Gebruiksaanwijzing LG 32LF650V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 32LF650V. Wij hopen dat dit LG 32LF650V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 32LF650V te teleladen.


LG 32LF650V : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13728 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 32LF650V

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] El nombre de modelo o su diseño pueden cambiar en función de la actualización de las funciones del producto, las circunstancias o las políticas del fabricante. ) 10 dBm ou inferior PORTUGUÊS 17 GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheid en Referentie Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen. Com Veiligheidsinstructies Lees deze veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. ) Als u dit niet doet, is dat levensgevaarlijk; er bestaat elektrocutiegevaar, u kunt gewond raken. [. . . ] Wanneer u de TV vasthoudt, moet het scherm van u af zijn gekeerd om beschadiging te voorkomen. Onderhoud De TV schoonmaken Voor de beste prestaties en een langere levensduur moet u de TV regelmatig schoonmaken. Zorg er eerst voor dat de TV is uitgeschakeld en dat het netsnoer en alle andere kabels zijn losgekoppeld. Als de TV gedurende een lange tijd onbeheerd en ongebruikt blijft, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact om mogelijke beschadiging door blikseminslag of stroompieken te voorkomen. Wanneer de TV met de hand wordt vervoerd, houdt u de TV vast zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding. NEDERLANDS Scherm, frame, behuizing en standaard Veeg het oppervlak schoon met een droge, schone en zachte doek om stof en licht vuil te verwijderen. Om zwaar vuil te verwijderen, veegt u het oppervlak schoon met een zachte doek die is bevochtigd met schoon water of een verdund, zacht schoonmaakmiddel. voorkom te allen tijde dat u het scherm aanraakt , aangezien hierdoor het scherm beschadigd kan raken. Duw, veeg of sla niet met uw vingernagels of een scherp voorwerp tegen het scherm, aangezien dit kan leiden tot krassen of beeldvervorming. Als water in de TV terechtkomt, kan dat leiden tot brand, elektrische schokken of een defect. Bij het vervoeren van de TV mag de TV niet worden blootgesteld aan schokken of buitensporige trillingen. Draai de TV nooit op zijn kant en kantel deze niet naar links of rechts. Zorg ervoor dat de joystickknop niet beschadigd raakt als u de TV verplaatst. aTTENTIE Voorkom te allen tijde dat u het scherm aanraakt , aangezien hierdoor het scherm beschadigd kan raken. De kabelhouders kunnen afbreken, waardoor letsel en beschadiging van de TV kunnen worden veroorzaakt. netsnoer Maak regelmatig het netsnoer schoon door opgehoopt stof en vuil te verwijderen. 9 De joystickknop gebruiken Met behulp van de joystickknop kunt u de TV bedienen door de knop naar boven, beneden, links of rechts in te drukken of te bewegen. Op een tafelblad plaatsen (Afhankelijk van het model) 1 Til de TV op, kantel deze rechtop en zet de TV op het tafelblad. Laat een ruimte vrij van (minimaal) 10 cm vanaf de muur voor een goede ventilatie. joystickknop 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Basisfuncties Als de TV is uitgeschakeld , drukt u één keer op de joystickknop. Als de TV is ingeschakeld, drukt u één keer op de joystickknop en houdt u deze een paar seconden ingedrukt. Als u de joystickknop naar links of naar rechts duwt, kunt u het volume naar wens aanpassen. [. . . ] Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden, beperkingen van garantie en auteursrechtaanduidingen beschikbaar om te downloaden. Schud de Magic Motionafstandsbediening licht naar rechts en links of druk op de knoppen (THUIS), (INPUT), om de aanwijzer op het scherm te laten verschijnen. (Bij sommige TV-modellen verschijnt de aanwijzer als u de Wiel(OK)-nop draait. ) Als de aanwijzer gedurende een bepaalde periode niet wordt gebruikt of de Magic Motionafstandsbediening op een plat oppervlak wordt geplaatst, verdwijnt de aanwijzer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 32LF650V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 32LF650V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag