Gebruiksaanwijzing LG 42LM345S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 42LM345S. Wij hopen dat dit LG 42LM345S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 42LM345S te teleladen.


LG 42LM345S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (67573 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 42LM345S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKERSHANDLEIDING LED LCD-TV / LCD-TV Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen. Com 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 3 3 LICENTIES VERKLARING OVER OPEN SOURCESOFTWARE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES - 3D-beelden bekijken (alleen 3D-modellen) 4 10 12 12 12 15 16 17 17 19 INSTALLATIEPROCEDURE MONTEREN EN VOORBEREIDEN Uitpakken Afzonderlijk aan te schaffen Onderdelen en knoppen De TV optillen en verplaatsen Op een tafelblad plaatsen Aan een muur monteren 21 23 NEDERLANDS DUT AFSTANDSBEDIENING DE GEBRUIKSAANWIJZING GEBRUIKEN ONDERHOUD De TV schoonmaken - Scherm, frame, behuizing en standaard - Netsnoer 24 24 24 24 WAARSCHUWING yy Als u een waarschuwingsbericht negeert, kan dit leiden tot ernstig letsel, ongevallen of overlijden. 24 PROBLEMEN OPLOSSEN ATTENTIE yy Negeren van dit soort berichten kan resulteren in persoonlijk letsel of beschadiging van het product. OPMERKING yy Opmerkingen verschaffen informatie over het product en geven aan hoe u het veilig kunt gebruiken. [. . . ] y ATTENTIE yy Voorkom te allen tijde dat u het scherm aanraakt , aangezien hierdoor het scherm beschadigd kan raken. Yy Wij raden u aan de TV te verplaatsen in de doos of het verpakkingsmateriaal waarin de TV oorspronkelijk is geleverd. yy Voordat u de TV verplaatst of optilt , koppelt u het netsnoer en alle kabels los. Yy Wanneer u de TV vasthoudt, moet het scherm van u af zijn gekeerd om beschadiging te voorkomen. Y yy Bij het vervoeren van de TV mag de TV niet worden blootgesteld aan schokken of buitensporige trillingen. Draai de TV nooit op zijn kant en kantel deze niet naar links of rechts. Op een tafelblad plaatsen 1 Til de TV op, kantel deze rechtop en zet de TV op het tafelblad. --  aat een ruimte vrij van (minimaal) 10 cm L vanaf de muur voor een goede ventilatie. Let erop dat u de TV niet vasthoudt aan het doorzichtige gedeelte, de luidspreker of het luidsprekerrooster. Y NEDERLANDS DUT 10 cm 10 cm m 10 c 10 cm 2 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact. ATTENTIE yy Plaats de TV niet op of nabij warmtebronnen omdat hierdoor brand of andere schade kan ontstaan. 18 MONTEREN EN VOORBEREIDEN De TV aan een tafel bevestigen Bevestig de TV aan een tafel om te voorkomen dat deze voorover valt en beschadigd raakt of letsel veroorzaakt. (Alleen 32/37LM611*, 32/42/47LM580*, 32/42LM34**, 32/37/42/47LS56**) Om de TV aan een tafel te bevestigen, steekt u de meegeleverde schroef in de achterkant van de tafelstandaard en draait u deze vast in de tafel. De kijkhoek van de TV aanpassen (Alleen 32/37LM611*, 32/42/47LM580*, 32/42LM340*, 32/37/42/47LS56**, 47CM96**) Draai de TV 20 graden naar links of rechts om de kijkhoek naar wens in te stellen. 20˚ 20˚ (Alleen 42/47/55LM615*, 32/42/47LM585*) Draai de TV 10 graden naar links of rechts om de kijkhoek naar wens in te stellen. 10˚ (Alleen 32LM585*) 1 Bevestig de kabels voor tafelmontage met behulp van de beugenschroeven aan de basis van de standaard. 2 Bevestig de kabels voor tafelmontage met behulp van de schroeven voor tafelmontage. Y y 10˚ ATTENTIE yy Pas op voor uw vingers als u de kijkhoek van het product aanpast. -- Uw handen of vingers kunnen klem komen te zitten, waardoor u letsel kunt oplopen. Als het product te ver wordt gekanteld, kan het vallen, waardoor schade of letsel kan worden veroorzaakt. Y y (Alleen 42/47/55LM615*, 32/42/47LM585*)  NEDERLANDS DUT M4 x 8 2EA <Achterkant> <Voorkant> WAARSCHUWING yy Om te voorkomen dat de TV omvalt, moet de TV stevig worden vastgezet aan de vloer of wand zoals in de installatie-instructies aangegeven. MONTEREN EN VOORBEREIDEN 19 De TV aan een muur bevestigen (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. [. . . ] Sluit het externe apparaat en de TV op elkaar aan met behulp van de composietkabel, zoals aangegeven in de volgende afbeelding. Om het audiosignaal van het externe apparaat naar de TV te zenden, moet u een audiokabel aansluiten. Nederlands U kunt een optioneel extern audiosysteem gebruiken in plaats van de ingebouwde speaker. OPMERKING yy Als u een optioneel extern audioapparaat gebruikt in plaats van de ingebouwde speaker, stelt u de TV-speaker in op uit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 42LM345S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 42LM345S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag