Gebruiksaanwijzing LEXMARK Z52 annexe 1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK Z52. Wij hopen dat dit LEXMARK Z52 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK Z52 te teleladen.


LEXMARK Z52 annexe 1: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1085 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK Z52 (408 ko)
   LEXMARK Z52 annexe 2 (2928 ko)
   LEXMARK Z52 annexe 3 (4777 ko)
   LEXMARK Z52 ANNEXE 4 (1129 ko)
   LEXMARK Z52 ANNEXE 5 (2803 ko)
   LEXMARK Z52 ANNEXE 6 (3016 ko)
   LEXMARK Z52 (1153 ko)
   LEXMARK Z52 ANNEXE 5 (2803 ko)
   LEXMARK Z52 ANNEXE 6 (3016 ko)
   LEXMARK Z52 ANNEXE 4 (2907 ko)
   LEXMARK Z52 annexe 1 (1153 ko)
   LEXMARK Z52 annexe 2 (2828 ko)
   LEXMARK Z52 annexe 3 (3040 ko)
   LEXMARK Z52 SETUP SHEET (2.2 MB) (408 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK Z52annexe 1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lexmark Z52 Color Jetprinter Gebruikershandleiding voor Windows 95 en 98 Eerste uitgave (december 1999) De volgende alinea is niet van toepassing op landen waar deze voorwaarden strijdig zijn met de nationale wetgeving: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERT DEZE PUBLICATIE IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In sommige rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties in bepaalde transacties niet toegestaan; het is mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is. Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. [. . . ] Controleer of de diagonale lijnen boven de balken onderbrekingen bevatten. Als de onderste lijnen nog onderbroken zijn, voert u de test nog twee keer uit. · Als de afdrukkwaliteit naar wens is nadat u de test driemaal hebt uitgevoerd, dan zijn de spuitopeningen schoon. · Als de afdrukkwaliteit van de lijnen niet naar behoren is nadat de test driemaal is uitgevoerd, gaat u verder met stap 4. 4 Verwijder de cartridges en installeer deze opnieuw. Onderhoud van de printer · · · 25 · · 5 Voer de spuitopeningentest nog een keer uit. 6 Als de lijnen nog steeds onderbroken zijn, moet u de spuitopeningen handmatig reinigen. Zie het volgende gedeelte voor meer informatie. Spuitopeningen handmatig reinigen Als de afdrukkwaliteit na het reinigen van de spuitopeningen niet beter is (zie pagina 25), is het mogelijk dat er opgedroogde inkt op de spuitopeningen zit. Raadpleeg voor meer informatie over het reinigen van spuitopeningen het gedeelte Problemen oplossen: Afdrukkwaliteitsproblemen van de Help van het printerstuurprogramma. De cartridges beschermen Voer de onderstaande instructies uit voor een optimale levensduur van cartridges en voor optimale printerprestaties: · Bewaar cartridges in de verpakking totdat u ze gaat installeren. · Verwijder cartridges niet uit de printer, tenzij u ze wilt vervangen, reinigen of opbergen in een luchtdichte opslageenheid. Als een cartridge lange tijd onbeschermd buiten de printer wordt bewaard, resulteert dit in verminderde afdrukkwaliteit. · Laat lege cartridges in de printer zitten tot u de cartridges vervangt. Afdrukken met een lege cartridgehouder kan printerproblemen veroorzaken. Reparaties van schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van hervulde cartridges vallen niet onder de garantie van Lexmark. Gebruik voor de beste resultaten alleen Lexmark toebehoren. 26 · Hoofdstuk 3 · · · · 4 De printer drukt langzaam of niet af (zie pagina 28) Het papier wordt verkeerd ingevoerd of loopt vast (zie pagina 30) Het document wordt verkeerd of met een lage kwaliteit afgedrukt (zie pagina 31) Problemen met transparanten, foto's, enveloppen. . . (zie pagina pagina 33) Foutberichten en knipperende lampjes (zie pagina 34) Problemen oplossen Problemen oplossen In dit gedeelte worden oplossingen aangedragen voor afdrukproblemen. Kijk in de linkermarge en bepaal in welke categorie het afdrukprobleem het beste kan worden ingedeeld. Ga naar de pagina waarnaar wordt verwezen om het probleem op te lossen. Controleer eerst de volgende punten als er afdrukproblemen optreden: · Is de voedingskabel aangesloten op de printer en zit de stekker in het stopcontact?· Als u een parallelle kabel gebruikt, ondersteunt deze dan bidirectionele communicatie (is de kabel IEEE 1284compatibel)?· Is de bidirectionele communicatie NIET uitgeschakeld in de printersoftware?2 Maak de selectie van Bidirectionele communicatie inschakelen ongedaan. Problemen oplossen · · 27 · · · De printer drukt langzaam of niet af Als de printer niet afdrukt, is het mogelijk dat er een communicatieprobleem bestaat tussen de printer en de computer. De volgende situaties duiden ook op problemen met de bidirectionele communicatie: · Er verschijnt een bericht op het computerscherm dat de printer geen bidirectionele communicatie met de computer tot stand kan brengen. [. . . ] Een defect product wordt door de technische ondersteuningdienst van Lexmark gerepareerd of vervangen. Verder geeft de dienst aan waar het product gerepareerd of vervangen kan worden. De oorspronkelijke verpakking moet worden bewaard voor gebruik tijdens de garantieperiode. De garantie is niet van toepassing op reparatie of vervanging veroorzaakt door: Wijzigingen of toevoegingen aan het product, onbedoelde schade en schade door wangebruik, een werkomgeving die niet voldoet aan de specificaties voor temperatuur, lucht of vochtigheid, onderhoud of reparatie die niet is uitgevoerd door geautoriseerde dienstverleners van Lexmark, of het gebruik van andere cartridges dan de cartridges die Lex- mark heeft aangeleverd of van afdrukmedia die niet door Lexmark worden aangeraden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK Z52

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK Z52 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag