Gebruiksaanwijzing LEXMARK Z42

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK Z42. Wij hopen dat dit LEXMARK Z42 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK Z42 te teleladen.


LEXMARK Z42 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (263 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK Z42 annexe 1 (1354 ko)
   LEXMARK Z42 ANNEXE 4 (3046 ko)
   LEXMARK Z42 annexe 2 (3067 ko)
   LEXMARK Z42 annexe 3 (3306 ko)
   LEXMARK Z42 ANNEXE 5 (4079 ko)
   LEXMARK Z42 ANNEXE 6 (3044 ko)
   LEXMARK Z42 (1993 ko)
   LEXMARK Z42 ANNEXE 5 (4079 ko)
   LEXMARK Z42 ANNEXE 4 (3046 ko)
   LEXMARK Z42 ANNEXE 6 (3044 ko)
   LEXMARK Z42 annexe 1 (1993 ko)
   LEXMARK Z42 annexe 2 (4108 ko)
   LEXMARK Z42 annexe 3 (3068 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK Z42

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De informatie in deze publicatie wordt regelmatig herzien; wijzigingen zullen in latere uitgaven worden opgenomen. De producten of programma's die worden beschreven kunnen te allen tijde worden verbeterd of gewijzigd. Wanneer in deze publicatie wordt verwezen naar producten, programma's of diensten, betekent dit niet dat deze beschikbaar zijn of zullen komen in alle landen waarin de fabrikant actief is. Een verwijzing naar een product, programma of dienst betekent niet noodzakelijk dat alleen dat product, programma of die dienst kan worden gebruikt. [. . . ] Nadat u op Stop hebt geklikt, kunt u gebruikmaken van de knoppen Next (Volgende) en Previous (Vorige). Pictures Stop b Klik op Next om de Onderhoud van de printer volgende instructie weer te geven of op Previous om de vorige instructie te herhalen. c Nadat u de cartridge hebt geïnstalleerd, klikt u op Finished (Voltooid). Problemen oplossen Finished Cancel Raise the printer's front cover. Bijlage 32 Register Onderhoud van de printer 8 Basisafdrukmogelijkheden Het dialoogvenster voor het selecteren van de cartridges wordt weergegeven: Choose Cartridges From the list boxes below, choose which cartridges you have just installed. a Selecteer de cartridge(s) die u hebt geïnstalleerd in de printer. b Als u een nieuwe cartridge Geavanceerde afdrukmogelijkheden LEFT Cartridge: COLOR p/n 15M0120 RIGHT Cartridge: BLACK p/n 12A1970 hebt geïnstalleerd, selecteert u de juiste optie om de inktvoorraden op vol in te stellen. If you installed a new cartridge, reset the ink level image to full. Reset left cartridge's ink level to full Reset right cartridge's ink level to full c Klik op OK. Onderhoud van de printer OK 9 Problemen oplossen Het dialoogvenster voor automatisch uitlijnen wordt weergegeven: Als u een nieuwe cartridge hebt geïnstalleerd, klikt u op Align (Uitlijnen) om de cartridges uit te lijnen voor de beste afdrukkwaliteit. Zie pagina 34 voor meer informatie. Automatic Alignment You changed one or more of your print cartridges. Do you wish to align them? Bijlage Align. . . Skip 33 Register Onderhoud van de printer De afdrukkwaliteit verbeteren Basisafdrukmogelijkheden Als de afdrukkwaliteit niet naar behoren is, kunt u de cartridges uitlijnen of de spuitopeningen reinigen. De cartridges uitlijnen Geavanceerde afdrukmogelijkheden Onderhoud van de printer Normaal lijnt u de cartridges alleen uit nadat u een nieuwe cartridge hebt geïnstalleerd. U kunt de cartridges echter ook uitlijnen als de volgende situaties zich voordoen: · Zwarte gedeelten van een afbeelding of tekst zijn niet uitgelijnd met gekleurde gedeelten. U lijnt als volgt cartridges uit: Problemen oplossen Bijlage Plaats normaal papier in de printer. Zie pagina 28 voor meer informatie. 1 34 Register Onderhoud van de printer 3 4 Basisafdrukmogelijkheden Klik op de tab Cartridges. Er wordt een testpagina met uitlijningspatronen afgedrukt en het dialoogvenster Align Cartridges wordt weergegeven. Hieronder ziet u een voorbeeld van een testpagina. Geavanceerde afdrukmogelijkheden Onderhoud van de printer De afgedrukte testpagina bevat een aantal uitlijningspatronen. Het aantal patronen is afhankelijk van de geïnstalleerde cartridgecombinatie Onder elk patroon staat een nummer. Problemen oplossen In dit voorbeeld benadert groep A 16 het dichtst een rechte lijn. 5 Bijlage Bepaal bij elke uitlijningscategorie op de testpagina welk uitlijningspatroon het dichtst een rechte lijn benadert. 35 Register Onderhoud van de printer 6 Basisafdrukmogelijkheden Selecteer in het dialoogvenster Align cartridges de nummers van de patronen die het dichtst rechte lijnen benaderen. Align Cartridges 1) The printer is printing an alignment page. When it is finished, find the number in each category that comes closest in forming a straight line. Deze kunnen de afdrukkwaliteit beïnvloeden en de printer beschadigen. Gebruik Lexmark-componenten voor het beste resultaat. Geavanceerde afdrukmogelijkheden Onderhoud van de printer Problemen oplossen Bijlage 41 Register Problemen oplossen Basisafdrukmogelijkheden Geavanceerde afdrukmogelijkheden In dit gedeelte worden oplossingen aangedragen voor afdrukproblemen. Bekijk de onderstaande lijst en bepaal in welke categorie het afdrukprobleem het beste kan worden ingedeeld. De printer drukt langzaam of niet af Het papier wordt verkeerd ingevoerd of loopt vast Onderhoud van de printer Het document wordt verkeerd of met een lage kwaliteit afgedrukt Problemen met transparanten, foto's of enveloppen Foutberichten en knipperende lampjes Problemen oplossen Controleer eerst de volgende punten als er afdrukproblemen optreden: · Is de voedingskabel aangesloten op de printer en zit de stekker in het stopcontact?· Als u een parallelle kabel gebruikt, ondersteunt deze dan bidirectionele communicatie (is de kabel IEEE 1284-compatibel)? Bijlage 42 Register Problemen oplossen Basisafdrukmogelijkheden Geavanceerde afdrukmogelijkheden · Is de ondersteuning van de bidirectionele communicatie ingeschakeld in de printersoftware?2 Zorg ervoor dat de optie Enable Bidirectional Support (Bidirectionele ondersteuning) is geselecteerd. Raadpleeg voor meer informatie het onderwerp Troubleshooting (Problemen oplossen) in het Help-bestand van de printersoftware. De printer drukt langzaam of niet af Onderhoud van de printer Als de printer niet afdrukt, is het mogelijk dat er een communicatieprobleem bestaat tussen de printer en de computer. De volgende situaties duiden ook op problemen met de bidirectionele communicatie: Problemen oplossen Bijlage · Er verschijnt een bericht op het computerscherm dat de printer geen bidirectionele communicatie met de computer tot stand kan brengen. · De inktvoorraadindicators zijn grijs weergegeven op het tabblad Cartridges van Printerbeheer. · Er worden geen foutberichten (bijvoorbeeld Printer Offline) en statusgegevens van de afdruktaak op het scherm weergegeven. 43 Register Problemen oplossen Controleer de volgende punten voordat u verder gaat: Basisafdrukmogelijkheden Geavanceerde afdrukmogelijkheden Onderhoud van de printer · Is de parallelle kabel of USB-kabel goed aangesloten op de printer en de computer?· Zit de stekker van de printer in het stopcontact en staat de printer aan? [. . . ] Wacht enkele seconden en schakel de printer weer in. Onderhoud van de printer Problemen oplossen Bijlage 56 Register Bijlage Basisafdrukmogelijkheden In dit gedeelte vindt u de volgende informatie: · · · · De printersoftware installeren De printersoftware verwijderen Kennisgevingen Veiligheidsvoorschriften Cd-rom Windows NT 4. 0/Windows 2000 U installeert als volgt de printersoftware met de cd-rom die bij de printer is geleverd: 1 Start Windows. 3 Plaats de cd-rom in het station wanneer het bureaublad wordt weergegeven. Het installatievenster van de software voor Lexmark Z42 wordt weergegeven. 4 Klik op de knop Install Printer Software (Printersoftware installeren). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK Z42

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK Z42 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag