Gebruiksaanwijzing LG 37LF65-ZC.AEC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 37LF65-ZC.AEC. Wij hopen dat dit LG 37LF65-ZC.AEC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 37LF65-ZC.AEC te teleladen.


LG 37LF65-ZC.AEC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7386 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 37LF65-ZC.AEC (7388 ko)
   LG 37LF65-ZC.AEC (7388 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 37LF65-ZC.AEC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS LCD-tv Plasma-tv GEBRUIKSAANWIJZING LCD-tv-modellen 3 7 L F 6* 3 7 L Y 9* 4 2 L F 6* 4 2 L Y 9* 4 7 L F 6* 4 7 L Y 9* 5 2 L F 6* 5 2 L Y 9* 37LF7* 42LF7* Plasma-tv-modellen 5 0 P F 9* 6 0 P F 9* Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens uw toestel te gebruiken en bewaar ze voor latere naslag. Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld deze informatie aan uw dealer bij elk verzoek om onderhoud. ACCESSOIRES Controleer of de volgende accessoires bij uw tv zijn geleverd. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op met de dealer waar u het product hebt gekocht. Owner's Manual Owner's manual ACCESSOIRES Gebruikershandleiding D/ A PO TV GU IDE Netsnoer IN PU D/A T IN PU T Reinigingsdoek Reinig het scherm met de doek. Eventuele vlekken of vingerafdrukken op de behuizing van de monitor kunt u voorzichti g verwijderen met het reinigingsdoekje voor de behuizing. batterijen W ER INFO I/II DV D TV/RA INPU DIO T SIM PLINK TE XT RA TIO BR IG HT PO W ER SL RA TIO EE P BA PICT UR i R VC M O D TV E DV D MEN U TE XT CK SU BT ITL E DIO TV/RA E D UN SO VC I/II R EX OK IT EX BA IT CK M EN U VO L MUT E INFO i GU IDE 1 4 7 LIS T SIZ TI M E REV ? Q. VI OK EW 2 5 8 6 9 FA V HO PR VO L 3 E UP DA TE EA L IN DE X i 0 of 4 7 LIST UPDA TE SL SUBT ITLE EE P HO LD RE VE AL INDE X TIM E ? FA V PR 1 2 5 8 0 Q. VIE W 9 MU TE 3 6 LD Afstandsbediening Plasma-tv-modellen I Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. A l l e e n 5 0 P F 9* I Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. A l l e e n 6 0 P F 9* I Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. Een bureautype steunbeschermingshoes zie pagina 15 3 bouten zie pagina 15 2 muurhaakjes 2 oogbouten 2 tv-beugels 2 muurhaakjes 2 bouten Twee rubberen kapjes zie pagina 15 Plasma-tv-modellen I Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. Alleen 37" 2 tv-beugels 2 muurhaakjes Kabelhouder Bundel de kabels met behulp van de kabelhouder. [. . . ] bewerking TIJDO OPTIEO SCHERMO BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING MENU Vor. 1 NAAM AAN ZENDER TOEWIJZEN (IN ANALOGE MODUS) U kan ook aan elk programmanummer een zendernaam van vijf tekens toekennen. Auto afstemmen Handm. bewerking Opslag G 1 BG V/UHF 1 FG Systeem Band Kanaal Fijn Zoeken Naam C 01 Opslaan 1 2 3 4 5 6 7 Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D of E om het SETUP -menu te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D of E om Naam te selecteren. U kunt de letters A tot en met Z, de getallen 0 tot en met 9, +/ - en spaties gebruiken. Druk op de knop F of G om de positie te selecteren, kies het tweede teken, enzovoort. Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. 2345 Auto afstemmen Handm. bewerking Opslag G 1 BG V/UHF 1 Systeem Band Kanaal Fijn Zoeken Naam F D E C 01 G 23456 51 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING GUIDE INFO i SLEEP BACK SUBTITLE TV/RAD IO PROGRAMMA BEWERKEN (IN ANALOGE MODUS) Met deze functie kan u opgeslagen programma's wissen of overslaan. U kan ook zenders naar andere programmanummers verplaatsen of lege zenderinformatie invoegen op het geselecteerde programmanummer. I/II RATIO PICTURE SOUND BACK MENU TEXT MENU INFO i GUIDE EXIT EXIT OK OK FAV VOL PR VOL MUTE Q. VIEW PR MUTE 1 2 3 1 2 3 A Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D of E om het SETUP -menu te selecteren. Druk op de G-toets om het menu Programma bewerking weer te geven. SETUPO Auto afstemmen BEELDO Handm. bewerking TIJDO OPTIEO SCHERMO 52 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING Verpl. MENU Vor. Een programma wissenë Selecteer het te kopiëen programma met de toetsen D of E of F of G. Het geselecteerde programma wordt gewist en alle volgende programma's schuiven één positie op naar boven. Auto afstemmen Handm. bewerking 1 a b G Instellen A Een programma kopiëen. 2 a b Selecteer het te kopiëen programma met de toetsen D of E of F of G. Alle volgende programma's schuiven één positie op naar onder. GUIDE INFO i SLEEP BACK SUBTITLE TV/RAD IO FAV VOL I/II Q. VIEW MUTE PR BACK EXIT MENU INFO i GUIDE VOL PR RATIO PICTURE SOUND MUTE MENU TEXT EXIT 1 4 2 5 8 0 UPDATE REVEAL ? 3 6 9 FAV 1 OK 2 5 8 0 3 6 9 Q. VIEW 4 7 LIST OK 7 LIST SIZE TIME INDEX i HOLD FAV VOL PR POSITION MUTE INDEX HOLD TIME ? VOL MUTE Q. VIEW PR SLEEP REVEAL 1 2 3 SUBTITLE A Een programma verplaatsen BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING a b c d A Selecteer het te verplaatsen programma met de toetsen D of Druk op de GELE toets. E of F of G. Verplaats het programma naar het gewenste programmanummer met de toetsen D of Druk nogmaals op de GELE toets om de functie te annuleren. E of F of G. Een programmanummer overslaan Selecteer het programma dat moet worden overgeslagen met de toetsen D of E of Druk op de BLAUW toets. Wanneer een programmanummer wordt overgeslagen, betekent dit dat u het niet langer kan selecteren met de toetsen PR D of E (of PR + of -) tijdens de normale TV-bediening. Om het overgeslagen programma te selecteren, moet u het programmanummer rechtstreeks invoeren met de NUMMER-toetsen of het selecteren in het menu programma's bewerken of in de programmatabel. Favoriet programma selecteren Selecteer uw favoriete programma met de knop D of E of F of G. Het geselecteerde programma wordt toegevoegd aan de lijst van favoriete programma's. of G. a b c d F A a b 53 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING BACK MENU TEXT EXIT MENU INFO i GUIDE EXIT PROGRAMMALIJST OPVRAGEN U kan controleren welke programma's in het geheugen zijn opgeslagen door de programmatabel weer te geven. OK OK FAV VOL PR VOL MUTE Q. VIEW PR MUTE 1 1 4 7 LIST 2 5 8 0 3 6 9 Q. VIEW 2 5 8 0 UPDATE INDEX i 3 6 4 7 9 FAV LIST SIZE HOLD POSITION INDEX TIME A De programmatabel weergeven Druk op de L I S T-toets om het menu Programmatabel weer te geven. Dit zijn programma's die zijn ingesteld om te wor den overgeslagen door de functie automatische programmering of in de programmabewerkingsfunctie. · Sommige programma's worden in de tabel weergegeven met hun kanaalnummer. Dit zijn pro gramma's waaraan geen zendernaam is toegekend. 54 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING 1 DTV-lijst D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 YLE TV1 YLE TV2 YLE FST YLE 24 YLE Teema TV4 TV4 Film TV4 400 TV4 Plus CNN E A Een programma selecteren in de programmatabel Selecteer een programma met de toetsen D of E. Het toestel stemt af op het gekozen programmanummer. < IN DIGITALE MODUS > Programmalijst 1 2 A 0 1 2 3 4 5 6 BBC1 C 01 C 04 C 43 C 05 BLN 2 S 04 S 05 S 07 S 12 Bladeren door de programmatabel Er zijn lijstpagina's die in totaal 100 programma's bevatten(IN ANALOGE MODUS). 7 8 9 1 2 A Lijst Druk herhaaldelijk op de toetsen D of na's om te slaan. E om de pagi< IN ANALOGE MODUS > Korte woordenlijst Weergegeven bij een favoriet programma. [. . . ] In HDMI (1080i 50Hz/60Hz, 1080p * 24Hz/50Hz/60Hz) modus is 1:1 Pixel(of S c a n n e n (Alleen 37/42LF7*, 42LY99)) beschikbaar. 107 BIJLAGE 0 9 . Balans (Commando2:t) G Hiermee past u de balans aan. U kunt de kleur ook aanpassen in het menu BEELD. Transmissie [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 0 ~ Max : 64 * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina109. Tint (Commando2:j) G Om de tint van het scherm aan te passen. U kunt de balans ook aanpassen in het menu AUDIO. Transmissie [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 0 ~ Max : 64 * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina109. Kleurtemperatuur (Commando2:u) G Hiermee past u de kleurtemperatuur aan. U kunt de U kunt de tint ook aanpassen in het menu BEELD. Transmissie [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Rood : 0 ~ Groen : 64 * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina109. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 37LF65-ZC.AEC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 37LF65-ZC.AEC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag