Gebruiksaanwijzing LEXMARK Z65P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK Z65P. Wij hopen dat dit LEXMARK Z65P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK Z65P te teleladen.


LEXMARK Z65P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (745 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK Z65P annexe 1 (1475 ko)
   LEXMARK Z65P annexe 2 (3401 ko)
   LEXMARK Z65P annexe 3 (2810 ko)
   LEXMARK Z65P SETUP GUIDE (575 ko)
   LEXMARK Z65P PHOTO GUIDE (1675 ko)
   LEXMARK Z65P BIJGEWERKTE INFORMATIE (98 KB) (99 ko)
   LEXMARK Z65P (1675 ko)
   LEXMARK Z65P Setup Guide (575 ko)
   LEXMARK Z65P SETUP GUIDE (575 KB) (575 ko)
   LEXMARK Z65P PHOTO GUIDE (1.6 MB) (1675 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK Z65P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Z65 Color JetprinterTM Gebruikershandleiding December 2001 www. lexmark. com Veiligheidsvoorschriften · Gebruik alleen de bij dit Avis de conformité aux normes d'Industrie Canada product geleverde Lexmark netvoeding of een goedgekeurd vervangend Lexmark onderdeel. · Sluit het netsnoer aan op een goed toegankelijk stopcontact in de buurt van het product. · Neem contact op met een professionele onderhoudstechnicus voor onderhoud en reparaties die niet in deze handleiding worden beschreven. ENERGY STAR Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. Conformiteit met de richtlijnen van de Europese Gemeenschap Het programma EPA ENERGY STAR Office Equipment is een samenwerkingsverband van computerfabrikanten met als doelstelling het bevorderen van het gebruik van energiebesparende producten en het beperken van luchtvervuiling die wordt veroorzaakt door het opwekken van energie. Ondernemingen die aan dit programma deelnemen, leveren computers, printers of faxapparaten die worden uitgeschakeld wanneer zij niet in gebruik zijn. [. . . ] Ga als volgt te werk als dit wel het geval is: 1 Maak de printer los van alle externe apparaten. 3 Volg de instructies voor het betreffende besturingssysteem om een testpagina af te drukken. Windows 1 Open Lexmark Z65 Printeroplossingen (zie pagina 4). Macintosh 1 Open Lexmark Z65 Printerbeheer of Lexmark Z65 Hulpprogramma (zie pagina 4). 2 Klik op Testpagina afdrukken. ­ ­ Als de testpagina wordt afgedrukt, ligt het probleem mogelijk bij de externe apparaten en niet bij de printer. Als de testpagina niet wordt afgedrukt, raadpleegt u de Help bij de printersoftware voor meer informatie (zie pagina 4). Zie "Problemen met instellen van de printer oplossen" op pagina 15 voor meer informatie over het oplossen van afdrukproblemen. Raadpleeg de documentatie bij de adapter voor informatie over hoe u de printer op het netwerk kunt aansluiten met een Lexmark adapter. 14 Problemen met instellen van de printer oplossen Raadpleeg Lexmark Printeroplossingen (zie pagina 4) of de Gebruikershandleiding (zie pagina 4) voor meer informatie over het oplossen van problemen die mogelijk optreden bij het instellen van de printer, zoals: · Lage afdruksnelheid of slechte afdrukkwaliteit · Papier wordt niet goed ingevoerd of loopt vast · Foutberichten of knipperende lampjes Met de informatie in dit hoofdstuk kunt u eventuele problemen oplossen die optreden tijdens het instellen van de printer. Probleem: Zie pagina: Het venster Zoekresultaten: er is geen printer aangesloten verschijnt. Er gebeurt niets nadat de cd met printersoftware in het cd-romstation is geplaatst. Het document wordt niet afgedrukt. 16 16 17 18 19 20 21 22 voor Windows voor Windows en Macintosh voor Windows en Macintosh voor Windows voor Macintosh voor Windows voor Mac OS 8. 6 tot 9. 2 voor Mac OS X voor Windows en Macintosh voor Windows en Macintosh voor Windows voor Macintosh Er knippert een lampje op een papierlade. De printer werkt nog steeds niet. 23 23 24 25 15 Het venster Zoekresultaten: er is geen printer aangesloten verschijnt. (Windows) Opmerking: Afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem kan het venster dat verschijnt enigszins afwijken van het afgebeelde venster. a Wellicht kunt u het probleem oplossen met de items in de lijst op pagina 13. c Wanneer het venster opnieuw verschijnt, moet u controleren of de USB-kabel goed bevestigd is aan beide uiteinden en niet beschadigd is. Indien nodig vervangt u de kabel door een USB-kabel met goede kwaliteit, zoals Lexmark artikelnummer 12A2405. Als u wilt doorgaan met de installatie van de software, moet u de procedure uitvoeren in de installatiehandleiding bij de printer. Het aan/uit-lampje brandt niet. a Controleer of de netvoeding goed is aangesloten. b Druk op de aan/uit-knop (zie pagina 1). 16 De uitlijningspagina wordt niet afgedrukt. Controleer de volgende punten: · U hebt de sticker en de transparante tape verwijderd van de achter- en onderzijde van beide inktcartridges. · U hebt de zwarte-inktcartridge (artikelnummer 82) in de linkerhouder geplaatst en de kleureninktcartridge (artikelnummer 83 of 88) in de rechterhouder. · U hebt papier van het formaat A4 of Letter in papierlade 1 geplaatst (zie pagina 5). · U hebt het papier correct geplaatst en niet te ver in papierlade 1 geduwd (zie pagina 5). · De knop van papierlade 1 op de printer is ingeschakeld (zie pagina 1). · Volg de instructies voor het betreffende besturingssysteem voor meer informatie. Windows Als er een foutbericht verschijnt, volgt u de aanwijzingen in het bericht. Zie pagina 4 voor meer informatie. Macintosh Raadpleeg het gedeelte Problemen oplossen in de Gebruikershandleiding (zie pagina 4). 17 Er gebeurt niets nadat de cd met printersoftware in het cd-romstation is geplaatst. (Windows) Wellicht kunt u het probleem oplossen met de items in de lijst op pagina 13. c Plaats de cd met printersoftware opnieuw in het cd-romstation. Wanneer u de cd met printersoftware in het cd-romstation plaatst, verschijnt een van de volgende installatievensters voor Lexmark printersoftware: of Ga als volgt te werk als geen van de bovenstaande installatievensters voor de printersoftware verschijnt: a Klik op Annuleren als er vensters verschijnen die lijken op dit venster: b Verwijder de cd met Lexmark printersoftware uit het cd-romstation en plaats de cd opnieuw in het station. [. . . ] Raadpleeg de documentatie voor het oplossen van problemen bij de toepassing. ­ Wordt de testpagina niet afgedrukt, dan raadpleegt u de Help bij de printersoftware (zie pagina 4). 22 Er knippert een lampje op een papierlade. Er verschijnt een foutbericht voor communicatie. · De printer bevat wellicht geen papier of het papier is vastgelopen. · Als er een foutbericht verschijnt, volgt u de aanwijzingen in het bericht. · Zie pagina 4 voor meer informatie. Wellicht kunt u het probleem oplossen met de items in de lijst op pagina 13. Als de printersoftware niet goed is geïnstalleerd, verschijnt er een foutbericht voor communicatie tijdens het afdrukken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK Z65P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK Z65P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag