn geplaatst, verwijdert u deze eerst. Lijn de positie van de muursteunen uit met de oogboutenopdeachterkantvandeTV. gebruik een stevig touw om de oogbouten en muursteunenaanelkaartebevestigen. Y Gebruik een platform dat of kast die sterk en grootgenoegisomdeTVveiligtedragen. » Uw handen of vingers kunnen klem komen tezitten, waardooruletselkuntoplopen. Als het product te ver wordt gekanteld, kan het vallen, waardoor schade of letsel kan wordenveroorzaakt. Bevestig voorzichtig een optionele muurbevestigingssteun op de achterkant van de TV en monteer de muurbevestigingssteun aan een massievemuurdieloodrechtopdevloerstaat. Y Als u de TV tegen een plafond of schuine wand aan monteert, kan deze vallen en ernstigletselveroorzaken. Gebruik een goedgekeurde muurbevestigingssteun van LG en neem contact op met uw plaatselijke winkelier of eenvakman. Y Draai de schroeven niet te vast omdat hierdoor schade kan ontstaan aan de TV en uwgarantiekankomentevervallen. Eventuele beschadiging of eventueel letsel door verkeerd gebruik of door gebruik van een ongeschikt accessoire valt niet onder de garantie. Gebruik schroeven en een muurbevestigingssteun dievoldoenaandeVESA-norm. Y Gebruik de schroeven die worden vermeld op de specificaties voor schroeven volgens deVESA-norm. [. . . ] Omhetaudiosignaalvanhet externe apparaat naar de TV te zenden, moet u eenaudiokabelaansluiten. Y Afhankelijk van de grafische kaart werkt de DOS-modus mogelijk niet bij het gebruik van eenHDMI/DVI-kabel. Omhetaudiosignaalvanhetexterne apparaat naar de TV te zenden, moet u een audiokabelaansluiten. Nederlands U kunt analoge video- en audiosignalen vanaf eenexternapparaatnaardeTVzenden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 42PM4700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 42PM4700 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag