Gebruiksaanwijzing LEXMARK Z54

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK Z54. Wij hopen dat dit LEXMARK Z54 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK Z54 te teleladen.


LEXMARK Z54 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2614 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK Z54 FROM SETUP TO PRINTING (750 ko)
   LEXMARK Z54 annexe 2 (2535 ko)
   LEXMARK Z54 Install Guide (750 ko)
   LEXMARK Z54 FROM SETUP TO PRINTING (912 KB) (750 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK Z54

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg dat het netsnoer niet bekneld raakt tussen twee objecten, zoals een meubelstuk en een muur. Als u het netsnoer niet op de juiste wijze gebruikt, is er een kans op brand of elektrische schokken. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voor u het netsnoer controleert. Gebruik alleen een telefoonsnoer (RJ-11) met een minimale draaddikte van 26 AWG (American Wire Gauge) wanneer u dit product aansluit op het openbare telefoonnetwerk. [. . . ] Probeer een of meer van de volgende · Druk op om de printer aan te zetten. · Als de printer is aangesloten op een overspanningsbeveiliging, trekt u de stekker van het netsnoer van de printer uit de overspanningsbeveiliging en sluit u de printer rechtstreeks aan op een stopcontact. Controleer de USB-aansluiting 1 Controleer of de USB-kabel is aangesloten op de computer. De USB-poort achter op de computer is te herkennen aan het USB-symbool. Steek het lange, platte uiteinde van de USB-kabel in deze poort. 2 Controleer of het kleinere, vierkante uiteinde van de USB-kabel is aangesloten op de achterkant van de printer. Problemen oplossen 77 3 Controleer of de USB-kabel niet is beschadigd en of het -lampje brandt. Controleer of de cartridges correct zijn geïnstalleerd Houd de printer met de voorzijde naar u toe en controleer of de inktcartridge correct is geïnstalleerd. Controleer wanneer u een kleureninktcartridge gebruikt of deze correct is geïnstalleerd in de rechterhouder. Controleer wanneer u een zwarte of foto-inktcartridge gebruikt of deze correct is geïnstalleerd in de linkerhouder. Controleer of de sticker en de tape van de inktcartridges zijn verwijderd: 1 Open de toegangsklep. 3 Controleer of de sticker en de tape zijn verwijderd van de onder- en achterzijde van de cartridges. Controleer of de printer is ingesteld als standaardprinter en of de printer niet in de wachtstand is geplaatst of is onderbroken U stelt als volgt de printer in als standaard printer 1 Selecteer in de Finder Programma's Hulpprogramma's afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt. Afdrukbeheer of Printerconfiguratie, 2 Selecteer de printer in het dialoogvenster met de printerlijst. Afdruktaken hervatten 1 Selecteer in de Finder Programma's Hulpprogramma's afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt. Afdrukbeheer of Printerconfiguratie, 2 Dubbelklik op de printer in de lijst met printers. Het voorgrondmenu voor printers wordt weergegeven. 3 Als u alle afdruktaken in de wachtrij wilt hervatten, klikt u op Start taken. Als u een bepaalde afdruktaak wilt hervatten, selecteert u de documentnaam en klikt u op Hervat. Probeer nogmaals een testpagina af te drukken 1 Plaats normaal papier in de printer. 5 Controleer het volgende: · De status van de taak is Afdrukken. Klik anders op Start taken. Inktcartridges controleren Zijn de inktcartridges correct geïnstalleerd? Zie voor meer informatie "Inktcartridges installeren" op pagina 60. Zijn de sticker en de tape verwijderd van de cartridges? Open de toegangsklep. Druk de hendels van de cartridgehouders naar beneden om de deksels van de cartridgehouders te openen. Problemen oplossen 81 Zijn er cartridges die weinig inkt bevatten? 1 Kies Bureaublad in de Finder en dubbelklik op de map Lexmark 1500 Series . 3 Controleer de inktvoorraden van de cartridges op het tabblad Onderhoud. Als een uitroepteken (!) wordt weergegeven bij een inktcartridge, is de inkt bijna op. Zie voor meer informatie "Inktcartridges installeren" op pagina 60. Zie voor informatie over het bestellen van cartridges "Cartridges bestellen" op pagina 66. Problemen met draadloze netwerken oplossen Controleer de beveiligingssleutels Een beveiligingssleutel net als een wachtwoord. Alle apparaten op hetzelfde netwerk beschikken over dezelfde beveiligingssleutel. Opmerking: noteer de beveiligingssleutel nauwkeurig, inclusief eventuele hoofdletter en bewaar deze op een veilige plaats, zodat u deze in de toekomst weer kunt gebruiken. De beveiligingssleutel moet aan de volgende eisen voldoen. WEP-sleutel · Exact 10 of 26 hexadecimale tekens. ASCII-tekens zijn letters, cijfers en symbolen die op het toetsenbord worden weergegeven. WPA-PSK- of WPA2-PSK-sleutel · Maximaal 64 hexadecimale tekens. [. . . ] Een lijst met printerconfiguratie-instellingen, waaronder het IP-adres en MAC-adres van de printer. Een apparaat waarmee meerdere apparaten met elkaar verbonden kunnen worden op een bedraad netwerk. Zie "SSID (Service Set Identifier)" op pagina 130 Een printer die beschikbaar is op een netwerk, maar niet rechtstreeks is aangesloten op de computer. De naam die u hebt toegewezen aan de printer zodat u en anderen deze kunnen herkennen op het netwerk. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK Z54

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK Z54 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag